Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.


Highest base stations worldwide

1651-1850 out of 5557 ski resorts

Evaluation
162 m (950 m - 1112 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20.50

Evaluation
75 m (950 m - 1025 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
90 m (950 m - 1040 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 320,- / approx. € 13,-

Evaluation
50 m (950 m - 1000 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
60 m (950 m - 1010 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
70 m (950 m - 1020 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 17,- / approx. € 15,-

80 m (950 m - 1030 m)
2 km 0.3 km 1.4 km 0.3 km
 • 3 ski lifts

303 m (950 m - 1253 m)
2 km
 • 3 ski lifts
¥ 5700,- / approx. € 47,-

320 m (950 m - 1270 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

Test result
851 m (949 m - 1800 m)
20.3 km 7.3 km 10.6 km 2.4 km
 • 16 ski lifts
RUB 3900,- / approx. € 55,-

Test result
51 m (949 m - 1000 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8.50

Evaluation
71 m (947 m - 1018 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 8,-

Evaluation
596 m (945 m - 1541 m)
16 km 10 km 4 km 2 km
 • 9 ski lifts
€ 19,-

Test result
1376 m (944 m - 2320 m)
102 km 33 km 56 km 13 km
 • 23 ski lifts
SFr. 66,- / approx. € 60,-

Evaluation
165 m (944 m - 1109 m)
5 km 3 km 1 km 1 km
 • 3 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
32 m (944 m - 976 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
707 m (943 m - 1650 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 9 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

Test result
1235 m (940 m - 2175 m)
32.5 km 15 km 12.5 km 5 km
 • 10 ski lifts
€ 45,-

Test result
1380 m (940 m - 2320 m)
102 km 62 km 24 km 16 km
 • 26 ski lifts
 • Heli-skiing
RUB 3900,- / approx. € 55,-

Evaluation
215 m (940 m - 1155 m)
5.8 km 2.3 km 1.8 km 1.7 km
 • 9 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
209 m (940 m - 1149 m)
10 km 6.7 km 2.7 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
NOK 390,- / approx. € 39,-

Evaluation
246 m (940 m - 1186 m)
1.5 km 0.3 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
153 m (940 m - 1093 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
200 m (940 m - 1140 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 22.50

Evaluation
95 m (940 m - 1035 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
64 m (940 m - 1004 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
109 m (940 m - 1049 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 23.30

580 m (940 m - 1520 m)
25 km 12 km 7 km 6 km
 • 3 ski lifts
C$ 75,- / approx. € 51,-

110 m (940 m - 1050 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
90 m (938 m - 1028 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
235 m (937 m - 1172 m)
5.9 km 4.5 km 1.4 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
88 m (937 m - 1025 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
62 m (937 m - 999 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 11,-

Evaluation
794 m (936 m - 1730 m)
15 km 11 km 3 km 1 km
 • 8 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
136 m (936 m - 1072 m)
2 km 0.7 km 1 km 0.3 km
 • 1 ski lift

Evaluation
352 m (935 m - 1287 m)
18 km 9 km 6 km 3 km
 • 8 ski lifts

Test result
330 m (935 m - 1265 m)
23 km 9 km 9 km 5 km
 • 3 ski lifts
C$ 69,- / approx. € 47,-

Evaluation
317 m (935 m - 1252 m)
9.6 km 5 km 3.1 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
21 m (934 m - 955 m)
0.8 km 0.4 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
C$ 8,- / approx. € 5,-

Evaluation
405 m (933 m - 1338 m)
20 km 9 km 10 km 1 km
 • 6 ski lifts
€ 42,-

Evaluation
48 m (932 m - 980 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
1192 m (931 m - 2123 m)
30 km 10 km 15 km 5 km
 • 5 ski lifts
SFr. 38,- / approx. € 35,-

Evaluation
753 m (931 m - 1684 m)
20 km 10 km 10 km 0 km
 • 6 ski lifts
SFr. 35,- / approx. € 32,-

Evaluation
197 m (931 m - 1128 m)
1.7 km 1 km 0.5 km 0.2 km
 • 1 ski lift

Evaluation
955 m (930 m - 1885 m)
15 km 7 km 8 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 49.50

