Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.


Highest base stations worldwide

4051-4250 out of 5557 ski resorts

Evaluation
96 m (296 m - 392 m)
1.7 km 1 km 0.4 km 0.3 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
55 m (295 m - 350 m)
1.4 km 0.8 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
US$ 30,- / approx. € 27,-

85 m (293 m - 378 m)
0.9 km 0.7 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts

90 m (293 m - 383 m)
0.5 km 0.1 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
180 m (292 m - 472 m)
12 km 8 km 2 km 2 km
 • 6 ski lifts
Skr 365,- / approx. € 35,-

Test result
201 m (291 m - 492 m)
18.9 km 9.1 km 7 km 2.8 km
 • 18 ski lifts
€ 46.50

Evaluation
226 m (291 m - 517 m)
21 km 5 km 7 km 9 km
 • 4 ski lifts
C$ 75.22 / approx. € 51,-

Evaluation
149 m (291 m - 440 m)
2.3 km 0.6 km 0.7 km 1 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
72 m (290 m - 362 m)
4.9 km 2.5 km 1.5 km 0.9 km
 • 9 ski lifts
US$ 54,- / approx. € 49,-

Evaluation
81 m (290 m - 371 m)
2.2 km 1.2 km 0.8 km 0.2 km
 • 7 ski lifts
US$ 47,- / approx. € 43,-

70 m (290 m - 360 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

80 m (290 m - 370 m)
0.8 km 0.2 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 55,- / approx. € 13,-

100 m (290 m - 390 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

320 m (290 m - 610 m)
14.5 km 3.5 km 7 km 4 km
 • 4 ski lifts
US$ 49,- / approx. € 45,-

Evaluation
225 m (289 m - 514 m)
7 km 4 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
€ 45.50

Evaluation
215 m (288 m - 503 m)
8 km 4 km 3 km 1 km
 • 5 ski lifts
Skr 345,- / approx. € 33,-

Evaluation
309 m (285 m - 594 m)
9.5 km 2 km 4 km 3.5 km
 • 5 ski lifts
US$ 67,- / approx. € 61,-

Evaluation
55 m (285 m - 340 m)
6.2 km 1 km 3.5 km 1.7 km
 • 10 ski lifts
US$ 59,- / approx. € 54,-

Evaluation
135 m (285 m - 420 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 75,- / approx. € 17,-

25 m (285 m - 310 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
680 m (284 m - 964 m)
45 km 25 km 8 km 12 km
 • 11 ski lifts
NOK 455,- / approx. € 45,-

Evaluation
90 m (284 m - 374 m)
1.7 km 0.7 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 420,- / approx. € 16,-

Evaluation
45 m (283 m - 328 m)
0.8 km 0.6 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
64 m (282 m - 346 m)
6.5 km 2 km 3 km 1.5 km
 • 5 ski lifts
US$ 47,- / approx. € 43,-

Evaluation
117 m (282 m - 399 m)
1.6 km 1 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3600,- / approx. € 30,-

148 m (281 m - 429 m)
2.8 km 0.6 km 1.4 km 0.8 km
 • 4 ski lifts
US$ 43,- / approx. € 39,-

Evaluation
123 m (280 m - 403 m)
18.9 km 6.2 km 9 km 3.7 km
 • 11 ski lifts
US$ 85,- / approx. € 77,-

Evaluation
300 m (280 m - 580 m)
15 km 8 km 4 km 3 km
 • 5 ski lifts
US$ 69,- / approx. € 63,-

Evaluation
174 m (280 m - 454 m)
8 km 3 km 2 km 3 km
 • 5 ski lifts
US$ 60,- / approx. € 55,-

Evaluation
107 m (280 m - 387 m)
8 km 3 km 3 km 2 km
 • 20 ski lifts
US$ 58,- / approx. € 53,-

Evaluation
100 m (280 m - 380 m)
3 km 1.8 km 0.7 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
C$ 75,- / approx. € 51,-

Evaluation
103 m (280 m - 383 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 25,-

160 m (280 m - 440 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 5 ski lifts
US$ 45,- / approx. € 41,-

