Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.


Highest base stations worldwide

1051-1250 out of 5558 ski resorts

Evaluation
139 m (1230 m - 1369 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
270 m (1230 m - 1500 m)
2 km 0 km 1 km 1 km
 • 1 ski lift

Test result
1636 m (1229 m - 2865 m)
225 km 110 km 87 km 28 km
 • 43 ski lifts
SFr. 84,- / approx. € 77,-

Evaluation
420 m (1229 m - 1649 m)
40 km 8 km 16 km 16 km
 • 4 ski lifts
NZ$ 129,- / approx. € 76,-

Evaluation
392 m (1229 m - 1621 m)
20 km 10 km 8 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
212 m (1228 m - 1440 m)
25 km 9 km 13 km 3 km
 • 3 ski lifts
C$ 48,- / approx. € 33,-

Test result
1606 m (1227 m - 2833 m)
60 km 20 km 30 km 10 km
 • 12 ski lifts
SFr. 62,- / approx. € 57,-

Evaluation
433 m (1227 m - 1660 m)
5 km 2.5 km 2.5 km 0 km
 • 6 ski lifts
SFr. 31,- / approx. € 28,-

Evaluation
143 m (1227 m - 1370 m)
1.3 km 0.7 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 65,- / approx. € 59,-

Test result
1787 m (1225 m - 3012 m)
50 km 14 km 34 km 2 km
 • 11 ski lifts
€ 44,-

Evaluation
635 m (1225 m - 1860 m)
8 km 2.2 km 5.8 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 28,-

135 m (1225 m - 1360 m)
2 km 0.6 km 1.2 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

Test result
1700 m (1224 m - 2924 m)
120 km 45 km 59 km 16 km
 • 27 ski lifts
€ 58,-

Evaluation
896 m (1224 m - 2120 m)
84 km 43 km 38 km 3 km
 • 25 ski lifts
SFr. 65,- / approx. € 59,-

524 m (1224 m - 1748 m)
 • 7 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
300 m (1220 m - 1520 m)
9.5 km 6 km 3 km 0.5 km
 • 6 ski lifts
BAM 28,- / approx. € 14,-

Evaluation
110 m (1220 m - 1330 m)
2 km 0.4 km 1.2 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
130 m (1220 m - 1350 m)
3 km 1.9 km 1.1 km 0 km
 • 10 ski lifts

Evaluation
106 m (1219 m - 1325 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 1 ski lift
US$ 39,- / approx. € 35,-

Evaluation
213 m (1219 m - 1432 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
US$ 65,- / approx. € 59,-

Evaluation
244 m (1219 m - 1463 m)
9 km 3 km 4 km 2 km
 • 2 ski lifts
US$ 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
96 m (1216 m - 1312 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 1 ski lift
US$ 36,- / approx. € 32,-

Evaluation
118 m (1212 m - 1330 m)
0.8 km 0.1 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
280 m (1211 m - 1491 m)
8 km 5 km 3 km 0 km
 • 4 ski lifts
SFr. 26,- / approx. € 24,-

Evaluation
200 m (1210 m - 1410 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

38 m (1210 m - 1248 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
1960 m (1207 m - 3167 m)
225 km 139 km 59 km 27 km
 • 90 ski lifts
€ 54,-

Evaluation
318 m (1207 m - 1525 m)
6 km 1.5 km 4 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
SFr. 28,- / approx. € 26,-

Evaluation
371 m (1207 m - 1578 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 29,- / approx. € 26,-

Evaluation
744 m (1206 m - 1950 m)
95 km 20 km 40 km 35 km
 • 9 ski lifts
US$ 81,- / approx. € 73,-

Evaluation
1182 m (1206 m - 2388 m)
6 km 0 km 6 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
1550 m (1205 m - 2755 m)
41.5 km 16 km 21.5 km 4 km
 • 17 ski lifts
€ 50,-

Evaluation
167 m (1205 m - 1372 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
95 m (1205 m - 1300 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
12 m (1205 m - 1217 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km

Evaluation
283 m (1202 m - 1485 m)
13.4 km 1.9 km 9.1 km 2.4 km
 • 3 ski lifts
€ 28,-

Test result
1109 m (1201 m - 2310 m)
118 km 60 km 38 km 20 km
 • 16 ski lifts
SFr. 59,- / approx. € 54,-

