Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.


Highest base stations worldwide

4251-4450 out of 5557 ski resorts

106 m (218 m - 324 m)
 • 12 ski lifts
US$ 48,- / approx. € 44,-

132 m (218 m - 350 m)
3.2 km 1.3 km 1.6 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
US$ 46,- / approx. € 42,-

Evaluation
58 m (217 m - 275 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
US$ 8,- / approx. € 7,-

76 m (217 m - 293 m)
2.4 km 0.7 km 1.2 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
US$ 40,- / approx. € 36,-

Evaluation
85 m (215 m - 300 m)
4 km 0.8 km 2.5 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
US$ 73,- / approx. € 66,-

Evaluation
115 m (215 m - 330 m)
1.2 km 0.6 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

Evaluation
112 m (215 m - 327 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

716 m (215 m - 931 m)
16.5 km 12 km 3 km 1.5 km
 • 25 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
180 m (214 m - 394 m)
12.6 km 5.6 km 4.1 km 2.9 km
 • 7 ski lifts
Skr 345,- / approx. € 33,-

56 m (214 m - 270 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
US$ 40,- / approx. € 36,-

Evaluation
540 m (213 m - 753 m)
24 km 8 km 10 km 6 km
 • 5 ski lifts
C$ 58,- / approx. € 40,-

Evaluation
135 m (213 m - 348 m)
13.1 km 5.3 km 5.9 km 1.9 km
 • 5 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
230 m (213 m - 443 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
 • 6 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
168 m (213 m - 381 m)
1.8 km 1.1 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 2500,- / approx. € 21,-

110 m (213 m - 323 m)
6 km 2 km 2 km 2 km
 • 9 ski lifts
US$ 60,- / approx. € 55,-

229 m (213 m - 442 m)
 • 3 ski lifts
C$ 51,- / approx. € 35,-

60 m (211 m - 271 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

67 m (211 m - 278 m)
1.7 km 0.8 km 0.5 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
C$ 18,- / approx. € 12,-

Evaluation
180 m (210 m - 390 m)
11 km 4 km 5 km 2 km
 • 6 ski lifts
US$ 59,- / approx. € 54,-

Evaluation
369 m (210 m - 579 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
210 m (210 m - 420 m)
5 km 1.5 km 2 km 1.5 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
64 m (210 m - 274 m)
4.5 km 1 km 2 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
US$ 34,- / approx. € 31,-

Evaluation
130 m (210 m - 340 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
195 m (210 m - 405 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 300,- / approx. € 28,-

Test result
57 m (210 m - 267 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

105 m (210 m - 315 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

70 m (210 m - 280 m)
2 km 0.5 km 1 km 0.5 km
 • 9 ski lifts
US$ 39,- / approx. € 35,-

30 m (210 m - 240 m)
0.4 km 0.1 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

70 m (210 m - 280 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 5 ski lifts
US$ 50,- / approx. € 45,-

375 m (208 m - 583 m)
8 km 3 km 3 km 2 km
 • 4 ski lifts
US$ 45,- / approx. € 41,-

Evaluation
388 m (207 m - 595 m)
25 km 3 km 12 km 10 km
 • 1 ski lift
US$ 39,- / approx. € 35,-

Evaluation
38 m (207 m - 245 m)
0.7 km 0.4 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
325 m (206 m - 531 m)
37.9 km 15.7 km 19.4 km 2.8 km
 • 24 ski lifts
€ 45.50

Evaluation
244 m (206 m - 450 m)
5.3 km 2.9 km 1.5 km 0.9 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 21,-

Evaluation
150 m (205 m - 355 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 250,- / approx. € 25,-

Evaluation
55 m (205 m - 260 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 50,- / approx. € 12,-

Evaluation
344 m (204 m - 548 m)
6.1 km 2.7 km 2.8 km 0.6 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

Evaluation
98 m (202 m - 300 m)
1 km 0.3 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
146 m (201 m - 347 m)
2.8 km 2.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

360 m (201 m - 561 m)
13 km 6 km 4 km 3 km
 • 4 ski lifts
US$ 62,- / approx. € 56,-

