Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.


Highest base stations worldwide

2251-2450 out of 5558 ski resorts

Test result
60 m (770 m - 830 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
130 m (770 m - 900 m)
2.2 km 1.4 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 99,- / approx. € 23,-

Evaluation
245 m (770 m - 1015 m)
3.1 km 2 km 0.5 km 0.6 km
 • 5 ski lifts
HUF 5500,- / approx. € 17,-

Evaluation
165 m (770 m - 935 m)
3.5 km 1.5 km 1 km 1 km
 • 9 ski lifts

Evaluation
310 m (770 m - 1080 m)
4.4 km 0 km 3.6 km 0.8 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
65 m (770 m - 835 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 42,-

Evaluation
80 m (770 m - 850 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
34 m (770 m - 804 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5.50

Evaluation
50 m (770 m - 820 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (770 m - 800 m)
0.2 km 0 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 7.50 / approx. € 7,-

Evaluation
11 m (770 m - 781 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
US$ 20,- / approx. € 18,-

190 m (770 m - 960 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts

850 m (770 m - 1620 m)
 • 2 ski lifts

130 m (770 m - 900 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 12,-

50 m (770 m - 820 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

430 m (770 m - 1200 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

90 m (770 m - 860 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 220,- / approx. € 9,-

Evaluation
437 m (769 m - 1206 m)
9.9 km 4.1 km 4.3 km 1.5 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Test result
2261 m (768 m - 3029 m)
61 km 29 km 23 km 9 km
 • 21 ski lifts
€ 56.50

Evaluation
280 m (767 m - 1047 m)
1.8 km 0 km 0.3 km 1.5 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
30 m (767 m - 797 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 12,-

179 m (767 m - 946 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

Evaluation
305 m (766 m - 1071 m)
10 km 2 km 4 km 4 km
 • 5 ski lifts
US$ 89,- / approx. € 80,-

Evaluation
640 m (765 m - 1405 m)
12 km 1 km 6 km 5 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
281 m (765 m - 1046 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
60 m (765 m - 825 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
45 m (765 m - 810 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
40 m (765 m - 805 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
236 m (764 m - 1000 m)
1 km 0.2 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
30 m (764 m - 794 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5,-

Test result
481 m (763 m - 1244 m)
29.4 km 15.2 km 10.5 km 3.7 km
 • 14 ski lifts
CZK 850,- / approx. € 33,-

Evaluation
160 m (763 m - 923 m)
2 km 1.7 km 0.2 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

113 m (763 m - 876 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 250,- / approx. € 10,-

Evaluation
426 m (762 m - 1188 m)
25 km 5 km 10 km 10 km
 • 4 ski lifts
US$ 35,- / approx. € 32,-

Evaluation
62 m (762 m - 824 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6.50

Test result
1240 m (760 m - 2000 m)
77 km 30 km 28 km 19 km
 • 28 ski lifts
€ 56.50

Evaluation
1071 m (760 m - 1831 m)
52 km 16 km 26 km 10 km
 • 22 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
355 m (760 m - 1115 m)
13.4 km 4.9 km 6.9 km 1.6 km
 • 5 ski lifts
NOK 395,- / approx. € 39,-

Evaluation
200 m (760 m - 960 m)
2.4 km 1.7 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 500,- / approx. € 20,-

Evaluation
160 m (760 m - 920 m)
6.5 km 4 km 1.8 km 0.7 km
 • 5 ski lifts
Skr 335,- / approx. € 32,-

Evaluation
96 m (760 m - 856 m)
3.6 km 1.4 km 0.8 km 1.4 km
 • 4 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
300 m (760 m - 1060 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Evaluation
80 m (760 m - 840 m)
1.4 km 1.1 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 13,-

Evaluation
140 m (760 m - 900 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18.50

Evaluation
145 m (760 m - 905 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 26,- / approx. € 24,-

Evaluation
30 m (760 m - 790 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
40 m (760 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
20 m (760 m - 780 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

90 m (760 m - 850 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 13,-

728 m (759 m - 1487 m)
 • 6 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
114 m (757 m - 871 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
187 m (755 m - 942 m)
2.4 km 1 km 0.7 km 0.7 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
195 m (755 m - 950 m)
3.8 km 0.6 km 3.2 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 450,- / approx. € 18,-