Test result
1620 m (1200 m - 2820 m)
198 km 47 km 123 km 28 km
 • 39 ski lifts
€ 54,-

Test result
650 m (1200 m - 1850 m)
74 km 36.4 km 32 km 5.6 km
 • 22 ski lifts
€ 43,-

Test result
1513 m (1200 m - 2713 m)
73 km 32 km 38 km 3 km
 • 11 ski lifts
SFr. 57,- / approx. € 52,-

Test result
300 m (1200 m - 1500 m)
4.7 km 4.7 km 0 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 42.50

Evaluation
801 m (1200 m - 2001 m)
40 km 15 km 25 km 0 km
 • 14 ski lifts
SFr. 51,- / approx. € 47,-

Evaluation
640 m (1200 m - 1840 m)
41 km 30 km 10 km 1 km
 • 14 ski lifts
€ 33.50

Evaluation
600 m (1200 m - 1800 m)
5 km 2.5 km 2.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 39,-

Evaluation
1300 m (1200 m - 2500 m)
20.5 km 10.5 km 6.5 km 3.5 km
 • 6 ski lifts
SFr. 44,- / approx. € 40,-

Evaluation
480 m (1200 m - 1680 m)
12 km 5.8 km 6.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
SFr. 44,- / approx. € 40,-

Evaluation
600 m (1200 m - 1800 m)
15 km 1 km 12 km 2 km
 • 4 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
863 m (1200 m - 2063 m)
7.8 km 3.2 km 1.7 km 2.9 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
200 m (1200 m - 1400 m)
8 km 3 km 3 km 2 km
 • 4 ski lifts
C$ 40,- / approx. € 27,-

Evaluation
450 m (1200 m - 1650 m)
5 km 3.2 km 1 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
KGS 1000,- / approx. € 13,-

Evaluation
550 m (1200 m - 1750 m)
20 km 3 km 7 km 10 km
 • 5 ski lifts
NZ$ 83,- / approx. € 49,-

Evaluation
430 m (1200 m - 1630 m)
5 km 2.4 km 2.4 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
736 m (1200 m - 1936 m)
6 km 2 km 2 km 2 km
 • 4 ski lifts
SFr. 35,- / approx. € 32,-

Evaluation
560 m (1200 m - 1760 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
30 m (1200 m - 1230 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
R$ 80,- / approx. € 17,-

Evaluation
260 m (1200 m - 1460 m)
5 km 2.5 km 2.5 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 395,- / approx. € 39,-

Evaluation
250 m (1200 m - 1450 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 2 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
264 m (1200 m - 1464 m)
4.6 km 2.5 km 1.2 km 0.9 km
 • 7 ski lifts
CZK 550,- / approx. € 22,-

Evaluation
200 m (1200 m - 1400 m)
3.5 km 2 km 1 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
€ 10,-

Evaluation
147 m (1200 m - 1347 m)
2.8 km 1.4 km 1.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
180 m (1200 m - 1380 m)
2.4 km 1.2 km 1.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
120 m (1200 m - 1320 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 29.50

Evaluation
100 m (1200 m - 1300 m)
0.6 km 0.3 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
117 m (1200 m - 1317 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
77 m (1200 m - 1277 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 23.50

Evaluation
100 m (1200 m - 1300 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8.50

Evaluation
50 m (1200 m - 1250 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
50 m (1200 m - 1250 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

200 m (1200 m - 1400 m)
3 km 0.8 km 1.5 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

160 m (1200 m - 1360 m)
0.8 km 0 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
RON 50,- / approx. € 10,-

230 m (1200 m - 1430 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 2 ski lifts

704 m (1200 m - 1904 m)
4.6 km 2.6 km 2 km 0 km
 • 4 ski lifts

220 m (1200 m - 1420 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 3 ski lifts
C$ 40,- / approx. € 27,-

100 m (1200 m - 1300 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
RON 50,- / approx. € 10,-

100 m (1200 m - 1300 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
AU$ 40,- / approx. € 25,-

400 m (1200 m - 1600 m)
7 km 3.5 km 3.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

350 m (1200 m - 1550 m)
5 km 2 km 1.7 km 1.3 km
 • 7 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 32,-

230 m (1200 m - 1430 m)
2.5 km 0 km 2.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Test result
884 m (1198 m - 2082 m)
135 km 13.5 km 78 km 43.5 km
 • 10 ski lifts
C$ 115,- / approx. € 79,-