Test result
518 m (200 m - 718 m)
55 km 21 km 28 km 6 km
 • 26 ski lifts
€ 46,-

Evaluation
380 m (200 m - 580 m)
10 km 5 km 4 km 1 km
 • 3 ski lifts
C$ 54,- / approx. € 37,-

Evaluation
298 m (200 m - 498 m)
20 km 2 km 14 km 4 km
 • 2 ski lifts
US$ 40,- / approx. € 36,-

Evaluation
220 m (200 m - 420 m)
6 km 4.8 km 1.2 km 0 km
 • 5 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

Test result
80 m (200 m - 280 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 29,-

Evaluation
130 m (200 m - 330 m)
6.9 km 2 km 2.2 km 2.7 km
 • 4 ski lifts
US$ 45,- / approx. € 41,-

Evaluation
315 m (200 m - 515 m)
15 km 6.8 km 6.8 km 1.4 km
 • 6 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

Evaluation
450 m (200 m - 650 m)
5.5 km 3.7 km 1.5 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
ISK 3500,- / approx. € 26,-

Evaluation
150 m (200 m - 350 m)
4 km 2 km 1 km 1 km
 • 2 ski lifts
C$ 28.74 / approx. € 20,-

Evaluation
40 m (200 m - 240 m)
0.4 km 0.3 km 0.1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
10 m (200 m - 210 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km

200 m (200 m - 400 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 4 ski lifts
KRW 76000,- / approx. € 59,-

85 m (200 m - 285 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 160,- / approx. € 15,-

30 m (200 m - 230 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 30,- / approx. € 3,-

250 m (200 m - 450 m)
9.4 km 1 km 5 km 3.4 km
 • 5 ski lifts
KRW 50000,- / approx. € 39,-

80 m (200 m - 280 m)
1.2 km 0.6 km 0.5 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
US$ 25,- / approx. € 23,-

450 m (200 m - 650 m)
31 km 7 km 9 km 15 km
 • 3 ski lifts
C$ 49,- / approx. € 34,-

20 m (200 m - 220 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 7 ski lifts
US$ 28,- / approx. € 25,-

140 m (200 m - 340 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 5 ski lifts
C$ 40,- / approx. € 27,-

110 m (200 m - 310 m)
2 km 1 km 0.5 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
Skr 180,- / approx. € 17,-

185 m (200 m - 385 m)
9 km 3 km 2 km 4 km
 • 3 ski lifts
C$ 29.25 / approx. € 20,-

80 m (200 m - 280 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

70 m (200 m - 270 m)
1.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km
 • 8 ski lifts
US$ 44,- / approx. € 40,-

60 m (200 m - 260 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

80 m (200 m - 280 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 100,- / approx. € 9,-

100 m (200 m - 300 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

283 m (200 m - 483 m)
 • 6 ski lifts

Evaluation
153 m (198 m - 351 m)
8 km 2 km 4 km 2 km
 • 3 ski lifts
US$ 55,- / approx. € 50,-

Evaluation
182 m (198 m - 380 m)
5 km 2 km 2.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
US$ 36,- / approx. € 33,-

72 m (196 m - 268 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 160,- / approx. € 15,-

Test result
864 m (195 m - 1059 m)
44 km 33 km 7 km 4 km
 • 15 ski lifts
NOK 455,- / approx. € 45,-

Evaluation
862 m (195 m - 1057 m)
29.1 km 14 km 9 km 6.1 km
 • 8 ski lifts
ARS 1530,- / approx. € 23,-

Evaluation
80 m (195 m - 275 m)
2.3 km 1.9 km 0.4 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 35,- / approx. € 8,-

Evaluation
22 m (195 m - 217 m)
0.6 km 0.5 km 0.1 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
25 m (195 m - 220 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

20 m (195 m - 215 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

85 m (195 m - 280 m)
3.9 km 0.5 km 1.4 km 2 km
 • 2 ski lifts
US$ 39.99 / approx. € 36,-

Evaluation
95 m (194 m - 289 m)
0.9 km 0.5 km 0.3 km 0.1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
68 m (192 m - 260 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 200,- / approx. € 19,-

56 m (192 m - 248 m)
3 km 2.4 km 0.2 km 0.4 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
120 m (191 m - 311 m)
2.5 km 1 km 0.7 km 0.8 km
 • 1 ski lift
C$ 20,- / approx. € 14,-