Evaluation
73 m (755 m - 828 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
20 m (755 m - 775 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8,-

Evaluation
998 m (754 m - 1752 m)
24 km 9 km 11 km 4 km
 • 10 ski lifts

Evaluation
146 m (753 m - 899 m)
13 km 5 km 7 km 1 km
 • 5 ski lifts
C$ 45,- / approx. € 31,-

Evaluation
55 m (752 m - 807 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 35,-

Evaluation
539 m (750 m - 1289 m)
50 km 25 km 15 km 10 km
 • 12 ski lifts
¥ 4400,- / approx. € 36,-

Evaluation
926 m (750 m - 1676 m)
23.7 km 12.1 km 7.7 km 3.9 km
 • 19 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Test result
205 m (750 m - 955 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
460 m (750 m - 1210 m)
18 km 10.1 km 7.3 km 0.6 km
 • 10 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
807 m (750 m - 1557 m)
8 km 2 km 5 km 1 km
 • 11 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

Evaluation
95 m (750 m - 845 m)
2 km 0.2 km 1.2 km 0.6 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
210 m (750 m - 960 m)
1.8 km 0 km 1.1 km 0.7 km
 • 1 ski lift
CZK 600,- / approx. € 24,-

Evaluation
100 m (750 m - 850 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
HUF 3000,- / approx. € 9,-

Evaluation
510 m (750 m - 1260 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
150 m (750 m - 900 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
77 m (750 m - 827 m)
1.1 km 0.5 km 0.4 km 0.2 km
 • 1 ski lift
€ 17,-

Evaluation
190 m (750 m - 940 m)
2.2 km 1 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (750 m - 850 m)
2 km 1.2 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
100 m (750 m - 850 m)
1.8 km 0.6 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 330,- / approx. € 13,-

Evaluation
112 m (750 m - 862 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
110 m (750 m - 860 m)
0.9 km 0.4 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 430,- / approx. € 17,-

Evaluation
60 m (750 m - 810 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
90 m (750 m - 840 m)
0.8 km 0 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
45 m (750 m - 795 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
100 m (750 m - 850 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
50 m (750 m - 800 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

Evaluation
20 m (750 m - 770 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

157 m (750 m - 907 m)
1.8 km 1 km 0.6 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
€ 12,-

50 m (750 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 37,- / approx. € 9,-

50 m (750 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

100 m (750 m - 850 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
RON 140,- / approx. € 29,-

180 m (750 m - 930 m)
3 km 1 km 1 km 1 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
610 m (749 m - 1359 m)
8 km 2 km 6 km 0 km
 • 7 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 32,-

Evaluation
39 m (749 m - 788 m)
0.6 km 0.3 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
537 m (746 m - 1283 m)
7 km 1 km 6 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 35,- / approx. € 32,-

485 m (746 m - 1231 m)
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

756 m (746 m - 1502 m)
10 km 1 km 8 km 1 km
 • 5 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

110 m (746 m - 856 m)
1.2 km 0.1 km 1.1 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
90 m (745 m - 835 m)
1.3 km 1 km 0.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
85 m (745 m - 830 m)
0.6 km 0.2 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (745 m - 785 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
25 m (745 m - 770 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
295 m (743 m - 1038 m)
38 km 20 km 15 km 3 km
 • 16 ski lifts
Skr 470,- / approx. € 45,-

Evaluation
140 m (743 m - 883 m)
4.3 km 2 km 2.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
50 m (743 m - 793 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
24 m (742 m - 766 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

488 m (742 m - 1230 m)
 • 6 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
760 m (740 m - 1500 m)
12 km 0 km 9 km 3 km
 • 3 ski lifts
SFr. 36,- / approx. € 33,-

Evaluation
151 m (740 m - 891 m)
1.9 km 1.5 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 99,- / approx. € 23,-

Evaluation
252 m (740 m - 992 m)
4 km 1.5 km 1.5 km 1 km
 • 4 ski lifts
CZK 490,- / approx. € 19,-

Evaluation
255 m (740 m - 995 m)
7.5 km 5 km 2.5 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
165 m (740 m - 905 m)
3.6 km 1.5 km 1.2 km 0.9 km
 • 2 ski lifts
€ 17.50