Evaluation
119 m (930 m - 1049 m)
3.1 km 1 km 1.2 km 0.9 km
 • 2 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
235 m (930 m - 1165 m)
4 km 3.4 km 0.6 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
170 m (930 m - 1100 m)
2 km 1.5 km 0 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
125 m (930 m - 1055 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
78 m (930 m - 1008 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 16,-

274 m (927 m - 1201 m)
7 km 5 km 2 km 0 km
 • 5 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 31,-

Evaluation
564 m (926 m - 1490 m)
7 km 2 km 5 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 32,- / approx. € 29,-

Evaluation
188 m (925 m - 1113 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
15 m (925 m - 940 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 5,- / approx. € 5,-

Evaluation
107 m (923 m - 1030 m)
1.3 km 0.8 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
195 m (922 m - 1117 m)
1.2 km 0.4 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
180 m (922 m - 1102 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
880 m (920 m - 1800 m)
16 km 7 km 8 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
361 m (920 m - 1281 m)
12.5 km 11.1 km 1.4 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
140 m (920 m - 1060 m)
8 km 4 km 2 km 2 km
 • 3 ski lifts
C$ 28,- / approx. € 19,-

Evaluation
308 m (920 m - 1228 m)
14 km 6 km 6 km 2 km
 • 3 ski lifts
SFr. 29,- / approx. € 26,-

Evaluation
445 m (920 m - 1365 m)
10 km 6 km 3 km 1 km
 • 3 ski lifts
SFr. 33,- / approx. € 30,-

Evaluation
638 m (920 m - 1558 m)
3 km 1.3 km 1.4 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
220 m (920 m - 1140 m)
6 km 5 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

Evaluation
330 m (920 m - 1250 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
90 m (920 m - 1010 m)
1.8 km 1.6 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
70 m (920 m - 990 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (920 m - 960 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

900 m (920 m - 1820 m)
6 km
 • 4 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

44 m (920 m - 964 m)
0.7 km 0.5 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3600,- / approx. € 30,-

Evaluation
120 m (919 m - 1039 m)
0.7 km 0.1 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
20 m (919 m - 939 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Test result
86 m (918 m - 1004 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

264 m (917 m - 1181 m)
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

94 m (916 m - 1010 m)
1.3 km 0.6 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
99 m (915 m - 1014 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Test result
447 m (914 m - 1361 m)
11 km 5 km 5.9 km 0.1 km
 • 16 ski lifts
€ 30,-

244 m (914 m - 1158 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
US$ 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
29 m (913 m - 942 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

184 m (913 m - 1097 m)
 • 7 ski lifts
US$ 54,- / approx. € 49,-

Evaluation
81 m (912 m - 993 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
304 m (911 m - 1215 m)
15.5 km 6.8 km 6.1 km 2.6 km
 • 6 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
232 m (910 m - 1142 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
130 m (910 m - 1040 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
120 m (910 m - 1030 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5,-

Evaluation
248 m (908 m - 1156 m)
6.3 km 2.3 km 2.1 km 1.9 km
 • 3 ski lifts
RON 95,- / approx. € 20,-

Evaluation
125 m (908 m - 1033 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 13,-

201 m (908 m - 1109 m)
1.9 km 0.2 km 1.2 km 0.5 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
693 m (907 m - 1600 m)
4 km 4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
 • Cat-skiing
€ 35,-

Evaluation
208 m (907 m - 1115 m)
4.2 km 3 km 1 km 0.2 km
 • 5 ski lifts
€ 16.80

Evaluation
395 m (905 m - 1300 m)
7.6 km 1.5 km 4.6 km 1.5 km
 • 7 ski lifts
€ 18,-

Test result
55 m (905 m - 960 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 35,- / approx. € 8,-

95 m (905 m - 1000 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

445 m (905 m - 1350 m)
25.4 km 9 km 9.1 km 7.3 km
 • 9 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

157 m (905 m - 1062 m)
1.5 km 0.5 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Test result
1096 m (904 m - 2000 m)
54 km 23 km 28 km 3 km
 • 14 ski lifts
€ 49.50

Evaluation
63 m (903 m - 966 m)
1 km 0.4 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 13,-

Test result
932 m (902 m - 1834 m)
27 km 11 km 15 km 1 km
 • 9 ski lifts
€ 42.50

Evaluation
50 m (901 m - 951 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
889 m (900 m - 1789 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 15 ski lifts
¥ 5700,- / approx. € 47,-

