Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.


Highest base stations worldwide

451-650 out of 5557 ski resorts

Evaluation
137 m (1600 m - 1737 m)
4 km 4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
48 m (1600 m - 1648 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 29.40

Evaluation
100 m (1600 m - 1700 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

300 m (1600 m - 1900 m)
8 km 3 km 4 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

50 m (1600 m - 1650 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
203 m (1598 m - 1801 m)
2 km 1.1 km 0.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
918 m (1597 m - 2515 m)
100 km 60 km 30 km 10 km
 • 26 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
672 m (1595 m - 2267 m)
15 km 7 km 5 km 3 km
 • 4 ski lifts
SFr. 39,- / approx. € 35,-

Evaluation
357 m (1586 m - 1943 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
 • 4 ski lifts
NZ$ 129,- / approx. € 75,-

Evaluation
1065 m (1585 m - 2650 m)
18.2 km 3.5 km 13.2 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
€ 57,-

Evaluation
687 m (1585 m - 2272 m)
9 km 5 km 3.5 km 0.5 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
122 m (1585 m - 1707 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

78 m (1585 m - 1663 m)
2 km
 • 2 ski lifts

195 m (1585 m - 1780 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 2 ski lifts
US$ 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
131 m (1582 m - 1713 m)
2.6 km 0.8 km 1.3 km 0.5 km
 • 3 ski lifts

Test result
760 m (1580 m - 2340 m)
30 km 7 km 21 km 2 km
 • 10 ski lifts
€ 41.50

Evaluation
338 m (1580 m - 1918 m)
3.4 km 0.6 km 1.4 km 1.4 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
290 m (1580 m - 1870 m)
3 km 1.3 km 0.9 km 0.8 km
 • 3 ski lifts
€ 20,-

50 m (1580 m - 1630 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

120 m (1580 m - 1700 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
US$ 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
603 m (1577 m - 2180 m)
25 km 4 km 21 km 0 km
 • 4 ski lifts
SFr. 34,- / approx. € 31,-

Evaluation
605 m (1575 m - 2180 m)
67 km 8 km 33 km 26 km
 • 4 ski lifts
C$ 85,- / approx. € 58,-

Evaluation
1330 m (1570 m - 2900 m)
115 km 26.5 km 58.6 km 29.9 km
 • 20 ski lifts
SFr. 62,- / approx. € 56,-

Evaluation
275 m (1570 m - 1845 m)
4.5 km 0.8 km 3 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
250 m (1570 m - 1820 m)
3.3 km 0.4 km 1.9 km 1 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
35 m (1570 m - 1605 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km

580 m (1570 m - 2150 m)
 • 4 ski lifts

405 m (1570 m - 1975 m)
 • 6 ski lifts

337 m (1570 m - 1907 m)
 • 8 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

360 m (1570 m - 1930 m)
 • 4 ski lifts

270 m (1570 m - 1840 m)
6 km 1 km 2 km 3 km
 • 3 ski lifts
NZ$ 79,- / approx. € 46,-

258 m (1564 m - 1822 m)
9.3 km
 • 6 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
550 m (1560 m - 2110 m)
22 km 4 km 12 km 6 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
476 m (1560 m - 2036 m)
29 km 6 km 13 km 10 km
 • 5 ski lifts
US$ 60,- / approx. € 55,-

Evaluation
586 m (1560 m - 2146 m)
30 km 20 km 8 km 2 km
 • 8 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
135 m (1560 m - 1695 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 30,- / approx. € 27,-

Test result
1583 m (1559 m - 3142 m)
34.5 km 12 km 21.3 km 1.2 km
 • 6 ski lifts
SFr. 56,- / approx. € 51,-

563 m (1557 m - 2120 m)
6.3 km
 • 3 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 32,-

Evaluation
430 m (1556 m - 1986 m)
5.6 km 4 km 1.6 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
220 m (1556 m - 1776 m)
5.7 km 4.8 km 0.6 km 0.3 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
277 m (1556 m - 1833 m)
2.7 km 0.5 km 1.3 km 0.9 km
 • 2 ski lifts