Evaluation
69 m (191 m - 260 m)
1 km 0.4 km 0.4 km 0.2 km
 • 1 ski lift

Evaluation
255 m (190 m - 445 m)
13 km 0 km 3 km 10 km
 • 2 ski lifts
 • Cat-skiing
US$ 68,- / approx. € 62,-

Evaluation
275 m (190 m - 465 m)
3 km 1.5 km 0.9 km 0.6 km
 • 1 ski lift

Evaluation
60 m (190 m - 250 m)
3.6 km 1.8 km 0.9 km 0.9 km
 • 8 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

30 m (190 m - 220 m)
0.5 km 0.4 km 0.1 km 0 km
 • 4 ski lifts
US$ 12,- / approx. € 11,-

70 m (190 m - 260 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

45 m (190 m - 235 m)
1.1 km 0.5 km 0.6 km 0 km
 • 8 ski lifts
PLN 95,- / approx. € 22,-

145 m (190 m - 335 m)
6 km 2 km 3 km 1 km
 • 9 ski lifts
US$ 40,- / approx. € 36,-

60 m (190 m - 250 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 75,- / approx. € 17,-

20 m (190 m - 210 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

80 m (190 m - 270 m)
2 km 1 km 0.7 km 0.3 km
 • 8 ski lifts
US$ 44,- / approx. € 40,-

40 m (190 m - 230 m)
4 km 0.4 km 3.6 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
9 m (189 m - 198 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
US$ 27,- / approx. € 25,-

45 m (188 m - 233 m)
3 km 1 km 1 km 1 km
 • 5 ski lifts
US$ 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
229 m (187 m - 416 m)
13 km 5 km 5 km 3 km
 • 3 ski lifts
C$ 42.49 / approx. € 29,-

Evaluation
9 m (187 m - 196 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 1000,- / approx. € 8,-

Evaluation
245 m (185 m - 430 m)
9 km 2 km 6 km 1 km
 • 5 ski lifts
C$ 75,- / approx. € 51,-

Evaluation
35 m (185 m - 220 m)
2.8 km 2.1 km 0.7 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
185 m (185 m - 370 m)
2.8 km 1.2 km 1.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
RUB 1200,- / approx. € 17,-

Evaluation
25 m (185 m - 210 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
41 m (184 m - 225 m)
1.1 km 0.5 km 0.5 km 0.1 km
 • 1 ski lift
US$ 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
533 m (183 m - 716 m)
37 km 7.4 km 17.4 km 12.2 km
 • 9 ski lifts
US$ 89,- / approx. € 81,-

Evaluation
8 m (182 m - 190 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

260 m (182 m - 442 m)
5 km 2.5 km 1.5 km 1 km
 • 2 ski lifts

66 m (181 m - 247 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 2000,- / approx. € 17,-

Evaluation
385 m (180 m - 565 m)
45 km 10 km 15 km 20 km
 • 8 ski lifts
C$ 82,- / approx. € 56,-

Evaluation
1008 m (180 m - 1188 m)
25 km 17 km 5 km 3 km
 • 13 ski lifts
NOK 470,- / approx. € 46,-

Evaluation
246 m (180 m - 426 m)
33 km 10 km 8 km 15 km
 • 9 ski lifts
US$ 72,- / approx. € 65,-

Evaluation
155 m (180 m - 335 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
 • 4 ski lifts
US$ 60,- / approx. € 55,-

Evaluation
175 m (180 m - 355 m)
9 km 3 km 4 km 2 km
 • 6 ski lifts
US$ 77,- / approx. € 70,-

Evaluation
55 m (180 m - 235 m)
4 km 0.5 km 1.5 km 2 km
 • 5 ski lifts
US$ 35,- / approx. € 32,-

Evaluation
310 m (180 m - 490 m)
6 km 2 km 3 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 290,- / approx. € 29,-

Evaluation
35 m (180 m - 215 m)
1.5 km 0.8 km 0.5 km 0.2 km
 • 10 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
70 m (180 m - 250 m)
2 km 1.2 km 0.5 km 0.3 km
 • 1 ski lift