Evaluation
565 m (1195 m - 1760 m)
68 km 20 km 27 km 21 km
 • 7 ski lifts
US$ 62,- / approx. € 56,-

Evaluation
252 m (1195 m - 1447 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Test result
1260 m (1190 m - 2450 m)
100 km 20 km 20 km 60 km
 • 4 ski lifts
 • Heli-skiing
C$ 119.95 / approx. € 82,-

Evaluation
205 m (1190 m - 1395 m)
6 km 4 km 2 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
339 m (1189 m - 1528 m)
13 km 5.9 km 7.1 km 0 km
 • 5 ski lifts
BAM 35,- / approx. € 18,-

Evaluation
256 m (1189 m - 1445 m)
2 km 0 km 1.4 km 0.6 km
 • 1 ski lift

Test result
79 m (1189 m - 1268 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 13,-

Evaluation
158 m (1188 m - 1346 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 30,- / approx. € 27,-

Evaluation
890 m (1185 m - 2075 m)
120 km 20 km 50 km 50 km
 • 7 ski lifts
 • Cat-skiing
C$ 118,- / approx. € 81,-

Evaluation
610 m (1185 m - 1795 m)
26 km 7 km 5 km 14 km
 • 6 ski lifts
US$ 55,- / approx. € 50,-

Evaluation
217 m (1185 m - 1402 m)
10 km 4.2 km 4 km 1.8 km
 • 11 ski lifts
€ 20,-

136 m (1184 m - 1320 m)
1.7 km 1.5 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Test result
1510 m (1180 m - 2690 m)
40 km 10 km 25 km 5 km
 • 6 ski lifts
€ 42.50

Evaluation
56 m (1180 m - 1236 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
50 m (1180 m - 1230 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 28,-

Evaluation
70 m (1180 m - 1250 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 21,- / approx. € 19,-

Evaluation
40 m (1180 m - 1220 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 18,- / approx. € 16,-

Evaluation
40 m (1180 m - 1220 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 37,-

Evaluation
20 m (1180 m - 1200 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
125 m (1179 m - 1304 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
317 m (1178 m - 1495 m)
12.8 km 7.5 km 4.1 km 1.2 km
 • 6 ski lifts
€ 24.70

Evaluation
1081 m (1175 m - 2256 m)
30 km 1 km 15 km 14 km
 • 7 ski lifts

Test result
647 m (1173 m - 1820 m)
8.5 km 2.5 km 5 km 1 km
 • 5 ski lifts
€ 41,-

643 m (1171 m - 1814 m)
13.8 km 2.1 km 5.5 km 6.2 km
 • 1 ski lift
US$ 38,- / approx. € 34,-

Evaluation
580 m (1170 m - 1750 m)
39 km 6 km 18 km 15 km
 • 10 ski lifts
US$ 100,- / approx. € 90,-

Evaluation
1006 m (1170 m - 2176 m)
20 km 8 km 8 km 4 km
 • 5 ski lifts
SFr. 42,- / approx. € 38,-

Evaluation
301 m (1170 m - 1471 m)
3 km 0.3 km 2.5 km 0.2 km
 • 5 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
200 m (1170 m - 1370 m)
2 km 0.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
80 m (1170 m - 1250 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Evaluation
134 m (1166 m - 1300 m)
1.1 km 0.1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
BAM 17,- / approx. € 9,-

Evaluation
41 m (1166 m - 1207 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
283 m (1165 m - 1448 m)
3 km 1.7 km 1.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
30 m (1165 m - 1195 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 8,- / approx. € 7,-

Evaluation
1108 m (1162 m - 2270 m)
50 km 28.3 km 14 km 7.7 km
 • 11 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
39 m (1161 m - 1200 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 6.50

Evaluation
690 m (1160 m - 1850 m)
60 km 30 km 20 km 10 km
 • 17 ski lifts
€ 32.90

Evaluation
1003 m (1160 m - 2163 m)
22 km 4 km 16 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
332 m (1160 m - 1492 m)
3 km 1 km 1.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
BAM 35,- / approx. € 18,-

Evaluation
138 m (1160 m - 1298 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 8.50

Evaluation
361 m (1160 m - 1521 m)
6 km 6 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
63 m (1160 m - 1223 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
33 m (1160 m - 1193 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10.50