50 m (280 m - 330 m)
0.8 km 0.6 km 0.2 km 0 km
 • 6 ski lifts

10 m (280 m - 290 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km

Evaluation
523 m (278 m - 801 m)
6.1 km 2.3 km 3.2 km 0.6 km
 • 6 ski lifts
RUB 1200,- / approx. € 17,-

Evaluation
53 m (277 m - 330 m)
4 km 1.5 km 2 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
US$ 40,- / approx. € 36,-

Evaluation
98 m (276 m - 374 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 70,- / approx. € 7,-

92 m (276 m - 368 m)
5 km 3 km 1 km 1 km
 • 12 ski lifts
US$ 45,- / approx. € 41,-

Evaluation
408 m (275 m - 683 m)
21.7 km 12.2 km 5.8 km 3.7 km
 • 8 ski lifts
RUB 2500,- / approx. € 35,-

Evaluation
75 m (275 m - 350 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts

60 m (275 m - 335 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
88 m (274 m - 362 m)
5.6 km 0.4 km 1.9 km 3.3 km
 • 6 ski lifts
C$ 52.22 / approx. € 36,-

Evaluation
36 m (273 m - 309 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
148 m (271 m - 419 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
51 m (271 m - 322 m)
1.2 km 0.7 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
US$ 30,- / approx. € 27,-

Evaluation
310 m (270 m - 580 m)
8 km 1 km 6 km 1 km
 • 11 ski lifts

Evaluation
70 m (270 m - 340 m)
2 km 1.3 km 0.6 km 0.1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
60 m (270 m - 330 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

50 m (270 m - 320 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

306 m (269 m - 575 m)
12 km 2 km 4 km 6 km
 • 4 ski lifts
C$ 39.14 / approx. € 27,-

Test result
102 m (268 m - 370 m)
0.5 km 0.1 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
342 m (267 m - 609 m)
43 km 16 km 19 km 8 km
 • 6 ski lifts
US$ 72,- / approx. € 65,-

Evaluation
44 m (266 m - 310 m)
0.6 km 0.3 km 0.2 km 0.1 km
 • 1 ski lift
C$ 14,- / approx. € 10,-

Evaluation
47 m (266 m - 313 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5,-

78 m (266 m - 344 m)
4.2 km 1.2 km 1.5 km 1.5 km
 • 4 ski lifts
US$ 48,- / approx. € 44,-

Evaluation
63 m (265 m - 328 m)
6 km 3 km 2.2 km 0.8 km
 • 3 ski lifts
C$ 44,- / approx. € 30,-

Evaluation
260 m (265 m - 525 m)
7.3 km 4.3 km 2.2 km 0.8 km
 • 4 ski lifts
NOK 330,- / approx. € 33,-

Test result
10 m (265 m - 275 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km

Evaluation
426 m (264 m - 690 m)
40 km 5 km 25 km 10 km
 • 6 ski lifts
US$ 92,- / approx. € 84,-

285 m (264 m - 549 m)
10.2 km 1.5 km 5.6 km 3.1 km
 • 7 ski lifts
US$ 75,- / approx. € 68,-

Evaluation
252 m (263 m - 515 m)
40 km 8 km 19 km 13 km
 • 7 ski lifts
US$ 84,- / approx. € 76,-

Evaluation
41 m (263 m - 304 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
US$ 22,- / approx. € 20,-

Evaluation
473 m (262 m - 735 m)
15 km 10 km 3 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 415,- / approx. € 41,-

Evaluation
589 m (261 m - 850 m)
30 km 10 km 8 km 12 km
 • 5 ski lifts
C$ 62,- / approx. € 42,-

Evaluation
689 m (261 m - 950 m)
11.8 km 8 km 2.8 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 40,-

Evaluation
467 m (260 m - 727 m)
3 km 1.2 km 0.9 km 0.9 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

Evaluation
110 m (260 m - 370 m)
4 km 0.6 km 2 km 1.4 km
 • 6 ski lifts
C$ 69,- / approx. € 47,-

Evaluation
105 m (260 m - 365 m)
2 km 1 km 0.6 km 0.4 km
 • 1 ski lift
¥ 2800,- / approx. € 23,-

Evaluation
50 m (260 m - 310 m)
1.2 km 0.6 km 0.4 km 0.2 km
 • 3 ski lifts
US$ 35.34 / approx. € 32,-