90 m (180 m - 270 m)
4 km 0.5 km 1.5 km 2 km
 • 2 ski lifts

240 m (180 m - 420 m)
9 km 6 km 1 km 2 km
 • 3 ski lifts

30 m (180 m - 210 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

140 m (180 m - 320 m)
6 km 3 km 1 km 2 km
 • 2 ski lifts
C$ 27.50 / approx. € 19,-

285 m (180 m - 465 m)
 • 2 ski lifts
¥ 2850,- / approx. € 24,-

60 m (180 m - 240 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
109 m (179 m - 288 m)
2.6 km 1.8 km 0.8 km 0 km
 • 7 ski lifts
Skr 350,- / approx. € 33,-

Test result
854 m (178 m - 1032 m)
39 km 21.5 km 12.5 km 5 km
 • 11 ski lifts
NOK 455,- / approx. € 45,-

Evaluation
97 m (178 m - 275 m)
3 km 2 km 0 km 1 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
320 m (177 m - 497 m)
7.2 km 2 km 4.6 km 0.6 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
99 m (177 m - 276 m)
3 km 2.3 km 0.6 km 0.1 km
 • 6 ski lifts
Skr 305,- / approx. € 29,-

67 m (177 m - 244 m)
2 km 0.8 km 0.8 km 0.4 km
 • 5 ski lifts
US$ 35,- / approx. € 32,-

154 m (176 m - 330 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts

Test result
625 m (175 m - 800 m)
73 km 15 km 34 km 24 km
 • 7 ski lifts
C$ 89,- / approx. € 61,-

Evaluation
243 m (175 m - 418 m)
5 km 3 km 0.9 km 1.1 km
 • 2 ski lifts
¥ 2500,- / approx. € 21,-

Evaluation
76 m (175 m - 251 m)
1.8 km 0.8 km 0.4 km 0.6 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
22 m (175 m - 197 m)
0.2 km 0.1 km 0.1 km 0 km

150 m (175 m - 325 m)
4 km 2 km 1.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
US$ 43,- / approx. € 39,-

45 m (175 m - 220 m)
0.9 km 0.3 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
262 m (173 m - 435 m)
6.3 km 2.1 km 3.3 km 0.9 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
126 m (173 m - 299 m)
4.6 km 1 km 1.6 km 2 km
 • 2 ski lifts
US$ 20,- / approx. € 18,-

275 m (173 m - 448 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 5 ski lifts
¥ 3400,- / approx. € 28,-

Evaluation
508 m (172 m - 680 m)
4.5 km 2.5 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
42 m (172 m - 214 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km

Evaluation
169 m (171 m - 340 m)
11.5 km 3 km 6 km 2.5 km
 • 6 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
192 m (170 m - 362 m)
11 km 4 km 4 km 3 km
 • 2 ski lifts
C$ 56,- / approx. € 38,-

Evaluation
200 m (170 m - 370 m)
8 km 5 km 3 km 0 km
 • 8 ski lifts
Skr 380,- / approx. € 36,-

Evaluation
112 m (170 m - 282 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
US$ 10,- / approx. € 9,-

95 m (170 m - 265 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

33 m (170 m - 203 m)
1.1 km 0.8 km 0.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

91 m (168 m - 259 m)
9.6 km 3.5 km 3.5 km 2.6 km
 • 4 ski lifts
US$ 42,- / approx. € 38,-

228 m (168 m - 396 m)
11 km
 • 2 ski lifts
C$ 41,- / approx. € 28,-

Evaluation
350 m (167 m - 517 m)
9.7 km 2.7 km 4.1 km 2.9 km
 • 4 ski lifts
RUB 1100,- / approx. € 16,-

Evaluation
37 m (167 m - 204 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
C$ 12,- / approx. € 8,-

Evaluation
85 m (166 m - 251 m)
6.6 km 2.6 km 3 km 1 km
 • 6 ski lifts
US$ 45,- / approx. € 41,-

Evaluation
70 m (166 m - 236 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
30 m (166 m - 196 m)
1.9 km 1 km 0.5 km 0.4 km
 • 1 ski lift

Evaluation
295 m (165 m - 460 m)
20 km 10 km 6 km 4 km
 • 5 ski lifts
C$ 80,- / approx. € 55,-

