Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.


Highest base stations worldwide

1851-2050 out of 5557 ski resorts

Test result
1302 m (888 m - 2190 m)
11.8 km 5.4 km 5.2 km 1.2 km
 • 8 ski lifts
€ 54,-

Evaluation
615 m (885 m - 1500 m)
10 km 5 km 4.6 km 0.4 km
 • 4 ski lifts
SFr. 39,- / approx. € 35,-

Evaluation
296 m (885 m - 1181 m)
3.5 km 2 km 1.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 30,- / approx. € 27,-

Evaluation
20 m (885 m - 905 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9,-

396 m (885 m - 1281 m)
 • 8 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

85 m (885 m - 970 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

135 m (885 m - 1020 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 6 ski lifts
CZK 360,- / approx. € 14,-

Evaluation
618 m (882 m - 1500 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
174 m (882 m - 1056 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 31,- / approx. € 28,-

178 m (882 m - 1060 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

Evaluation
1193 m (880 m - 2073 m)
12 km 4.5 km 6 km 1.5 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
427 m (880 m - 1307 m)
8.7 km 2.9 km 1.8 km 4 km
 • 3 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
665 m (880 m - 1545 m)
3.1 km 0 km 3.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
RON 90,- / approx. € 19,-

Evaluation
100 m (880 m - 980 m)
1.5 km 0 km 0.9 km 0.6 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
110 m (880 m - 990 m)
0.6 km 0.2 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
84 m (880 m - 964 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
65 m (880 m - 945 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
29 m (880 m - 909 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

90 m (880 m - 970 m)
1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
39 m (879 m - 918 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
UAH 400,- / approx. € 15,-

Evaluation
97 m (877 m - 974 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
754 m (876 m - 1630 m)
30 km 9 km 19 km 2 km
 • 5 ski lifts
SFr. 41,- / approx. € 37,-

Evaluation
44 m (876 m - 920 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
65 m (875 m - 940 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
118 m (873 m - 991 m)
2.7 km 1.9 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
478 m (872 m - 1350 m)
21 km 13 km 7 km 1 km
 • 16 ski lifts
€ 31.20

Evaluation
103 m (872 m - 975 m)
3.3 km 1.9 km 1.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
34 m (872 m - 906 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 4.50

530 m (872 m - 1402 m)
20 km 8 km 6 km 6 km
 • 7 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 40,-

Evaluation
580 m (870 m - 1450 m)
13.5 km 5.5 km 6 km 2 km
 • 6 ski lifts
€ 37.50

Evaluation
220 m (870 m - 1090 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 6 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

Evaluation
247 m (870 m - 1117 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 1 ski lift
NOK 380,- / approx. € 38,-

Evaluation
280 m (870 m - 1150 m)
3.5 km 2 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 21.50

Evaluation
110 m (870 m - 980 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 11,-

Evaluation
50 m (870 m - 920 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (870 m - 900 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
106 m (870 m - 976 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
40 m (870 m - 910 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
56 m (870 m - 926 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
30 m (870 m - 900 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

378 m (870 m - 1248 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
 • 4 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

70 m (870 m - 940 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 13,-

44 m (870 m - 914 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 100,- / approx. € 4,-

480 m (870 m - 1350 m)
15 km 4.5 km 6 km 4.5 km
 • 5 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 39,-

Evaluation
1061 m (869 m - 1930 m)
10 km 3.5 km 4 km 2.5 km
 • 11 ski lifts
¥ 4600,- / approx. € 38,-

Test result
1250 m (868 m - 2118 m)
42 km 17 km 16 km 9 km
 • 13 ski lifts
€ 46.50

Evaluation
343 m (868 m - 1211 m)
14 km 8 km 5 km 1 km
 • 9 ski lifts
€ 24.50

Evaluation
90 m (868 m - 958 m)
1.8 km 1.2 km 0.5 km 0.1 km
 • 5 ski lifts
PLN 95,- / approx. € 22,-

Evaluation
319 m (867 m - 1186 m)
8.9 km 3.9 km 4 km 1 km
 • 6 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

Evaluation
316 m (866 m - 1182 m)
1.5 km 0.2 km 1.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 15,-

Test result
261 m (865 m - 1126 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 110,- / approx. € 25,-

Evaluation
669 m (865 m - 1534 m)
7 km 3 km 3 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 36,-

Evaluation
80 m (865 m - 945 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
80 m (865 m - 945 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
UAH 300,- / approx. € 11,-