Test result
1906 m (1550 m - 3456 m)
300 km 170 km 78 km 52 km
 • 82 ski lifts
€ 61,-

Test result
1010 m (1550 m - 2560 m)
63 km 31 km 24 km 8 km
 • 23 ski lifts
 • Heli-skiing
€ 41,-

Evaluation
1170 m (1550 m - 2720 m)
100 km 30 km 60 km 10 km
 • 17 ski lifts
€ 36.50

Evaluation
1187 m (1550 m - 2737 m)
70 km 40 km 20 km 10 km
 • 9 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
1070 m (1550 m - 2620 m)
43 km 10 km 27 km 6 km
 • 4 ski lifts
 • Heli-skiing
€ 32.70

Evaluation
1398 m (1550 m - 2948 m)
37 km 15 km 19 km 3 km
 • 12 ski lifts
 • Heli-skiing
€ 42,-

Evaluation
459 m (1550 m - 2009 m)
15.6 km 5 km 7.2 km 3.4 km
 • 5 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
850 m (1550 m - 2400 m)
28.5 km 15.5 km 6 km 7 km
 • 6 ski lifts
CLP 40500,- / approx. € 43,-

Evaluation
500 m (1550 m - 2050 m)
40 km 18 km 15 km 7 km
 • 12 ski lifts
€ 24.80

Evaluation
650 m (1550 m - 2200 m)
18 km 8 km 2 km 8 km
 • 6 ski lifts
€ 29.40

Evaluation
470 m (1550 m - 2020 m)
35 km 20 km 15 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
392 m (1550 m - 1942 m)
15 km 10 km 4 km 1 km
 • 4 ski lifts
CLP 27000,- / approx. € 29,-

Evaluation
238 m (1550 m - 1788 m)
11 km 4 km 7 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
50 m (1550 m - 1600 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
110 m (1550 m - 1660 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 29,- / approx. € 26,-

Evaluation
50 m (1550 m - 1600 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
60 m (1550 m - 1610 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 15,- / approx. € 14,-

270 m (1550 m - 1820 m)
13 km 8 km 4 km 1 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
587 m (1548 m - 2135 m)
22 km 10 km 10 km 2 km
 • 9 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
656 m (1548 m - 2204 m)
20 km 9 km 9 km 2 km
 • 3 ski lifts
SFr. 42,- / approx. € 38,-

Evaluation
17 m (1546 m - 1563 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
105 m (1545 m - 1650 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Test result
1050 m (1540 m - 2590 m)
41.2 km 25.5 km 13.2 km 2.5 km
 • 11 ski lifts
SFr. 69,- / approx. € 63,-

Evaluation
1200 m (1540 m - 2740 m)
50.3 km 8.3 km 35.5 km 6.5 km
 • 12 ski lifts
€ 46,-

Evaluation
346 m (1540 m - 1886 m)
20.6 km 5.4 km 11.4 km 3.8 km
 • 7 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
860 m (1540 m - 2400 m)
9.7 km 5 km 4.7 km 0 km
 • 4 ski lifts
SFr. 39,- / approx. € 35,-

Evaluation
141 m (1540 m - 1681 m)
1.7 km 1.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
120 m (1540 m - 1660 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

218 m (1540 m - 1758 m)
10 km 2.5 km 5.5 km 2 km
 • 5 ski lifts
NZ$ 87,- / approx. € 51,-

Evaluation
763 m (1534 m - 2297 m)
8 km 2 km 5 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 27,-

Evaluation
212 m (1532 m - 1744 m)
3.4 km 1.4 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
BAM 20,- / approx. € 10,-

Evaluation
530 m (1530 m - 2060 m)
16 km 7 km 7 km 2 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
20 m (1530 m - 1550 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
826 m (1527 m - 2353 m)
23.3 km 10.4 km 8.1 km 4.8 km
 • 8 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
486 m (1527 m - 2013 m)
11 km 6 km 3 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 21,-