Evaluation
59 m (260 m - 319 m)
4 km 1.5 km 2.5 km 0 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
120 m (260 m - 380 m)
2.6 km 1.5 km 1 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
US$ 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
21 m (260 m - 281 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (260 m - 330 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

40 m (260 m - 300 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

660 m (260 m - 920 m)
30 km 12 km 12 km 6 km
 • 11 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 39,-

280 m (260 m - 540 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

40 m (260 m - 300 m)
1.3 km 1 km 0.3 km 0 km
 • 4 ski lifts
US$ 22,- / approx. € 20,-

211 m (260 m - 471 m)
7 km
 • 5 ski lifts

199 m (258 m - 457 m)
 • 2 ski lifts
¥ 2000,- / approx. € 17,-

109 m (258 m - 367 m)
 • 3 ski lifts
¥ 2700,- / approx. € 22,-

Evaluation
180 m (257 m - 437 m)
7 km 4.5 km 2 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
925 m (256 m - 1181 m)
33.8 km 14.8 km 12 km 7 km
 • 30 ski lifts
¥ 4600,- / approx. € 38,-

201 m (256 m - 457 m)
17 km
 • 2 ski lifts
C$ 45,- / approx. € 31,-

Test result
933 m (255 m - 1188 m)
50.8 km 22.4 km 18.2 km 10.2 km
 • 31 ski lifts
 • Cat-skiing
¥ 7400,- / approx. € 61,-

Evaluation
155 m (255 m - 410 m)
15 km 3 km 8 km 4 km
 • 5 ski lifts
C$ 75,- / approx. € 51,-

Evaluation
53 m (255 m - 308 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

208 m (255 m - 463 m)
30 km
 • 8 ski lifts

Evaluation
500 m (254 m - 754 m)
7.3 km 1.1 km 4.8 km 1.4 km
 • 4 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

Evaluation
28 m (253 m - 281 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
103 m (252 m - 355 m)
2.2 km 1.2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
US$ 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
707 m (250 m - 957 m)
84 km 30 km 40 km 14 km
 • 15 ski lifts
US$ 105,- / approx. € 95,-

Evaluation
290 m (250 m - 540 m)
22 km 4.4 km 13.2 km 4.4 km
 • 6 ski lifts
US$ 65,- / approx. € 59,-

Evaluation
128 m (250 m - 378 m)
14 km 5 km 5 km 4 km
 • 10 ski lifts
US$ 69,- / approx. € 63,-

Evaluation
106 m (250 m - 356 m)
12 km 5 km 4 km 3 km
 • 5 ski lifts
US$ 73,- / approx. € 66,-

Evaluation
191 m (250 m - 441 m)
10 km 3 km 3 km 4 km
 • 1 ski lift
C$ 38.38 / approx. € 26,-

Evaluation
200 m (250 m - 450 m)
7 km 3 km 2 km 2 km
 • 4 ski lifts
US$ 59,- / approx. € 54,-

Evaluation
110 m (250 m - 360 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts
US$ 58,- / approx. € 53,-

Evaluation
70 m (250 m - 320 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
C$ 38,- / approx. € 26,-

Evaluation
200 m (250 m - 450 m)
3.4 km 0.5 km 1.4 km 1.5 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
125 m (250 m - 375 m)
4.5 km 2 km 2 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
C$ 40,- / approx. € 27,-

Evaluation
85 m (250 m - 335 m)
3.2 km 1.3 km 1.8 km 0.1 km
 • 4 ski lifts
US$ 44,- / approx. € 40,-

Evaluation
82 m (250 m - 332 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
C$ 28,- / approx. € 19,-

Evaluation
100 m (250 m - 350 m)
1.3 km 0.8 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
112 m (250 m - 362 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

130 m (250 m - 380 m)
10 km 2 km 6 km 2 km
 • 4 ski lifts
C$ 57,- / approx. € 39,-

50 m (250 m - 300 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 500,- / approx. € 20,-

150 m (250 m - 400 m)
2 km 0.8 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Test result
345 m (248 m - 593 m)
34 km 6 km 9 km 19 km
 • 4 ski lifts
C$ 71,- / approx. € 49,-