Evaluation
403 m (864 m - 1267 m)
14 km 9.5 km 3 km 1.5 km
 • 5 ski lifts
€ 36.50

Test result
750 m (862 m - 1612 m)
6 km 4 km 2 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 39.50

Evaluation
401 m (862 m - 1263 m)
10 km 5.5 km 2.5 km 2 km
 • 3 ski lifts
SFr. 28,- / approx. € 25,-

Evaluation
302 m (862 m - 1164 m)
3.9 km 1.3 km 1.8 km 0.8 km
 • 8 ski lifts
CZK 550,- / approx. € 22,-

Evaluation
34 m (862 m - 896 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 11,-

Test result
1390 m (860 m - 2250 m)
24 km 10 km 9 km 5 km
 • 7 ski lifts
€ 51,-

Test result
1396 m (860 m - 2256 m)
13.9 km 0.5 km 13 km 0.4 km
 • 5 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
370 m (860 m - 1230 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
€ 33,-

Evaluation
540 m (860 m - 1400 m)
12 km 10 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 33,- / approx. € 30,-

Evaluation
354 m (860 m - 1214 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 8 ski lifts
CZK 500,- / approx. € 20,-

Evaluation
180 m (860 m - 1040 m)
7 km 4.6 km 2.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 390,- / approx. € 39,-

Evaluation
95 m (860 m - 955 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 250,- / approx. € 10,-

Evaluation
30 m (860 m - 890 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
513 m (859 m - 1372 m)
68 km 29 km 28 km 11 km
 • 16 ski lifts
UAH 1450,- / approx. € 55,-

Evaluation
479 m (859 m - 1338 m)
17.6 km 6 km 5 km 6.6 km
 • 12 ski lifts
€ 38,-

Test result
100 m (858 m - 958 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
74 m (857 m - 931 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (857 m - 887 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 4,-

Evaluation
361 m (855 m - 1216 m)
14.2 km 2.4 km 9.2 km 2.6 km
 • 6 ski lifts
NOK 415,- / approx. € 41,-

Evaluation
255 m (855 m - 1110 m)
3.5 km 3.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 28,- / approx. € 25,-

Evaluation
75 m (855 m - 930 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
1046 m (854 m - 1900 m)
16 km 5 km 9 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 38.50

Evaluation
348 m (854 m - 1202 m)
8 km 3.5 km 3.6 km 0.9 km
 • 11 ski lifts
CZK 680,- / approx. € 27,-

279 m (854 m - 1133 m)
 • 4 ski lifts
¥ 3300,- / approx. € 27,-

Evaluation
303 m (852 m - 1155 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 29,- / approx. € 26,-

Test result
950 m (850 m - 1800 m)
34 km 21 km 12 km 1 km
 • 8 ski lifts
€ 43,-

Test result
721 m (850 m - 1571 m)
17 km 9.2 km 7.2 km 0.6 km
 • 8 ski lifts
€ 55,-

Test result
713 m (850 m - 1563 m)
31 km 5 km 23 km 3 km
 • 14 ski lifts
€ 41,-

Test result
1503 m (850 m - 2353 m)
263 km 98 km 134 km 31 km
 • 80 ski lifts
€ 49.50

Test result
400 m (850 m - 1250 m)
33 km 5.2 km 14.4 km 13.4 km
 • 6 ski lifts
C$ 72,- / approx. € 49,-

Evaluation
370 m (850 m - 1220 m)
10 km 3 km 5 km 2 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
350 m (850 m - 1200 m)
12 km 4 km 5 km 3 km
 • 3 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
382 m (850 m - 1232 m)
6.5 km 2 km 2 km 2.5 km
 • 6 ski lifts
€ 25.50

Evaluation
300 m (850 m - 1150 m)
4.7 km 2 km 1.5 km 1.2 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
370 m (850 m - 1220 m)
3.9 km 2.1 km 1.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
150 m (850 m - 1000 m)
1.3 km 0.7 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Evaluation
90 m (850 m - 940 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
85 m (850 m - 935 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
230 m (850 m - 1080 m)
1.7 km 1.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 27,- / approx. € 25,-

Evaluation
100 m (850 m - 950 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
115 m (850 m - 965 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
80 m (850 m - 930 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

50 m (850 m - 900 m)
1.1 km 0 km 0.7 km 0.4 km
 • 2 ski lifts

150 m (850 m - 1000 m)
4 km 2 km 1.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

300 m (850 m - 1150 m)
2 km 1.4 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

60 m (850 m - 910 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 260,- / approx. € 10,-

160 m (850 m - 1010 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 360,- / approx. € 14,-