294 m (1527 m - 1821 m)
13.9 km 5.5 km 6.3 km 2.1 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
695 m (1526 m - 2221 m)
8 km 6 km 2 km 0 km
 • 6 ski lifts
SFr. 42,- / approx. € 38,-

Test result
735 m (1525 m - 2260 m)
25 km 4.2 km 14.7 km 6.1 km
 • 4 ski lifts
C$ 94.95 / approx. € 65,-

1524 m (1524 m - 3048 m)
15 km
 • 3 ski lifts
 • Heli-skiing

Evaluation
793 m (1523 m - 2316 m)
31 km 5 km 12 km 14 km
 • 5 ski lifts
US$ 50,- / approx. € 45,-

Evaluation
548 m (1522 m - 2070 m)
24 km 10 km 11 km 3 km
 • 6 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
330 m (1520 m - 1850 m)
17 km 11 km 6 km 0 km
 • 11 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
80 m (1520 m - 1600 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
484 m (1518 m - 2002 m)
18 km 6 km 6 km 6 km
 • 3 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
240 m (1516 m - 1756 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 15.50

Evaluation
731 m (1515 m - 2246 m)
20 km 6 km 12 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
698 m (1515 m - 2213 m)
4.7 km 2.8 km 1.1 km 0.8 km
 • 6 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
20 m (1515 m - 1535 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
722 m (1514 m - 2236 m)
50 km 15.8 km 18.3 km 15.9 km
 • 21 ski lifts
€ 45,-

Evaluation
287 m (1513 m - 1800 m)
7 km 4 km 3 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 22,-

Test result
1417 m (1510 m - 2927 m)
140 km 55 km 70 km 15 km
 • 19 ski lifts
SFr. 89,- / approx. € 81,-

Evaluation
781 m (1510 m - 2291 m)
23.5 km 12 km 7.5 km 4 km
 • 4 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
270 m (1510 m - 1780 m)
14.2 km 8.3 km 1.6 km 4.3 km
 • 5 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
190 m (1510 m - 1700 m)
4 km 0 km 3 km 1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
170 m (1510 m - 1680 m)
2.3 km 0.1 km 1.1 km 1.1 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
130 m (1510 m - 1640 m)
1.5 km 0.5 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
BAM 12,- / approx. € 6,-

Test result
777 m (1508 m - 2285 m)
105 km 18.9 km 56.7 km 29.4 km
 • 12 ski lifts
C$ 129,- / approx. € 88,-

Evaluation
362 m (1506 m - 1868 m)
9.4 km 2 km 6 km 1.4 km
 • 4 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
1125 m (1505 m - 2630 m)
81 km 37 km 29 km 15 km
 • 13 ski lifts
€ 44,-

Evaluation
551 m (1505 m - 2056 m)
20 km 4 km 9 km 7 km
 • 7 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
255 m (1505 m - 1760 m)
10 km 8 km 2 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
305 m (1505 m - 1810 m)
5 km 0.6 km 3.8 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
93 m (1504 m - 1597 m)
2.2 km 1.5 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
168 m (1502 m - 1670 m)
6.5 km 2.9 km 3.6 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 30,-

Test result
750 m (1501 m - 2251 m)
137 km 47 km 70 km 20 km
 • 16 ski lifts
€ 48,-

Test result
1110 m (1500 m - 2610 m)
160 km 80 km 60 km 20 km
 • 29 ski lifts
€ 52,-

Test result
1750 m (1500 m - 3250 m)
60 km 14 km 35 km 11 km
 • 20 ski lifts
€ 55.50

Evaluation
280 m (1500 m - 1780 m)
92 km 15 km 65 km 12 km
 • 11 ski lifts
 • Cat-skiing
AU$ 142,- / approx. € 87,-

Evaluation
920 m (1500 m - 2420 m)
58 km 12 km 37 km 9 km
 • 11 ski lifts
SFr. 55,- / approx. € 50,-

Evaluation
1250 m (1500 m - 2750 m)
55 km 30 km 22 km 3 km
 • 7 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
700 m (1500 m - 2200 m)
35 km 25 km 7 km 3 km
 • 12 ski lifts
€ 26.50