Evaluation
264 m (247 m - 511 m)
5 km 1 km 2.5 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
320 m (246 m - 566 m)
11.7 km 5.2 km 4 km 2.5 km
 • 7 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

489 m (246 m - 735 m)
 • 5 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

Test result
829 m (245 m - 1074 m)
32 km 15 km 13 km 4 km
 • 9 ski lifts
¥ 6000,- / approx. € 50,-

Evaluation
114 m (245 m - 359 m)
4.9 km 1.2 km 2.3 km 1.4 km
 • 7 ski lifts
US$ 79,- / approx. € 72,-

Evaluation
570 m (245 m - 815 m)
15.7 km 7.6 km 6.5 km 1.6 km
 • 6 ski lifts
NOK 380,- / approx. € 38,-

Evaluation
85 m (245 m - 330 m)
3.8 km 1 km 2 km 0.8 km
 • 3 ski lifts
US$ 49,- / approx. € 45,-

Evaluation
55 m (245 m - 300 m)
2.8 km 1.8 km 0.8 km 0.2 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
106 m (245 m - 351 m)
1.3 km 0.8 km 0.5 km 0 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
160 m (244 m - 404 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 2 ski lifts
US$ 49,- / approx. € 45,-

Evaluation
42 m (244 m - 286 m)
1.2 km 0.5 km 0.4 km 0.3 km
 • 2 ski lifts

220 m (244 m - 464 m)
24 km
 • 5 ski lifts
C$ 49.99 / approx. € 34,-

Evaluation
43 m (242 m - 285 m)
0.7 km 0.5 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
72 m (241 m - 313 m)
12 km 2.5 km 4.5 km 5 km
 • 10 ski lifts
US$ 46,- / approx. € 42,-

Evaluation
17 m (241 m - 258 m)
1.4 km 0.2 km 0.6 km 0.6 km
 • 7 ski lifts
US$ 40,- / approx. € 36,-

71 m (241 m - 312 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
168 m (240 m - 408 m)
10 km 4 km 3 km 3 km
 • 8 ski lifts
US$ 98,- / approx. € 89,-

Evaluation
150 m (240 m - 390 m)
10 km 1.5 km 5 km 3.5 km
 • 4 ski lifts
US$ 54,- / approx. € 49,-

Evaluation
50 m (240 m - 290 m)
3.6 km 2.8 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
30 m (240 m - 270 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 4 ski lifts
US$ 27,- / approx. € 25,-

Evaluation
100 m (240 m - 340 m)
0.5 km 0.4 km 0.1 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
120 m (240 m - 360 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 8 ski lifts
HUF 4900,- / approx. € 15,-

Evaluation
50 m (240 m - 290 m)
1 km 0.5 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
40 m (240 m - 280 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

64 m (240 m - 304 m)
1.8 km 1.2 km 0.4 km 0.2 km
 • 3 ski lifts
US$ 55,- / approx. € 50,-

70 m (240 m - 310 m)
1.2 km 0.6 km 0.6 km 0 km
 • 4 ski lifts
Skr 240,- / approx. € 23,-

200 m (240 m - 440 m)
26 km
 • 5 ski lifts
C$ 44.75 / approx. € 31,-

80 m (240 m - 320 m)
4.8 km 1.1 km 1.6 km 2.1 km
 • 6 ski lifts
US$ 51,- / approx. € 46,-

Evaluation
18 m (239 m - 257 m)
0.6 km 0.4 km 0.1 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
C$ 23.80 / approx. € 16,-

Test result
28 m (239 m - 267 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

99 m (238 m - 337 m)
5 km 2.4 km 1.6 km 1 km
 • 2 ski lifts
C$ 25,- / approx. € 17,-

177 m (238 m - 415 m)
9.7 km 3.2 km 3.5 km 3 km
 • 3 ski lifts
 • Cat-skiing
US$ 43,- / approx. € 39,-

34 m (237 m - 271 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
69 m (236 m - 305 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
330 m (235 m - 565 m)
9 km 5 km 2 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 425,- / approx. € 42,-

Evaluation
95 m (235 m - 330 m)
4 km 2.1 km 1.4 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
Skr 300,- / approx. € 28,-

335 m (235 m - 570 m)
12 km 6 km 4 km 2 km
 • 4 ski lifts
US$ 59,- / approx. € 54,-