200 m (850 m - 1050 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

30 m (850 m - 880 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

100 m (850 m - 950 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 13,-

112 m (850 m - 962 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
45 m (849 m - 894 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
872 m (848 m - 1720 m)
10 km 1 km 7.5 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
SFr. 34,- / approx. € 31,-

Evaluation
54 m (848 m - 902 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
49 m (847 m - 896 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

25 m (847 m - 872 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 150,- / approx. € 6,-

54 m (846 m - 900 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
575 m (845 m - 1420 m)
11 km 7 km 4 km 0 km
 • 8 ski lifts

Evaluation
220 m (845 m - 1065 m)
6 km 2 km 4 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 30,- / approx. € 27,-

Evaluation
10 m (845 m - 855 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 5,- / approx. € 5,-

Evaluation
55 m (845 m - 900 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
44 m (843 m - 887 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
360 m (840 m - 1200 m)
10 km 4 km 5 km 1 km
 • 1 ski lift
NOK 395,- / approx. € 39,-

Test result
40 m (840 m - 880 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
235 m (840 m - 1075 m)
2.8 km 1.4 km 0.9 km 0.5 km
 • 1 ski lift

Evaluation
180 m (840 m - 1020 m)
2 km 1.2 km 0.5 km 0.3 km
 • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
70 m (840 m - 910 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 22,- / approx. € 20,-

Evaluation
50 m (840 m - 890 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

90 m (840 m - 930 m)
2 km 1.2 km 0.8 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

70 m (840 m - 910 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

85 m (840 m - 925 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 250,- / approx. € 10,-

50 m (840 m - 890 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

181 m (839 m - 1020 m)
 • 2 ski lifts
¥ 5100,- / approx. € 42,-

Evaluation
362 m (838 m - 1200 m)
11 km 4 km 6 km 1 km
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
147 m (838 m - 985 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
46 m (838 m - 884 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
108 m (838 m - 946 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 12,- / approx. € 11,-

Evaluation
72 m (838 m - 910 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

320 m (838 m - 1158 m)
5 km 2.5 km 1.5 km 1 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
493 m (837 m - 1330 m)
8 km 2 km 5.5 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
€ 27.40

Evaluation
143 m (837 m - 980 m)
4.8 km 2.8 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 16,-

Test result
162 m (836 m - 998 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 85,- / approx. € 20,-

Evaluation
238 m (836 m - 1074 m)
3.5 km 2.7 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 11,-

Test result
281 m (835 m - 1116 m)
8 km 1.8 km 5.3 km 0.9 km
 • 7 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
415 m (835 m - 1250 m)
9.3 km 1.5 km 6.2 km 1.6 km
 • 9 ski lifts
PLN 110,- / approx. € 25,-

Evaluation
124 m (835 m - 959 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
45 m (835 m - 880 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5,-

Evaluation
281 m (834 m - 1115 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 13,-

Evaluation
14 m (834 m - 848 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
393 m (832 m - 1225 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
570 m (830 m - 1400 m)
12.6 km 4.6 km 5 km 3 km
 • 7 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

Evaluation
720 m (830 m - 1550 m)
15.9 km 7.1 km 6.4 km 2.4 km
 • 8 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

Test result
216 m (830 m - 1046 m)
4.6 km 1.3 km 2.3 km 1 km
 • 6 ski lifts
PLN 99,- / approx. € 23,-

Evaluation
385 m (830 m - 1215 m)
13 km 5.1 km 7.4 km 0.5 km
 • 13 ski lifts
CZK 880,- / approx. € 34,-

Evaluation
300 m (830 m - 1130 m)
5.5 km 2 km 3.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
450 m (830 m - 1280 m)
17 km 8 km 7 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 400,- / approx. € 40,-

Evaluation
280 m (830 m - 1110 m)
10 km 5 km 4 km 1 km
 • 9 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
250 m (830 m - 1080 m)
3.5 km 1.2 km 1.1 km 1.2 km
 • 3 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

Evaluation
370 m (830 m - 1200 m)
8 km 3 km 5 km 0 km
 • 5 ski lifts
SFr. 35,- / approx. € 32,-

Evaluation
900 m (830 m - 1730 m)
3.5 km 0 km 3.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
900 m (830 m - 1730 m)
2.9 km 1.9 km 1 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
190 m (830 m - 1020 m)
1.3 km 0.7 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift

430 m (830 m - 1260 m)
10 km 4 km 3 km 3 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-
1851-2050 out of 5557 ski resorts