Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.


Highest base stations worldwide

651-850 out of 5558 ski resorts

Evaluation
1060 m (1450 m - 2510 m)
9 km 2 km 4 km 3 km
 • 4 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
550 m (1450 m - 2000 m)
9.6 km 4.6 km 2 km 3 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
530 m (1450 m - 1980 m)
8.4 km 5.9 km 2.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 40.50

Evaluation
110 m (1450 m - 1560 m)
10 km 7 km 3 km 0 km
 • 6 ski lifts
AU$ 80,- / approx. € 49,-

Evaluation
150 m (1450 m - 1600 m)
3.6 km 1.7 km 1.1 km 0.8 km
 • 1 ski lift
SFr. 26,- / approx. € 24,-

Evaluation
169 m (1450 m - 1619 m)
3 km 2 km 0.5 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
€ 27.40

Evaluation
100 m (1450 m - 1550 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 32,- / approx. € 29,-

Evaluation
40 m (1450 m - 1490 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 21,-

Evaluation
50 m (1450 m - 1500 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
5 m (1450 m - 1455 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 5,- / approx. € 5,-

290 m (1450 m - 1740 m)
6.1 km 3 km 2.7 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

257 m (1450 m - 1707 m)
 • 2 ski lifts
US$ 20,- / approx. € 18,-

Test result
1823 m (1446 m - 3269 m)
63 km 23.6 km 30.5 km 8.9 km
 • 28 ski lifts
€ 55,-

Evaluation
349 m (1446 m - 1795 m)
15 km 8 km 5 km 2 km
 • 6 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
425 m (1445 m - 1870 m)
40 km 10 km 30 km 0 km
 • 13 ski lifts
SFr. 55,- / approx. € 50,-

Evaluation
263 m (1445 m - 1708 m)
6.5 km 2.7 km 2.6 km 1.2 km
 • 3 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

Test result
1517 m (1444 m - 2961 m)
31 km 0 km 14 km 17 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
137 m (1443 m - 1580 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
910 m (1440 m - 2350 m)
5 km 0.5 km 4.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
210 m (1440 m - 1650 m)
7 km 6 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
648 m (1438 m - 2086 m)
40 km 10 km 20 km 10 km
 • 3 ski lifts
 • Heli-skiing
NZ$ 119,- / approx. € 70,-

Evaluation
249 m (1438 m - 1687 m)
11.6 km 3.1 km 8.5 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
1090 m (1435 m - 2525 m)
17 km 12 km 5 km 0 km
 • 11 ski lifts
AZN 35,- / approx. € 19,-

Evaluation
122 m (1434 m - 1556 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
1320 m (1430 m - 2750 m)
160 km 75 km 70 km 15 km
 • 30 ski lifts
€ 41.30

Evaluation
818 m (1430 m - 2248 m)
12.2 km 3.4 km 7.8 km 1 km
 • 5 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
579 m (1430 m - 2009 m)
8 km 5.4 km 2.2 km 0.4 km
 • 6 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
310 m (1430 m - 1740 m)
17 km 6 km 8 km 3 km
 • 5 ski lifts
US$ 59,- / approx. € 53,-

Evaluation
645 m (1430 m - 2075 m)
14 km 2.8 km 5.6 km 5.6 km
 • 10 ski lifts
ARS 1800,- / approx. € 27,-

Evaluation
450 m (1430 m - 1880 m)
9 km 1 km 3 km 5 km
 • 4 ski lifts
NZ$ 75,- / approx. € 44,-

Evaluation
371 m (1429 m - 1800 m)
8 km 4 km 3 km 1 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
217 m (1426 m - 1643 m)
5.8 km 0.5 km 4.3 km 1 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
395 m (1425 m - 1820 m)
10 km 1 km 3 km 6 km
 • 6 ski lifts
NZ$ 75,- / approx. € 44,-

400 m (1425 m - 1825 m)
10 km 2 km 5 km 3 km
 • 3 ski lifts
NZ$ 100,- / approx. € 59,-