Evaluation
255 m (232 m - 487 m)
2.1 km 1.6 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
¥ 2670,- / approx. € 22,-

200 m (232 m - 432 m)
8 km 4 km 3 km 1 km
 • 4 ski lifts
C$ 36.99 / approx. € 25,-

Test result
645 m (230 m - 875 m)
78.4 km 21.6 km 22.4 km 34.4 km
 • 11 ski lifts
C$ 115,- / approx. € 79,-

Evaluation
220 m (230 m - 450 m)
29.3 km 6.1 km 14.3 km 8.9 km
 • 8 ski lifts
C$ 85,- / approx. € 58,-

Evaluation
180 m (230 m - 410 m)
7.5 km 1.5 km 3 km 3 km
 • 6 ski lifts
US$ 68,- / approx. € 62,-

Evaluation
62 m (230 m - 292 m)
4 km 1.4 km 1.6 km 1 km
 • 9 ski lifts
US$ 68,- / approx. € 62,-

Evaluation
195 m (230 m - 425 m)
11.7 km 4 km 5.2 km 2.5 km
 • 9 ski lifts
€ 39,-

Evaluation
120 m (230 m - 350 m)
2.4 km 0.3 km 1.4 km 0.7 km
 • 1 ski lift

Evaluation
59 m (230 m - 289 m)
0.7 km 0.5 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 100,- / approx. € 9,-

Evaluation
70 m (230 m - 300 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

40 m (230 m - 270 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 200,- / approx. € 20,-

130 m (230 m - 360 m)
2 km 1 km 0.6 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
US$ 37,- / approx. € 34,-

Evaluation
140 m (228 m - 368 m)
2.3 km 1.5 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts

427 m (228 m - 655 m)
15 km 3 km 8 km 4 km
 • 5 ski lifts
US$ 59,- / approx. € 54,-

Evaluation
4 m (226 m - 230 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

61 m (226 m - 287 m)
3.2 km 1.2 km 1.6 km 0.4 km
 • 8 ski lifts
US$ 45,- / approx. € 41,-

Evaluation
485 m (225 m - 710 m)
10 km 3.5 km 5.5 km 1 km
 • 4 ski lifts
NOK 430,- / approx. € 43,-

Evaluation
205 m (224 m - 429 m)
15 km 4 km 5 km 6 km
 • 5 ski lifts
C$ 40.88 / approx. € 28,-

244 m (223 m - 467 m)
5 km 2 km 1.5 km 1.5 km
 • 3 ski lifts

104 m (221 m - 325 m)
1.2 km 0.9 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts

Test result
280 m (220 m - 500 m)
11.4 km 5 km 4.4 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 46.50

Evaluation
152 m (220 m - 372 m)
14 km 4.5 km 6 km 3.5 km
 • 10 ski lifts
US$ 98,- / approx. € 89,-

Evaluation
191 m (220 m - 411 m)
10.5 km 3.5 km 4 km 3 km
 • 3 ski lifts
US$ 75,- / approx. € 68,-

Evaluation
152 m (220 m - 372 m)
7 km 1.5 km 3 km 2.5 km
 • 4 ski lifts
US$ 56,- / approx. € 51,-

Evaluation
90 m (220 m - 310 m)
6 km 2 km 3 km 1 km
 • 3 ski lifts
C$ 32,- / approx. € 22,-

Evaluation
560 m (220 m - 780 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts
NOK 380,- / approx. € 38,-

Evaluation
105 m (220 m - 325 m)
1.5 km 1.3 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
C$ 34,- / approx. € 23,-

Evaluation
140 m (220 m - 360 m)
3.2 km 2.2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 280,- / approx. € 27,-

Evaluation
50 m (220 m - 270 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

130 m (220 m - 350 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 220,- / approx. € 22,-

191 m (220 m - 411 m)
2.1 km 1.2 km 0.9 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 190,- / approx. € 18,-

Evaluation
549 m (219 m - 768 m)
1.8 km 1.2 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts

22 m (219 m - 241 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
43 m (218 m - 261 m)
2.9 km 2.2 km 0.5 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
23 m (218 m - 241 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
4051-4250 out of 5557 ski resorts