105 m (165 m - 270 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 150,- / approx. € 14,-

86 m (164 m - 250 m)
1.4 km 0.3 km 0.8 km 0.3 km
 • 3 ski lifts

157 m (164 m - 321 m)
 • 5 ski lifts
¥ 2800,- / approx. € 23,-

Evaluation
334 m (163 m - 497 m)
6.4 km 2.8 km 2.3 km 1.3 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
52 m (163 m - 215 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
UAH 480,- / approx. € 18,-

Evaluation
220 m (163 m - 383 m)
2.7 km 1.3 km 0.8 km 0.6 km
 • 1 ski lift
Skr 210,- / approx. € 20,-

54 m (163 m - 217 m)
1.8 km 1.3 km 0.5 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
248 m (162 m - 410 m)
13 km 5 km 6 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 44,-

Evaluation
6 m (162 m - 168 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
£ 5.70 / approx. € 7,-

Evaluation
390 m (160 m - 550 m)
23 km 4 km 12 km 7 km
 • 4 ski lifts
US$ 75,- / approx. € 68,-

Evaluation
210 m (160 m - 370 m)
8 km 4 km 4 km 0 km
 • 2 ski lifts
C$ 46,- / approx. € 31,-

Evaluation
290 m (160 m - 450 m)
16 km 10.2 km 4.9 km 0.9 km
 • 7 ski lifts
Skr 360,- / approx. € 34,-

Evaluation
183 m (160 m - 343 m)
3.3 km 1.1 km 1.5 km 0.7 km
 • 1 ski lift
¥ 2200,- / approx. € 18,-

Evaluation
440 m (160 m - 600 m)
8.5 km 3.5 km 3.5 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

350 m (160 m - 510 m)
10 km 3 km 5 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

25 m (160 m - 185 m)
0.5 km 0.4 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift
US$ 24,- / approx. € 22,-

55 m (160 m - 215 m)
1.5 km 1.1 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 35,- / approx. € 8,-

24 m (160 m - 184 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
150 m (159 m - 309 m)
6 km 2 km 3.2 km 0.8 km
 • 8 ski lifts
Skr 375,- / approx. € 36,-

Evaluation
9 m (158 m - 167 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
55 m (155 m - 210 m)
1.2 km 0.5 km 0.7 km 0 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
501 m (154 m - 655 m)
4.3 km 1.9 km 1.2 km 1.2 km
 • 2 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

Evaluation
415 m (152 m - 567 m)
23 km 17 km 5 km 1 km
 • 19 ski lifts
Skr 420,- / approx. € 40,-

Evaluation
160 m (152 m - 312 m)
10.8 km 5 km 4.8 km 1 km
 • 7 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
60 m (152 m - 212 m)
3.1 km 0.5 km 1.8 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
C$ 18,- / approx. € 12,-

182 m (152 m - 334 m)
7 km
 • 9 ski lifts

577 m (151 m - 728 m)
¥ 3100,- / approx. € 26,-

Test result
381 m (150 m - 531 m)
9.6 km 5 km 2.6 km 2 km
 • 9 ski lifts
NOK 450,- / approx. € 45,-

Test result
60 m (150 m - 210 m)
1.5 km 0.7 km 0.5 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
€ 46.50

Evaluation
220 m (150 m - 370 m)
20 km 4 km 2 km 14 km
 • 3 ski lifts
C$ 38,- / approx. € 26,-

Evaluation
188 m (150 m - 338 m)
10 km 3 km 3.5 km 3.5 km
 • 3 ski lifts
C$ 35,- / approx. € 24,-

Evaluation
190 m (150 m - 340 m)
8 km 2 km 4 km 2 km
 • 3 ski lifts
C$ 36.31 / approx. € 25,-

Evaluation
160 m (150 m - 310 m)
8 km 2 km 3 km 3 km
 • 5 ski lifts
C$ 39.31 / approx. € 27,-

Evaluation
90 m (150 m - 240 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 7 ski lifts
US$ 49,- / approx. € 45,-

Evaluation
200 m (150 m - 350 m)
 • 4 ski lifts
C$ 39.09 / approx. € 27,-

Evaluation
50 m (150 m - 200 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 13 ski lifts
4251-4450 out of 5557 ski resorts