Evaluation
254 m (1424 m - 1678 m)
14 km 3 km 7 km 4 km
 • 7 ski lifts
US$ 65,- / approx. € 59,-

Test result
877 m (1423 m - 2300 m)
28.1 km 20.8 km 5.3 km 2 km
 • 8 ski lifts
€ 49.50

Evaluation
14 m (1421 m - 1435 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 8,- / approx. € 7,-

Evaluation
1080 m (1420 m - 2500 m)
32.6 km 5.7 km 12.8 km 14.1 km
 • 5 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
500 m (1420 m - 1920 m)
30 km 16 km 12 km 2 km
 • 8 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
553 m (1420 m - 1973 m)
14 km 6 km 5 km 3 km
 • 6 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
440 m (1420 m - 1860 m)
25 km 13 km 10 km 2 km
 • 10 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
585 m (1420 m - 2005 m)
9 km 4 km 3 km 2 km
 • 6 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
430 m (1420 m - 1850 m)
5.3 km 2.8 km 2.3 km 0.2 km
 • 5 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
173 m (1420 m - 1593 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 22,- / approx. € 20,-

Evaluation
272 m (1420 m - 1692 m)
3 km 0.2 km 2.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

190 m (1420 m - 1610 m)
3.2 km 1.4 km 0.8 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Test result
1692 m (1419 m - 3111 m)
55 km 20 km 17 km 18 km
 • 6 ski lifts
SFr. 57,- / approx. € 52,-

Evaluation
527 m (1418 m - 1945 m)
14 km 5 km 7 km 2 km
 • 6 ski lifts
€ 33,-

Evaluation
455 m (1417 m - 1872 m)
19.9 km 1.6 km 16.1 km 2.2 km
 • 5 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
320 m (1413 m - 1733 m)
18.2 km 2.2 km 11.9 km 4.1 km
 • 4 ski lifts
€ 36,-

Evaluation
608 m (1412 m - 2020 m)
90 km 45 km 35 km 10 km
 • 23 ski lifts
€ 32.90

Evaluation
388 m (1412 m - 1800 m)
9.5 km 2.4 km 6.7 km 0.4 km
 • 7 ski lifts

Evaluation
824 m (1412 m - 2236 m)
5 km 2 km 2.5 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
BGN 35,- / approx. € 18,-

Evaluation
254 m (1412 m - 1666 m)
3 km 0.3 km 1.9 km 0.8 km
 • 4 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
29 m (1412 m - 1441 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Test result
1199 m (1411 m - 2610 m)
47.2 km 3.5 km 26.9 km 16.8 km
 • 12 ski lifts
SFr. 55,- / approx. € 50,-

Evaluation
505 m (1411 m - 1916 m)
30.9 km 8.7 km 13.7 km 8.5 km
 • 12 ski lifts
€ 35,-

Test result
862 m (1410 m - 2272 m)
36 km 12 km 21 km 3 km
 • 13 ski lifts
€ 41.50

Test result
863 m (1410 m - 2273 m)
94 km 9 km 20 km 65 km
 • 6 ski lifts
 • Cat-skiing
C$ 94.95 / approx. € 65,-

Evaluation
945 m (1410 m - 2355 m)
26 km 7 km 17 km 2 km
 • 12 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
502 m (1410 m - 1912 m)
12 km 8 km 4 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 11,-

Evaluation
155 m (1409 m - 1564 m)
1.8 km 0.4 km 0.8 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
1120 m (1408 m - 2528 m)
65 km 35 km 22 km 8 km
 • 11 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
1270 m (1407 m - 2677 m)
75 km 28 km 34 km 13 km
 • 12 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
472 m (1405 m - 1877 m)
20 km 10 km 7 km 3 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
252 m (1405 m - 1657 m)
29 km 16 km 12 km 1 km
 • 6 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
251 m (1405 m - 1656 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
47 m (1403 m - 1450 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
805 m (1400 m - 2205 m)
42 km 14 km 24.5 km 3.5 km
 • 14 ski lifts
€ 48.50

