Change sorting method:

Base stations Turkey (according to elevation)

All base stations in Turkey (Türkiye) sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Turkey (Türkiye)

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Turkey (Türkiye) - highest entry point to the ski resort (2503 m)

The ski resort Hakkari Mergabütan at 2,503 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Turkey (Türkiye).


Highest base stations in Turkey (Türkiye)

1-39 out of 39 ski resorts

Evaluation
319 m (2503 m - 2822 m)
3.4 km 2.2 km 1.2 km 0 km
 • 2 ski lifts

524 m (2248 m - 2772 m)
 • 3 ski lifts

Evaluation
976 m (2200 m - 3176 m)
43 km 19 km 11 km 13 km
 • 13 ski lifts

Evaluation
940 m (2200 m - 3140 m)
22 km 6 km 3 km 13 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
300 m (2200 m - 2500 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
505 m (2130 m - 2635 m)
21.3 km 7.9 km 8.2 km 5.2 km
 • 5 ski lifts
TRY 70,- / approx. € 8,-

Evaluation
1258 m (2088 m - 3346 m)
55.1 km 19.8 km 23 km 12.3 km
 • 14 ski lifts

Evaluation
590 m (1960 m - 2550 m)
9.6 km 3.2 km 6.4 km 0 km
 • 3 ski lifts

447 m (1900 m - 2347 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
297 m (1898 m - 2195 m)
18.5 km 6 km 6.5 km 6 km
 • 8 ski lifts

Evaluation
542 m (1890 m - 2432 m)
8.7 km 5.5 km 2 km 1.2 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
697 m (1850 m - 2547 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
475 m (1840 m - 2315 m)
4.5 km 4.1 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
TRY 80,- / approx. € 9,-

Evaluation
195 m (1835 m - 2030 m)
3.2 km 2.4 km 0.8 km 0 km
 • 4 ski lifts

155 m (1825 m - 1980 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
555 m (1767 m - 2322 m)
28 km 10 km 15 km 3 km
 • 16 ski lifts
TRY 165,- / approx. € 18,-

Evaluation
245 m (1753 m - 1998 m)
17.3 km 6.2 km 6.1 km 5 km
 • 2 ski lifts
TRY 70,- / approx. € 8,-

Evaluation
744 m (1650 m - 2394 m)
19 km 3.9 km 9.1 km 6 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
348 m (1650 m - 1998 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
190 m (1510 m - 1700 m)
4 km 0 km 3 km 1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
377 m (1500 m - 1877 m)
7.2 km 4.8 km 0 km 2.4 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
250 m (1485 m - 1735 m)
3.5 km 2 km 1.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
399 m (1300 m - 1699 m)
21.2 km 7.6 km 9.5 km 4.1 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
45 m (965 m - 1010 m)
0.3 km 0.1 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

1 km 0 km 0 km 1 km
 • 1 ski lift
1-39 out of 39 ski resorts