Evaluation
500 m (1500 m - 2000 m)
20 km 11 km 7 km 2 km
 • 6 ski lifts
€ 24.50

Evaluation
685 m (1500 m - 2185 m)
15 km 3 km 10 km 2 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
170 m (1500 m - 1670 m)
9.5 km 3 km 5 km 1.5 km
 • 2 ski lifts
US$ 35,- / approx. € 32,-

Evaluation
274 m (1500 m - 1774 m)
8 km 3 km 3 km 2 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

Evaluation
300 m (1500 m - 1800 m)
26 km 18 km 8 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
360 m (1500 m - 1860 m)
5.8 km 3 km 2.2 km 0.6 km
 • 4 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
307 m (1500 m - 1807 m)
6 km 4 km 2 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
180 m (1500 m - 1680 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 27,-

850 m (1500 m - 2350 m)
3.2 km
 • 2 ski lifts

Test result
618 m (1497 m - 2115 m)
24 km 11.1 km 5.8 km 7.1 km
 • 5 ski lifts
€ 48,-

Evaluation
1145 m (1495 m - 2640 m)
35 km 15 km 20 km 0 km
 • 6 ski lifts
SFr. 52,- / approx. € 47,-

Evaluation
122 m (1492 m - 1614 m)
10 km 9 km 0 km 1 km
 • 9 ski lifts
AU$ 95,- / approx. € 58,-

Evaluation
857 m (1490 m - 2347 m)
42 km 12 km 20 km 10 km
 • 6 ski lifts
US$ 75,- / approx. € 68,-

Evaluation
180 m (1490 m - 1670 m)
3.1 km 1.4 km 0.8 km 0.9 km
 • 2 ski lifts
RON 120,- / approx. € 25,-

519 m (1490 m - 2009 m)
 • 8 ski lifts
¥ 4100,- / approx. € 34,-

Evaluation
463 m (1487 m - 1950 m)
8.1 km 2.6 km 1.6 km 3.9 km
 • 4 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
708 m (1486 m - 2194 m)
15 km 3 km 10 km 2 km
 • 4 ski lifts
SFr. 43,- / approx. € 39,-

Evaluation
340 m (1486 m - 1826 m)
2.2 km 0.3 km 1.6 km 0.3 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
465 m (1485 m - 1950 m)
10 km 0.3 km 7.5 km 2.2 km
 • 4 ski lifts
SFr. 35,- / approx. € 32,-

Evaluation
250 m (1485 m - 1735 m)
3.5 km 2 km 1.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

468 m (1485 m - 1953 m)
1.6 km 1 km 0.4 km 0.2 km
 • 2 ski lifts

Test result
731 m (1484 m - 2215 m)
30 km 12 km 11 km 7 km
 • 5 ski lifts
SFr. 51,- / approx. € 46,-

Evaluation
552 m (1484 m - 2036 m)
21 km 14 km 6 km 1 km
 • 11 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
49 m (1483 m - 1532 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Test result
1118 m (1482 m - 2600 m)
23 km 6 km 15 km 2 km
 • 8 ski lifts
€ 39,-

Test result
1070 m (1480 m - 2550 m)
25 km 5 km 15 km 5 km
 • 9 ski lifts
SFr. 44,- / approx. € 40,-

Evaluation
920 m (1480 m - 2400 m)
30 km 1 km 25 km 4 km
 • 5 ski lifts
SFr. 45,- / approx. € 41,-

Evaluation
620 m (1480 m - 2100 m)
7.4 km 3.2 km 3.2 km 1 km
 • 3 ski lifts
€ 14.90

Evaluation
200 m (1480 m - 1680 m)
6 km 2.5 km 2 km 1.5 km
 • 5 ski lifts
RON 73,- / approx. € 15,-

Evaluation
300 m (1480 m - 1780 m)
3.6 km 0.9 km 2.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16.50

Evaluation
1125 m (1478 m - 2603 m)
31 km 8 km 15 km 8 km
 • 7 ski lifts
 • Cat-skiing
US$ 87,- / approx. € 79,-