190 m (1160 m - 1350 m)
2.2 km 1.5 km 0.5 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
157 m (1159 m - 1316 m)
2.6 km 1.1 km 0.8 km 0.7 km
 • 3 ski lifts
¥ 6500,- / approx. € 54,-

Evaluation
227 m (1158 m - 1385 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
59 m (1157 m - 1216 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
760 m (1155 m - 1915 m)
115 km 20 km 50 km 45 km
 • 7 ski lifts
C$ 126,- / approx. € 86,-

Evaluation
718 m (1155 m - 1873 m)
13.6 km 8.3 km 5.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
BGN 58,- / approx. € 30,-

Evaluation
146 m (1154 m - 1300 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 5 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
100 m (1153 m - 1253 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
671 m (1150 m - 1821 m)
9 km 3 km 5.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
500 m (1150 m - 1650 m)
27.3 km 19.7 km 5.4 km 2.2 km
 • 9 ski lifts
€ 36,-

Evaluation
521 m (1150 m - 1671 m)
13 km 5 km 7 km 1 km
 • 5 ski lifts
€ 39,-

Evaluation
306 m (1150 m - 1456 m)
5 km 2 km 3 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
1253 m (1150 m - 2403 m)
7.5 km 4.9 km 1.2 km 1.4 km
 • 5 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
420 m (1150 m - 1570 m)
8.5 km 2.9 km 4.9 km 0.7 km
 • 6 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
300 m (1150 m - 1450 m)
8 km 5 km 2 km 1 km
 • 5 ski lifts
€ 36,-

Evaluation
433 m (1150 m - 1583 m)
20 km 10 km 10 km 0 km
 • 9 ski lifts
SFr. 32,- / approx. € 29,-

Evaluation
332 m (1150 m - 1482 m)
10 km 5.5 km 3 km 1.5 km
 • 2 ski lifts
SFr. 27,- / approx. € 25,-

Evaluation
170 m (1150 m - 1320 m)
10 km 3 km 7 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
350 m (1150 m - 1500 m)
10 km 5 km 5 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 31,- / approx. € 28,-

Evaluation
125 m (1150 m - 1275 m)
1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
163 m (1150 m - 1313 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 17.50

Evaluation
100 m (1150 m - 1250 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Evaluation
1058 m (1146 m - 2204 m)
35 km 11 km 21 km 3 km
 • 10 ski lifts
€ 43.50

Evaluation
54 m (1146 m - 1200 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 23,-

Evaluation
160 m (1145 m - 1305 m)
1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Test result
1469 m (1142 m - 2611 m)
47.5 km 5.9 km 23.6 km 18 km
 • 7 ski lifts
SFr. 62,- / approx. € 57,-

Evaluation
508 m (1142 m - 1650 m)
37 km 18 km 13 km 6 km
 • 4 ski lifts
C$ 65,- / approx. € 44,-

Evaluation
472 m (1142 m - 1614 m)
7.6 km 2.7 km 2.5 km 2.4 km
 • 7 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 39,-

Test result
1225 m (1140 m - 2365 m)
100 km 20 km 55 km 25 km
 • 8 ski lifts
 • Heli-skiing
C$ 106,- / approx. € 73,-

Evaluation
223 m (1140 m - 1363 m)
8 km 3 km 3 km 2 km
 • 3 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
111 m (1140 m - 1251 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 15.60

Evaluation
125 m (1140 m - 1265 m)
5.3 km 2.6 km 2.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
465 m (1135 m - 1600 m)
3.5 km 1 km 2.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
110 m (1135 m - 1245 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
335 m (1133 m - 1468 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Test result
429 m (1130 m - 1559 m)
32 km 6 km 24 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 40.50

Test result
116 m (1130 m - 1246 m)
4 km 3.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
C$ 54.99 / approx. € 38,-

Evaluation
738 m (1130 m - 1868 m)
12.5 km 3.2 km 7.4 km 1.9 km
 • 11 ski lifts
RON 100,- / approx. € 21,-

Evaluation
240 m (1130 m - 1370 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 27,-

Evaluation
567 m (1129 m - 1696 m)
14 km 11 km 1 km 2 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
40 m (1129 m - 1169 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Test result
2205 m (1125 m - 3330 m)
250 km 70 km 130 km 50 km
 • 62 ski lifts
€ 54.50

Evaluation
78 m (1122 m - 1200 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 6 ski lifts
1051-1250 out of 5558 ski resorts