Change sorting method:

Base stations China (according to elevation)

All base stations in China sorted according to base elevation - List of the highest base stations in China

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in China - highest entry point to the ski resort (2735 m)

The ski resort Jiudingshan Taiziling at 2,735 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in China.


Highest base stations in China

1-50 out of 383 ski resorts

Evaluation
233 m (2735 m - 2968 m)
3.9 km 1.2 km 0 km 2.7 km
 • 1 ski lift

126 m (2325 m - 2451 m)
4 km
 • 5 ski lifts

85 m (2240 m - 2325 m)
4 km
 • 7 ski lifts

200 m (2200 m - 2400 m)
10 km
 • 5 ski lifts

1100 m (1975 m - 3075 m)
20 km
 • 10 ski lifts

Evaluation
590 m (1850 m - 2440 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
 • 9 ski lifts

Evaluation
1220 m (1821 m - 3041 m)
28 km 9.7 km 3.1 km 15.2 km
 • 3 ski lifts

30 m (1820 m - 1850 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
330 m (1770 m - 2100 m)
6 km 1.5 km 3.9 km 0.6 km
 • 6 ski lifts

115 m (1715 m - 1830 m)
8 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
7 m (1707 m - 1714 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km

Evaluation
398 m (1702 m - 2100 m)
16 km 3.3 km 7.4 km 5.3 km
 • 5 ski lifts
Ұ 700,- / approx. € 90,-

Evaluation
510 m (1650 m - 2160 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 4 ski lifts
Ұ 728,- / approx. € 94,-

Evaluation
323 m (1640 m - 1963 m)
9 km 3 km 5 km 1 km
 • 3 ski lifts

360 m (1570 m - 1930 m)
11.6 km 6.5 km 2.6 km 2.5 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
35 m (1570 m - 1605 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km

Evaluation
550 m (1560 m - 2110 m)
22 km 4 km 12 km 6 km
 • 6 ski lifts

316 m (1310 m - 1626 m)
6 km
 • 2 ski lifts

195 m (1310 m - 1505 m)
 • 7 ski lifts

410 m (1302 m - 1712 m)
15 km
 • 6 ski lifts

480 m (1180 m - 1660 m)
 • 2 ski lifts

520 m (1150 m - 1670 m)
 • 2 ski lifts

Evaluation
1100 m (1071 m - 2171 m)
25 km 5 km 10 km 10 km
 • 9 ski lifts

148 m (1037 m - 1185 m)
4 km
 • 2 ski lifts

60 m (942 m - 1002 m)

425 m (900 m - 1325 m)
17 km
 • 7 ski lifts

Evaluation
25 m (650 m - 675 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km

130 m (610 m - 740 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
305 m (525 m - 830 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

850 m (520 m - 1370 m)
11 km
 • 10 ski lifts

70 m (500 m - 570 m)
0.5 km 0.3 km 0.1 km 0.1 km
 • 2 ski lifts

392 m (486 m - 878 m)
6 km
 • 3 ski lifts

27 m (470 m - 497 m)
0.9 km 0.4 km 0.4 km 0.1 km

Evaluation
918 m (457 m - 1375 m)
35 km 3 km 19 km 13 km
 • 11 ski lifts

Evaluation
550 m (410 m - 960 m)
31 km 12 km 10 km 9 km
 • 5 ski lifts

30 m (395 m - 425 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
172 m (382 m - 554 m)
3.8 km 2.8 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
570 m (330 m - 900 m)
31 km 15 km 12 km 4 km
 • 7 ski lifts

308 m (318 m - 626 m)
6 km
 • 5 ski lifts

170 m (280 m - 450 m)
4 km
 • 4 ski lifts

10 m (280 m - 290 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km

90 m (270 m - 360 m)
 • 2 ski lifts
1-50 out of 383 ski resorts