Evaluation
210 m (740 m - 950 m)
3.6 km 2.4 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 12,-

Evaluation
95 m (740 m - 835 m)
2.3 km 0.9 km 0.9 km 0.5 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
110 m (740 m - 850 m)
1 km 0.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20.10

Evaluation
120 m (740 m - 860 m)
1.2 km 0.3 km 0.9 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 11,-

Evaluation
80 m (740 m - 820 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
115 m (740 m - 855 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
110 m (740 m - 850 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 10,-

Evaluation
65 m (740 m - 805 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
82 m (740 m - 822 m)
1 km 0 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8,-

Evaluation
44 m (740 m - 784 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (740 m - 770 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
40 m (740 m - 780 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8,-

200 m (740 m - 940 m)
2.2 km 0.5 km 1.7 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 450,- / approx. € 18,-

460 m (740 m - 1200 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

110 m (740 m - 850 m)
2.4 km 1.3 km 1.1 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
47 m (738 m - 785 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
214 m (736 m - 950 m)
16 km 5.6 km 6.1 km 4.3 km
 • 8 ski lifts
US$ 74,- / approx. € 67,-

Evaluation
180 m (736 m - 916 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 30,- / approx. € 27,-

Evaluation
509 m (735 m - 1244 m)
14 km 3 km 7 km 4 km
 • 3 ski lifts
NOK 395,- / approx. € 39,-

Test result
100 m (735 m - 835 m)
1 km 0.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
113 m (735 m - 848 m)
5.7 km 3 km 1.5 km 1.2 km
 • 6 ski lifts
PLN 69,- / approx. € 16,-

Evaluation
107 m (735 m - 842 m)
3.6 km 1 km 2 km 0.6 km
 • 1 ski lift

415 m (735 m - 1150 m)
12 km 5 km 5 km 2 km
 • 6 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

549 m (733 m - 1282 m)
 • 9 ski lifts
 • Cat-skiing
¥ 4700,- / approx. € 39,-

Evaluation
1124 m (731 m - 1855 m)
50 km 20 km 20 km 10 km
 • 5 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 40,-

Evaluation
24 m (731 m - 755 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5,-

Evaluation
884 m (730 m - 1614 m)
24 km 12 km 10 km 2 km
 • 13 ski lifts

Evaluation
75 m (730 m - 805 m)
2.5 km 1.1 km 1.4 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 70,- / approx. € 16,-

Test result
90 m (730 m - 820 m)
1.8 km 1.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
300 m (730 m - 1030 m)
4 km 1.5 km 1.5 km 1 km
 • 3 ski lifts
HRK 100,- / approx. € 13,-

Evaluation
266 m (730 m - 996 m)
4.7 km 1.4 km 2.5 km 0.8 km
 • 3 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
65 m (730 m - 795 m)
4.9 km 3.8 km 1.1 km 0 km
 • 10 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 16,-

Evaluation
100 m (730 m - 830 m)
0.7 km 0.6 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift

60 m (730 m - 790 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 30,- / approx. € 7,-

160 m (730 m - 890 m)
9 km 4 km 3 km 2 km
 • 6 ski lifts
US$ 69,- / approx. € 62,-

120 m (730 m - 850 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 500,- / approx. € 20,-

Evaluation
185 m (728 m - 913 m)
3.1 km 1.2 km 1.2 km 0.7 km
 • 3 ski lifts
PLN 95,- / approx. € 22,-

Evaluation
74 m (728 m - 802 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

104 m (728 m - 832 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
177 m (726 m - 903 m)
3 km 1.8 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
56 m (726 m - 782 m)
0.5 km 0.1 km 0.3 km 0.1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
243 m (725 m - 968 m)
4.1 km 2.2 km 1.9 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
360 m (725 m - 1085 m)
6 km 2 km 3 km 1 km
 • 3 ski lifts
 • Cat-skiing

Evaluation
175 m (725 m - 900 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
110 m (725 m - 835 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 22,- / approx. € 20,-

125 m (725 m - 850 m)
1.7 km 1.2 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
RON 45,- / approx. € 9,-

184 m (724 m - 908 m)
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
90 m (723 m - 813 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 11,-
2251-2450 out of 5558 ski resorts