Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.


Highest base stations worldwide

2051-2250 out of 5557 ski resorts

Evaluation
116 m (829 m - 945 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Test result
1396 m (828 m - 2224 m)
11.9 km 2.8 km 5.1 km 4 km
 • 6 ski lifts
€ 49.50

Evaluation
225 m (827 m - 1052 m)
4 km 1.7 km 1.5 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
SFr. 29,- / approx. € 26,-

Test result
175 m (825 m - 1000 m)
1.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 25,-

Test result
616 m (824 m - 1440 m)
51 km 6.6 km 22 km 22.4 km
 • 6 ski lifts
C$ 89,- / approx. € 61,-

Evaluation
54 m (824 m - 878 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 24,-

Evaluation
300 m (823 m - 1123 m)
3 km 2.5 km 0.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
220 m (823 m - 1043 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
77 m (823 m - 900 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 150,- / approx. € 6,-

183 m (823 m - 1006 m)
3 km 0.5 km 2 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
US$ 65,- / approx. € 59,-

Test result
361 m (822 m - 1183 m)
34.4 km 19.1 km 13.2 km 2.1 km
 • 8 ski lifts
NOK 450,- / approx. € 45,-

Evaluation
33 m (822 m - 855 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
53 m (821 m - 874 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
1240 m (820 m - 2060 m)
40 km 13 km 18 km 9 km
 • 8 ski lifts
€ 46,-

Test result
630 m (820 m - 1450 m)
13.4 km 7.2 km 6.2 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 38.50

Test result
1180 m (820 m - 2000 m)
13 km 7 km 4 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
530 m (820 m - 1350 m)
5.8 km 2.6 km 1.7 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

Evaluation
340 m (820 m - 1160 m)
8 km 2.9 km 3.6 km 1.5 km
 • 7 ski lifts
€ 24.80

Evaluation
400 m (820 m - 1220 m)
4.7 km 1 km 1.9 km 1.8 km
 • 4 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
330 m (820 m - 1150 m)
4 km 1 km 3 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 29.50

Evaluation
360 m (820 m - 1180 m)
2.4 km 1.4 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
143 m (820 m - 963 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
88 m (820 m - 908 m)
0.6 km 0.4 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

215 m (820 m - 1035 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

60 m (820 m - 880 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 335,- / approx. € 32,-

Evaluation
597 m (818 m - 1415 m)
5.7 km 3.2 km 2.5 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
435 m (816 m - 1251 m)
5.5 km 0.7 km 4.8 km 0 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
36 m (816 m - 852 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
219 m (815 m - 1034 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 30,- / approx. € 27,-

Evaluation
69 m (815 m - 884 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9,-

Evaluation
119 m (814 m - 933 m)
1.7 km 1.5 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
391 m (813 m - 1204 m)
7 km 5 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 27,- / approx. € 25,-

Evaluation
614 m (812 m - 1426 m)
19 km 7 km 8 km 4 km
 • 6 ski lifts
€ 39.50

Evaluation
79 m (812 m - 891 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
UAH 350,- / approx. € 13,-

Evaluation
214 m (811 m - 1025 m)
21 km 13 km 7.8 km 0.2 km
 • 28 ski lifts
PLN 110,- / approx. € 25,-

Evaluation
130 m (811 m - 941 m)
3 km 0 km 2.1 km 0.9 km
 • 1 ski lift

Test result
2034 m (810 m - 2844 m)
95.5 km 17.3 km 60.5 km 17.7 km
 • 18 ski lifts
SFr. 73,- / approx. € 66,-

Evaluation
1000 m (810 m - 1810 m)
10 km 2 km 8 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
330 m (810 m - 1140 m)
6 km 2 km 4 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 23.50

Evaluation
130 m (810 m - 940 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 28,- / approx. € 25,-

Evaluation
421 m (810 m - 1231 m)
4.7 km 2.1 km 1.8 km 0.8 km
 • 11 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
125 m (810 m - 935 m)
1.3 km 0.8 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
92 m (810 m - 902 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

483 m (810 m - 1293 m)
 • 9 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
791 m (809 m - 1600 m)
6 km 0.8 km 4.2 km 1 km
 • 2 ski lifts
€ 17.50

Evaluation
29 m (808 m - 837 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 12,-

Evaluation
1278 m (807 m - 2085 m)
105.3 km 42.7 km 51 km 11.6 km
 • 24 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
335 m (805 m - 1140 m)
32 km 9 km 17 km 6 km
 • 10 ski lifts
NOK 430,- / approx. € 43,-