Evaluation
694 m (1475 m - 2169 m)
13 km 7 km 3 km 3 km
 • 5 ski lifts
RSD 2250,- / approx. € 19,-

Evaluation
2064 m (1470 m - 3534 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 50,-

Evaluation
85 m (1468 m - 1553 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 12,-

Evaluation
750 m (1466 m - 2216 m)
11.5 km 3 km 6.5 km 2 km
 • 5 ski lifts
 • Cat-skiing
ARS 1150,- / approx. € 17,-

Evaluation
660 m (1465 m - 2125 m)
32 km 16 km 10 km 6 km
 • 15 ski lifts
€ 35.50

213 m (1463 m - 1676 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
US$ 40,- / approx. € 36,-

274 m (1463 m - 1737 m)
5 km 0.5 km 3.5 km 1 km
 • 3 ski lifts
NZ$ 55,- / approx. € 32,-

518 m (1462 m - 1980 m)
22 km 7 km 7 km 8 km
 • 2 ski lifts
C$ 42,- / approx. € 29,-

Evaluation
630 m (1460 m - 2090 m)
19 km 6 km 12 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
358 m (1460 m - 1818 m)
28 km 18 km 10 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
321 m (1460 m - 1781 m)
7 km 2.3 km 2.8 km 1.9 km
 • 7 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

Evaluation
269 m (1460 m - 1729 m)
8.3 km 3.8 km 2.4 km 2.1 km
 • 4 ski lifts
€ 27,-

Evaluation
90 m (1460 m - 1550 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
90 m (1460 m - 1550 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
50 m (1460 m - 1510 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
20 m (1460 m - 1480 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

112 m (1460 m - 1572 m)
6 km 2 km 3 km 1 km
 • 7 ski lifts
AU$ 70,- / approx. € 43,-

60 m (1460 m - 1520 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

310 m (1459 m - 1769 m)
8 km 1 km 4 km 3 km
 • 3 ski lifts
NZ$ 60,- / approx. € 35,-

Evaluation
110 m (1457 m - 1567 m)
1.8 km 1 km 0.5 km 0.3 km
 • 3 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
385 m (1455 m - 1840 m)
25 km 12 km 10 km 3 km
 • 9 ski lifts
€ 29,-

Test result
1036 m (1454 m - 2490 m)
51.5 km 15.6 km 23.1 km 12.8 km
 • 7 ski lifts
SFr. 58,- / approx. € 53,-

Evaluation
60 m (1452 m - 1512 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 5,-

Test result
1000 m (1450 m - 2450 m)
40 km 10 km 22 km 8 km
 • 9 ski lifts
€ 45,-

Evaluation
1000 m (1450 m - 2450 m)
100 km 60 km 30 km 10 km
 • 23 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
395 m (1450 m - 1845 m)
50 km 10 km 20 km 20 km
 • 12 ski lifts
 • Cat-skiing
AU$ 142,- / approx. € 87,-

Evaluation
521 m (1450 m - 1971 m)
30 km 7 km 15 km 8 km
 • 11 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
690 m (1450 m - 2140 m)
35 km 20 km 13 km 2 km
 • 11 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
1000 m (1450 m - 2450 m)
33 km 15 km 15 km 3 km
 • 6 ski lifts
€ 29.40

Evaluation
225 m (1450 m - 1675 m)
31 km 8 km 14 km 9 km
 • 4 ski lifts
US$ 49,- / approx. € 45,-

Evaluation
350 m (1450 m - 1800 m)
30 km 22 km 6 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
254 m (1450 m - 1704 m)
18 km 12 km 5 km 1 km
 • 10 ski lifts
€ 15.20

Evaluation
605 m (1450 m - 2055 m)
19 km 9 km 8.2 km 1.8 km
 • 9 ski lifts
€ 29.50

Evaluation
550 m (1450 m - 2000 m)
13 km 5 km 5 km 3 km
 • 8 ski lifts
€ 22.10
451-650 out of 5557 ski resorts