Test result
563 m (900 m - 1463 m)
7.3 km 5.7 km 1.6 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 33,-

Evaluation
1076 m (900 m - 1976 m)
50 km 15 km 25 km 10 km
 • 13 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
1362 m (900 m - 2262 m)
50 km 8 km 40 km 2 km
 • 11 ski lifts
SFr. 62,- / approx. € 56,-

Test result
207 m (900 m - 1107 m)
12 km 9 km 3 km 0 km
 • 7 ski lifts
NOK 415,- / approx. € 41,-

Evaluation
900 m (900 m - 1800 m)
35 km 18 km 12 km 5 km
 • 15 ski lifts
€ 22.50

Evaluation
780 m (900 m - 1680 m)
20.3 km 5.5 km 12.6 km 2.2 km
 • 11 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
1070 m (900 m - 1970 m)
22 km 9 km 8 km 5 km
 • 7 ski lifts

Evaluation
700 m (900 m - 1600 m)
15.5 km 9.6 km 4 km 1.9 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
600 m (900 m - 1500 m)
30 km 15 km 12 km 3 km
 • 12 ski lifts
€ 26.90

Evaluation
500 m (900 m - 1400 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
293 m (900 m - 1193 m)
5 km 3 km 1.2 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Test result
286 m (900 m - 1186 m)
1.2 km 1 km 0.2 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

Evaluation
800 m (900 m - 1700 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
165 m (900 m - 1065 m)
3 km 1 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
240 m (900 m - 1140 m)
4.8 km 1.5 km 3.3 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
300 m (900 m - 1200 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
200 m (900 m - 1100 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
230 m (900 m - 1130 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
90 m (900 m - 990 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 200,- / approx. € 8,-

Evaluation
100 m (900 m - 1000 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
35 m (900 m - 935 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 12,- / approx. € 11,-

Evaluation
50 m (900 m - 950 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (900 m - 940 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
23 m (900 m - 923 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

150 m (900 m - 1050 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

210 m (900 m - 1110 m)
1.1 km 0 km 1.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 320,- / approx. € 32,-

200 m (900 m - 1100 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

300 m (900 m - 1200 m)
5 km 2 km 2.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

100 m (900 m - 1000 m)
1 km 0.3 km 0.6 km 0.1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 40,-

85 m (900 m - 985 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

600 m (900 m - 1500 m)
10 km 4 km 3.5 km 2.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

200 m (900 m - 1100 m)
2 km 0 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

868 m (900 m - 1768 m)
35 km 8 km 15 km 12 km
 • 4 ski lifts
€ 23,-

425 m (900 m - 1325 m)
17 km
 • 7 ski lifts

225 m (900 m - 1125 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts

66 m (900 m - 966 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
294 m (899 m - 1193 m)
2.5 km 0.3 km 1.1 km 1.1 km
 • 1 ski lift
€ 25,-

Evaluation
72 m (897 m - 969 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 11,-

Test result
1069 m (896 m - 1965 m)
43 km 18 km 19 km 6 km
 • 16 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
438 m (896 m - 1334 m)
12.5 km 8 km 2.5 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 36.50

Test result
771 m (894 m - 1665 m)
14.8 km 6.6 km 6.4 km 1.8 km
 • 7 ski lifts
€ 40,-

Evaluation
126 m (894 m - 1020 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
60 m (892 m - 952 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

89 m (891 m - 980 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
528 m (890 m - 1418 m)
7.6 km 4.3 km 2.3 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
197 m (890 m - 1087 m)
2.2 km 1.1 km 1.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 550,- / approx. € 22,-

Test result
112 m (890 m - 1002 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
178 m (890 m - 1068 m)
7.8 km 5 km 2.8 km 0 km
 • 9 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
252 m (890 m - 1142 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 27,- / approx. € 25,-

Evaluation
80 m (890 m - 970 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Evaluation
51 m (890 m - 941 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
198 m (890 m - 1088 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
15 m (890 m - 905 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

137 m (890 m - 1027 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift

150 m (890 m - 1040 m)
4 km 1.4 km 1.8 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Test result
700 m (889 m - 1589 m)
3 km 1.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 37.50

Evaluation
167 m (889 m - 1056 m)
2.7 km 0.9 km 1.8 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 24,-
1651-1850 out of 5557 ski resorts