Test result
1600 m (1400 m - 3000 m)
20 km 5 km 12.8 km 2.2 km
 • 7 ski lifts
€ 38,-

Test result
1340 m (1400 m - 2740 m)
67 km 23 km 33 km 11 km
 • 12 ski lifts
€ 45,-

Evaluation
850 m (1400 m - 2250 m)
90 km 45 km 35 km 10 km
 • 15 ski lifts
€ 36,-

Evaluation
1050 m (1400 m - 2450 m)
65 km 35 km 20 km 10 km
 • 21 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
1027 m (1400 m - 2427 m)
30 km 5 km 20 km 5 km
 • 7 ski lifts
SFr. 53,- / approx. € 48,-

Evaluation
900 m (1400 m - 2300 m)
20 km 8 km 8 km 4 km
 • 4 ski lifts
SFr. 43,- / approx. € 39,-

Evaluation
730 m (1400 m - 2130 m)
7.9 km 1.1 km 6.5 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
600 m (1400 m - 2000 m)
15 km 11 km 1.5 km 2.5 km
 • 4 ski lifts
SFr. 46,- / approx. € 42,-

Evaluation
550 m (1400 m - 1950 m)
23 km 10 km 13 km 0 km
 • 13 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
400 m (1400 m - 1800 m)
18.6 km 8.8 km 7.9 km 1.9 km
 • 9 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
407 m (1400 m - 1807 m)
23 km 13 km 8 km 2 km
 • 13 ski lifts
€ 19.90

Evaluation
303 m (1400 m - 1703 m)
10 km 4 km 5 km 1 km
 • 13 ski lifts
 • Cat-skiing
UAH 1000,- / approx. € 38,-

Evaluation
400 m (1400 m - 1800 m)
12 km 4.5 km 6 km 1.5 km
 • 8 ski lifts
€ 17.30

Evaluation
208 m (1400 m - 1608 m)
10 km 5 km 4 km 1 km
 • 4 ski lifts
SFr. 33,- / approx. € 30,-

Evaluation
302 m (1400 m - 1702 m)
7 km 2.9 km 3.5 km 0.6 km
 • 5 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
200 m (1400 m - 1600 m)
2.5 km 0.5 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
267 m (1400 m - 1667 m)
1.6 km 0 km 1.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
RON 90,- / approx. € 19,-

Evaluation
107 m (1400 m - 1507 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
80 m (1400 m - 1480 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

450 m (1400 m - 1850 m)
9 km 3 km 4 km 2 km
 • 3 ski lifts
CLP 25000,- / approx. € 26,-

220 m (1400 m - 1620 m)
5 km 2.5 km 1.5 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

380 m (1400 m - 1780 m)
10 km 4 km 5 km 1 km
 • 6 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

350 m (1400 m - 1750 m)
15 km 5 km 8 km 2 km
 • 2 ski lifts
SFr. 28,- / approx. € 26,-

210 m (1400 m - 1610 m)
8 km 3 km 4 km 1 km
 • 4 ski lifts

603 m (1397 m - 2000 m)
9.8 km 7.4 km 1.2 km 1.2 km
 • 9 ski lifts
¥ 4900,- / approx. € 41,-

Evaluation
633 m (1395 m - 2028 m)
7.5 km 1.5 km 5 km 1 km
 • 3 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
190 m (1395 m - 1585 m)
0.7 km 0 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
200 m (1395 m - 1595 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
686 m (1392 m - 2078 m)
100 km 10 km 60 km 30 km
 • 4 ski lifts
US$ 74,- / approx. € 67,-

Evaluation
400 m (1390 m - 1790 m)
100 km 25 km 45 km 30 km
 • 22 ski lifts
AU$ 139,- / approx. € 86,-

Evaluation
155 m (1390 m - 1545 m)
7.1 km 2.1 km 3.4 km 1.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
775 m (1389 m - 2164 m)
9 km 4.8 km 4 km 0.2 km
 • 3 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
1181 m (1388 m - 2569 m)
23 km 10 km 12 km 1 km
 • 3 ski lifts
SFr. 43,- / approx. € 39,-

