Change sorting method:

Base stations Alpenregion Hochschwab (according to elevation)

All base stations in the Alpenregion Hochschwab sorted according to base elevation - List of the highest base stations in the Alpenregion Hochschwab

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in the Alpenregion Hochschwab - highest entry point to the ski resort (810 m)

The ski resort Aflenz Bürgeralm at 810 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in the Alpenregion Hochschwab.


Highest base stations in the Alpenregion Hochschwab

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
1000 m (810 m - 1810 m)
10 km 2 km 8 km 0 km
  • 7 ski lifts
€ 32,-
1-1 out of 1 ski resorts