Evaluation
124 m (805 m - 929 m)
2.8 km 2.8 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
57 m (803 m - 860 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
152 m (802 m - 954 m)
5.5 km 2.8 km 2.1 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
115 m (802 m - 917 m)
1.1 km 0.8 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Test result
1100 m (800 m - 1900 m)
120 km 52 km 41 km 27 km
 • 33 ski lifts
€ 55,-

Test result
348 m (800 m - 1148 m)
19 km 13 km 5 km 1 km
 • 7 ski lifts
NOK 380,- / approx. € 38,-

Evaluation
378 m (800 m - 1178 m)
34.2 km 18 km 12 km 4.2 km
 • 19 ski lifts
NOK 470,- / approx. € 46,-

Evaluation
380 m (800 m - 1180 m)
27.9 km 5.2 km 13.7 km 9 km
 • 21 ski lifts
US$ 95,- / approx. € 86,-

Evaluation
691 m (800 m - 1491 m)
14 km 10 km 4 km 0 km
 • 5 ski lifts
SFr. 44,- / approx. € 40,-

Evaluation
415 m (800 m - 1215 m)
20 km 10 km 8 km 2 km
 • 17 ski lifts
€ 35.50

Evaluation
875 m (800 m - 1675 m)
7 km 1 km 6 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 30.50

Evaluation
370 m (800 m - 1170 m)
15 km 8 km 6 km 1 km
 • 8 ski lifts

Evaluation
420 m (800 m - 1220 m)
7 km 3 km 2.5 km 1.5 km
 • 5 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
150 m (800 m - 950 m)
3.7 km 2 km 1.7 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 99,- / approx. € 23,-

Evaluation
450 m (800 m - 1250 m)
10 km 1 km 6 km 3 km
 • 3 ski lifts
€ 46,-

Evaluation
302 m (800 m - 1102 m)
10 km 3 km 5 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 20,-

Test result
54 m (800 m - 854 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
300 m (800 m - 1100 m)
6 km 3 km 1 km 2 km
 • 3 ski lifts
NOK 335,- / approx. € 33,-

Evaluation
137 m (800 m - 937 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 82,- / approx. € 19,-

Evaluation
130 m (800 m - 930 m)
3.6 km 1.4 km 1.7 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
CZK 360,- / approx. € 14,-

Evaluation
127 m (800 m - 927 m)
3.9 km 1.5 km 1.5 km 0.9 km
 • 3 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
203 m (800 m - 1003 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
187 m (800 m - 987 m)
4.8 km 2.2 km 2.6 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
84 m (800 m - 884 m)
1.3 km 0.8 km 0.3 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
165 m (800 m - 965 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
200 m (800 m - 1000 m)
1.9 km 1 km 0.9 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 17,-

Evaluation
100 m (800 m - 900 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
200 m (800 m - 1000 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
200 m (800 m - 1000 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
85 m (800 m - 885 m)
2 km 1.8 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
80 m (800 m - 880 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
100 m (800 m - 900 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 10,-

Evaluation
60 m (800 m - 860 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 21,- / approx. € 19,-

Evaluation
40 m (800 m - 840 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
100 m (800 m - 900 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 14,- / approx. € 13,-

Evaluation
50 m (800 m - 850 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
50 m (800 m - 850 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

150 m (800 m - 950 m)
1.5 km 1 km 0.4 km 0.1 km
 • 4 ski lifts
US$ 25,- / approx. € 23,-

540 m (800 m - 1340 m)
34.8 km 10.4 km 12.2 km 12.2 km
 • 18 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

200 m (800 m - 1000 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

904 m (800 m - 1704 m)
11 km 2.2 km 6.5 km 2.3 km
 • 20 ski lifts
¥ 5100,- / approx. € 42,-

400 m (800 m - 1200 m)
8 km 3 km 2.5 km 2.5 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

160 m (800 m - 960 m)
1.3 km 0.5 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 16,-

200 m (800 m - 1000 m)
2.8 km 2.8 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 390,- / approx. € 15,-

200 m (800 m - 1000 m)
5.6 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
68 m (798 m - 866 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 22,- / approx. € 20,-

398 m (798 m - 1196 m)
2.8 km
 • 8 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

183 m (797 m - 980 m)
 • 2 ski lifts
NOK 395,- / approx. € 39,-

Test result
2174 m (796 m - 2970 m)
51 km 19 km 23 km 9 km
 • 16 ski lifts
SFr. 66,- / approx. € 60,-

Evaluation
80 m (795 m - 875 m)
1.6 km 0.4 km 0.5 km 0.7 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 21,-