Evaluation
15 m (1388 m - 1403 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
493 m (1387 m - 1880 m)
11 km 2.3 km 8.2 km 0.5 km
 • 7 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
98 m (1386 m - 1484 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
93 m (1381 m - 1474 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Evaluation
966 m (1380 m - 2346 m)
80 km 40 km 25 km 15 km
 • 19 ski lifts
€ 38.50

Evaluation
623 m (1380 m - 2003 m)
50 km 10 km 20 km 20 km
 • 4 ski lifts
 • Cat-skiing
C$ 95,- / approx. € 65,-

Evaluation
1300 m (1380 m - 2680 m)
42 km 2 km 34 km 6 km
 • 6 ski lifts
SFr. 42,- / approx. € 38,-

Evaluation
720 m (1380 m - 2100 m)
30 km 12 km 10 km 8 km
 • 7 ski lifts
CLP 45000,- / approx. € 48,-

Evaluation
428 m (1380 m - 1808 m)
19 km 5.5 km 10 km 3.5 km
 • 7 ski lifts
€ 39.50

Evaluation
270 m (1380 m - 1650 m)
1.6 km 1.5 km 0.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

270 m (1380 m - 1650 m)
 • 2 ski lifts
€ 13,-

350 m (1380 m - 1730 m)
11 km 3 km 5 km 3 km
 • 2 ski lifts
US$ 47,- / approx. € 42,-

Evaluation
106 m (1379 m - 1485 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 18,- / approx. € 16,-

Evaluation
847 m (1378 m - 2225 m)
90 km 13.5 km 45 km 31.5 km
 • 11 ski lifts
US$ 104,- / approx. € 94,-

Evaluation
407 m (1378 m - 1785 m)
4.3 km 2.4 km 1.9 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Test result
464 m (1376 m - 1840 m)
8.3 km 2.7 km 5.6 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 54,-

Test result
220 m (1376 m - 1596 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts
MNT 69500,- / approx. € 24,-

Evaluation
400 m (1375 m - 1775 m)
15 km 7 km 8 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
349 m (1375 m - 1724 m)
4 km 0.6 km 2.1 km 1.3 km
 • 3 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
615 m (1371 m - 1986 m)
30 km 10 km 12 km 8 km
 • 6 ski lifts
US$ 69,- / approx. € 62,-

Evaluation
169 m (1371 m - 1540 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 33,- / approx. € 30,-

238 m (1371 m - 1609 m)
10 km 3 km 6 km 1 km
 • 2 ski lifts
US$ 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
730 m (1370 m - 2100 m)
15 km 6 km 7.5 km 1.5 km
 • 5 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

Evaluation
415 m (1370 m - 1785 m)
24 km 18.2 km 4 km 1.8 km
 • 12 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
590 m (1370 m - 1960 m)
10 km 1.5 km 7 km 1.5 km
 • 4 ski lifts
SFr. 55,- / approx. € 50,-

Evaluation
368 m (1370 m - 1738 m)
10 km 1.2 km 6.1 km 2.7 km
 • 8 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
218 m (1370 m - 1588 m)
8 km 1.5 km 5.3 km 1.2 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
205 m (1370 m - 1575 m)
1.1 km 0.5 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12.50

160 m (1370 m - 1530 m)
1.2 km
 • 2 ski lifts

70 m (1370 m - 1440 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
174 m (1369 m - 1543 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

419 m (1369 m - 1788 m)
10.4 km
 • 6 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

Evaluation
157 m (1368 m - 1525 m)
2.3 km 1.3 km 0.5 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
817 m (1367 m - 2184 m)
55 km 36 km 17 km 2 km
 • 15 ski lifts
€ 28.50

Evaluation
10 m (1366 m - 1376 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
¥ 800,- / approx. € 7,-

Evaluation
672 m (1365 m - 2037 m)
70 km 7 km 60 km 3 km
 • 12 ski lifts
AU$ 133,- / approx. € 82,-

Evaluation
115 m (1365 m - 1480 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5,-

