Change sorting method:

Base stations Hokkaido (according to elevation)

All base stations on Hokkaido sorted according to base elevation - List of the highest base stations on Hokkaido

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station on Hokkaido - highest entry point to the ski resort (1300 m)

The ski resort Daisetsuzan Kurodake – Sounkyo at 1,300 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts on Hokkaido.


Highest base stations on Hokkaido

1-50 out of 115 ski resorts

Evaluation
220 m (1300 m - 1520 m)
2.7 km 1.5 km 1.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 32,-

Evaluation
500 m (1100 m - 1600 m)
6.7 km 0 km 3.5 km 3.2 km
 • 1 ski lift
¥ 2200,- / approx. € 17,-

Evaluation
130 m (811 m - 941 m)
3 km 0 km 2.1 km 0.9 km
 • 1 ski lift

Evaluation
470 m (630 m - 1100 m)
11 km 4 km 5 km 2 km
 • 5 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 29,-

Evaluation
585 m (586 m - 1171 m)
21.5 km 10.5 km 8.3 km 2.7 km
 • 6 ski lifts
¥ 5900,- / approx. € 46,-

Evaluation
660 m (570 m - 1230 m)
10 km 4 km 4.5 km 1.5 km
 • 2 ski lifts
¥ 3100,- / approx. € 24,-

280 m (552 m - 832 m)
¥ 35000,- / approx. € 270,-

Evaluation
660 m (520 m - 1180 m)
30 km 8.6 km 10.6 km 10.8 km
 • 10 ski lifts
¥ 5900,- / approx. € 46,-

280 m (486 m - 766 m)
2 km 0.5 km 0.5 km 1 km
 • 2 ski lifts
¥ 2600,- / approx. € 20,-

Evaluation
60 m (412 m - 472 m)
1.2 km 0.7 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 2000,- / approx. € 15,-

Test result
620 m (410 m - 1030 m)
25 km 8.6 km 7.1 km 9.3 km
 • 8 ski lifts
¥ 5600,- / approx. € 43,-

Test result
594 m (400 m - 994 m)
42 km 12.6 km 16.8 km 12.6 km
 • 18 ski lifts
¥ 6500,- / approx. € 50,-

Evaluation
341 m (389 m - 730 m)
3 km 1 km 1.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 2500,- / approx. € 19,-

400 m (350 m - 750 m)
7 km 3 km 2 km 2 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
683 m (340 m - 1023 m)
20 km 7 km 8 km 5 km
 • 10 ski lifts
¥ 5400,- / approx. € 42,-

Evaluation
470 m (330 m - 800 m)
7 km 4 km 3 km 0 km
 • 3 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 37,-

136 m (318 m - 454 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
404 m (298 m - 702 m)
15.1 km 3.1 km 6 km 6 km
 • 5 ski lifts
¥ 4752,- / approx. € 37,-

Evaluation
689 m (261 m - 950 m)
11.8 km 8 km 2.8 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 37,-

Evaluation
280 m (260 m - 540 m)
5.9 km 2.1 km 1.8 km 2 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 23,-

Test result
933 m (255 m - 1188 m)
50.8 km 22.4 km 18.2 km 10.2 km
 • 32 ski lifts
 • Cat-skiing
¥ 8100,- / approx. € 63,-

Evaluation
500 m (254 m - 754 m)
7.3 km 1.1 km 4.8 km 1.4 km
 • 4 ski lifts
¥ 3200,- / approx. € 25,-

Evaluation
320 m (246 m - 566 m)
11.7 km 5.2 km 4 km 2.5 km
 • 7 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 23,-

Test result
829 m (245 m - 1074 m)
32 km 15 km 13 km 4 km
 • 9 ski lifts
¥ 6000,- / approx. € 46,-

Evaluation
120 m (230 m - 350 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

251 m (216 m - 467 m)
10 km 3 km 3 km 4 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
244 m (206 m - 450 m)
5.3 km 2.9 km 1.5 km 0.9 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 19,-

283 m (200 m - 483 m)
 • 6 ski lifts

Evaluation
95 m (194 m - 289 m)
0.9 km 0.5 km 0.3 km 0.1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
480 m (190 m - 670 m)
10 km 5 km 2 km 3 km
 • 4 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 23,-

Evaluation
275 m (190 m - 465 m)
3 km 1.5 km 0.9 km 0.6 km
 • 1 ski lift

260 m (182 m - 442 m)
5 km 2.5 km 1.5 km 1 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
176 m (176 m - 352 m)
2.6 km 1 km 1.2 km 0.4 km
 • 2 ski lifts
¥ 2260,- / approx. € 17,-

154 m (176 m - 330 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
275 m (173 m - 448 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 5 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 29,-

157 m (164 m - 321 m)
 • 5 ski lifts
¥ 2800,- / approx. € 22,-

Evaluation
183 m (160 m - 343 m)
3.3 km 1.1 km 1.5 km 0.7 km
 • 1 ski lift
¥ 2400,- / approx. € 19,-

Evaluation
601 m (150 m - 751 m)
24.3 km 9.4 km 7.7 km 7.2 km
 • 6 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 29,-

163 m (149 m - 312 m)
2.7 km
 • 2 ski lifts

540 m (140 m - 680 m)
15 km 5 km 6 km 4 km
 • 4 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 27,-

185 m (136 m - 321 m)
2 km 1 km 0.9 km 0.1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
270 m (135 m - 405 m)
4.2 km 2 km 1 km 1.2 km
 • 2 ski lifts
¥ 2900,- / approx. € 22,-

277 m (133 m - 410 m)
5 km 1.5 km 2 km 1.5 km
 • 1 ski lift

190 m (126 m - 316 m)
5.9 km
 • 2 ski lifts
¥ 2500,- / approx. € 19,-

410 m (122 m - 532 m)
5.3 km 1.6 km 1.2 km 2.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 35,-

Evaluation
130 m (120 m - 250 m)
1.5 km 0.3 km 0.8 km 0.4 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (120 m - 160 m)
0.6 km 0.4 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 2300,- / approx. € 18,-

249 m (109 m - 358 m)
 • 2 ski lifts
¥ 5800,- / approx. € 45,-

214 m (106 m - 320 m)
2 km 0.6 km 1 km 0.4 km
 • 1 ski lift

202 m (105 m - 307 m)
5 km 1.5 km 2 km 1.5 km
 • 2 ski lifts
¥ 3100,- / approx. € 24,-
1-50 out of 115 ski resorts