Evaluation
150 m (795 m - 945 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
230 m (795 m - 1025 m)
3.1 km 1.9 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 305,- / approx. € 30,-

Evaluation
48 m (795 m - 843 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
C$ 15,- / approx. € 10,-

Evaluation
123 m (793 m - 916 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
22 m (793 m - 815 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
268 m (792 m - 1060 m)
7 km 1 km 5 km 1 km
 • 3 ski lifts
UAH 800,- / approx. € 31,-

Evaluation
271 m (792 m - 1063 m)
5.8 km 1.3 km 2.5 km 2 km
 • 4 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
105 m (791 m - 896 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
150 m (790 m - 940 m)
7.6 km 3.5 km 3.6 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
240 m (790 m - 1030 m)
4.5 km 2 km 2 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
120 m (790 m - 910 m)
1.6 km 0.9 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
164 m (790 m - 954 m)
2.2 km 1.2 km 1 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
140 m (790 m - 930 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 395,- / approx. € 39,-

Evaluation
107 m (789 m - 896 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 21,-

Evaluation
93 m (789 m - 882 m)
0.8 km 0.4 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 14,- / approx. € 13,-

Evaluation
122 m (788 m - 910 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
210 m (787 m - 997 m)
4 km 2.1 km 1 km 0.9 km
 • 4 ski lifts
PLN 99,- / approx. € 23,-

Evaluation
110 m (786 m - 896 m)
3.5 km 1.6 km 1.9 km 0 km
 • 7 ski lifts
CZK 500,- / approx. € 20,-

Evaluation
270 m (785 m - 1055 m)
7.5 km 2 km 5.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
255 m (785 m - 1040 m)
16 km 4 km 8 km 4 km
 • 2 ski lifts
C$ 44,- / approx. € 30,-

Evaluation
115 m (785 m - 900 m)
2 km 0.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 18.90

40 m (785 m - 825 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 230,- / approx. € 9,-

Evaluation
66 m (784 m - 850 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 17,-

Evaluation
569 m (782 m - 1351 m)
8 km 2 km 5 km 1 km
 • 5 ski lifts
CZK 580,- / approx. € 23,-

Test result
1432 m (780 m - 2212 m)
22 km 6 km 15 km 1 km
 • 7 ski lifts
€ 40.50

Evaluation
881 m (780 m - 1661 m)
50 km 20 km 20 km 10 km
 • 38 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
670 m (780 m - 1450 m)
20 km 10 km 5 km 5 km
 • 5 ski lifts
SFr. 24,- / approx. € 22,-

Test result
56 m (780 m - 836 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 19,-

Test result
416 m (780 m - 1196 m)
2.4 km 0.8 km 0.8 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
€ 20,-

Test result
70 m (780 m - 850 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 13,-

Test result
40 m (780 m - 820 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
120 m (780 m - 900 m)
2.4 km 2.4 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 16,-

280 m (780 m - 1060 m)
2.5 km 0.4 km 1.2 km 0.9 km
 • 4 ski lifts
€ 18,-

150 m (780 m - 930 m)
0.8 km 0.6 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts

270 m (780 m - 1050 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 7 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
997 m (777 m - 1774 m)
26 km 20 km 6 km 0 km
 • 9 ski lifts
€ 46,-

Evaluation
139 m (777 m - 916 m)
1.8 km 0.4 km 1.4 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 18,-

Test result
830 m (775 m - 1605 m)
10.9 km 6.8 km 4.1 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
450 m (775 m - 1225 m)
4.2 km 1.4 km 2.8 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
195 m (775 m - 970 m)
4.2 km 0.8 km 3.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
KRW 69000,- / approx. € 53,-

Evaluation
54 m (775 m - 829 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

145 m (775 m - 920 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
C$ 38,- / approx. € 26,-

Test result
349 m (774 m - 1123 m)
21 km 8 km 11 km 2 km
 • 9 ski lifts
NOK 400,- / approx. € 40,-

398 m (774 m - 1172 m)
3.5 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
270 m (773 m - 1043 m)
2 km 0.2 km 1 km 0.8 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
1230 m (770 m - 2000 m)
17 km 6 km 9 km 2 km
 • 8 ski lifts
€ 40,-

Evaluation
370 m (770 m - 1140 m)
40 km 24 km 14 km 2 km
 • 19 ski lifts
€ 28.10

Test result
95 m (770 m - 865 m)
1.8 km 1.7 km 0.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 0.01
2051-2250 out of 5557 ski resorts