Evaluation
244 m (1364 m - 1608 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
282 m (1363 m - 1645 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 22,- / approx. € 20,-

Evaluation
717 m (1361 m - 2078 m)
91 km 18 km 46 km 27 km
 • 14 ski lifts
US$ 81,- / approx. € 73,-

Evaluation
1055 m (1360 m - 2415 m)
36 km 21 km 12 km 3 km
 • 8 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
390 m (1360 m - 1750 m)
10.3 km 2 km 7.3 km 1 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
223 m (1360 m - 1583 m)
6 km 1.5 km 3 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
US$ 70,- / approx. € 63,-

Evaluation
210 m (1360 m - 1570 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
260 m (1360 m - 1620 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
340 m (1360 m - 1700 m)
1.3 km 0.8 km 0 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 7,-

Evaluation
60 m (1360 m - 1420 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
25 m (1360 m - 1385 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 10,-

535 m (1360 m - 1895 m)
30 km 8 km 14 km 8 km
 • 6 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
464 m (1356 m - 1820 m)
4 km 1 km 3 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 25.40

Evaluation
302 m (1355 m - 1657 m)
7.6 km 4.6 km 2 km 1 km
 • 1 ski lift
C$ 36,- / approx. € 25,-

Evaluation
384 m (1354 m - 1738 m)
3 km 0 km 3 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 35,- / approx. € 32,-

Evaluation
437 m (1353 m - 1790 m)
25 km 7 km 10 km 8 km
 • 4 ski lifts
C$ 69,- / approx. € 47,-

Test result
535 m (1352 m - 1887 m)
10 km 5.5 km 2.4 km 2.1 km
 • 3 ski lifts
€ 32,-

Test result
1990 m (1350 m - 3340 m)
142 km 69.8 km 44.8 km 27.4 km
 • 31 ski lifts
€ 56,-

Evaluation
1050 m (1350 m - 2400 m)
120 km 46 km 36 km 38 km
 • 22 ski lifts
€ 36.50

Evaluation
1400 m (1350 m - 2750 m)
65 km 17 km 43 km 5 km
 • 13 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
1150 m (1350 m - 2500 m)
50 km 25 km 20 km 5 km
 • 14 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
1050 m (1350 m - 2400 m)
27 km 12 km 13 km 2 km
 • 4 ski lifts
SFr. 49,- / approx. € 45,-

Evaluation
300 m (1350 m - 1650 m)
20 km 11 km 9 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
481 m (1350 m - 1831 m)
9.2 km 0.2 km 5 km 4 km
 • 2 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
500 m (1350 m - 1850 m)
14 km 5 km 6 km 3 km
 • 6 ski lifts
SFr. 38,- / approx. € 35,-

Evaluation
475 m (1350 m - 1825 m)
6.5 km 2.7 km 2.5 km 1.3 km
 • 5 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
380 m (1350 m - 1730 m)
16 km 10 km 4 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 21.70

Evaluation
783 m (1350 m - 2133 m)
18 km 5 km 1 km 12 km
 • 6 ski lifts
NZ$ 88,- / approx. € 52,-

Evaluation
650 m (1350 m - 2000 m)
4.5 km 1.6 km 1.5 km 1.4 km
 • 4 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
100 m (1350 m - 1450 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
150 m (1350 m - 1500 m)
1.4 km 0.7 km 0.5 km 0.2 km
 • 3 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
50 m (1350 m - 1400 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

310 m (1350 m - 1660 m)
10 km 6 km 2 km 2 km
 • 3 ski lifts
C$ 50,- / approx. € 34,-

500 m (1350 m - 1850 m)
20 km 8 km 8 km 4 km
 • 8 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
675 m (1348 m - 2023 m)
12 km 6 km 4 km 2 km
 • 2 ski lifts
 • Heli-skiing
€ 28,-

Evaluation
75 m (1345 m - 1420 m)
1 km 0 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
154 m (1345 m - 1499 m)
3.7 km 2.4 km 0.5 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
€ 13.70
651-850 out of 5558 ski resorts