Change sorting method:

Base stations Europe (according to elevation)

All base stations in Europe sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Europe

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Europe - highest entry point to the ski resort (2760 m)

The ski resort Passo dello Stelvio (Stelvio Pass) at 2,760 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Europe.

Highest base station in Europe – ski resort Passo dello Stelvio (Stelvio Pass)

Highest base stations in Europe

3451-3650 out of 3931 ski resorts

Evaluation
90 m (99 m - 189 m)
1 km 0.3 km 0.4 km 0.3 km
 • 2 ski lifts
Skr 140,- / approx. € 12,-

Evaluation
38 m (99 m - 137 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
70 m (99 m - 169 m)
0.6 km 0.4 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 25,-

Evaluation
276 m (99 m - 375 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
RON 150,- / approx. € 30,-

Evaluation
91 m (98 m - 189 m)
4.5 km 2.5 km 2 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 38,-

Test result
66 m (97 m - 163 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
46 m (97 m - 143 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
80 m (97 m - 177 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
54 m (96 m - 150 m)
3.8 km 2 km 0.8 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
57 m (96 m - 153 m)
0.7 km 0.4 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 100,- / approx. € 9,-

Evaluation
226 m (95 m - 321 m)
9 km 5 km 1 km 3 km
 • 4 ski lifts
Skr 320,- / approx. € 28,-

Evaluation
33 m (93 m - 126 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
£ 22,- / approx. € 26,-

Evaluation
19 m (91 m - 110 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
75 m (90 m - 165 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
74 m (89 m - 163 m)
2.1 km 1.5 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
94 m (88 m - 182 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 200,- / approx. € 18,-

Evaluation
30 m (88 m - 118 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
289 m (86 m - 375 m)
2.7 km 1.5 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
112 m (86 m - 198 m)
1.7 km 1.1 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 240,- / approx. € 21,-

Evaluation
50 m (86 m - 136 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
17 m (86 m - 103 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
17 m (86 m - 103 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
321 m (85 m - 406 m)
5.4 km 3.2 km 2.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 300,- / approx. € 26,-

Evaluation
10 m (85 m - 95 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
28 m (85 m - 113 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
42 m (85 m - 127 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
200 m (84 m - 284 m)
20 km 10 km 8 km 2 km
 • 15 ski lifts
€ 49,-

Evaluation
151 m (84 m - 235 m)
12.4 km 2.3 km 5.5 km 4.6 km
 • 17 ski lifts
€ 48,-

Evaluation
234 m (84 m - 318 m)
6.2 km 2.2 km 1.9 km 2.1 km
 • 4 ski lifts
€ 39,-

Evaluation
107 m (84 m - 191 m)
5.7 km 1.3 km 4.4 km 0 km
 • 9 ski lifts
€ 45,-

Evaluation
31 m (84 m - 115 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 21,-

Evaluation
123 m (83 m - 206 m)
2.6 km 1.3 km 1.1 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
NOK 370,- / approx. € 32,-

Test result
40 m (82 m - 122 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 42,-

Evaluation
74 m (82 m - 156 m)
1 km 0.4 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
40 m (81 m - 121 m)
0.8 km 0.6 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 120,- / approx. € 11,-

Evaluation
9 m (81 m - 90 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
135 m (80 m - 215 m)
6 km 3.1 km 1.7 km 1.2 km
 • 5 ski lifts
€ 43.50

Evaluation
140 m (80 m - 220 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
70 m (80 m - 150 m)
2.2 km 1.6 km 0.6 km 0 km
 • 4 ski lifts
RUB 1700,- / approx. € 17,-

Evaluation
55 m (80 m - 135 m)
0.9 km 0.6 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
65 m (80 m - 145 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 180,- / approx. € 16,-

30 m (80 m - 110 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
45 m (80 m - 125 m)
0.4 km 0.2 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

40 m (80 m - 120 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

Evaluation
47 m (79 m - 126 m)
0.9 km 0.3 km 0.4 km 0.2 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
28 m (78 m - 106 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
77 m (77 m - 154 m)
3.8 km 1.9 km 1.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
RUB 1700,- / approx. € 17,-

Evaluation
75 m (77 m - 152 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 70,- / approx. € 6,-

Evaluation
32 m (77 m - 109 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
14 m (77 m - 91 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
139 m (76 m - 215 m)
1.2 km 0.6 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 200,- / approx. € 17,-

Evaluation
58 m (76 m - 134 m)
1.1 km 0.7 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
36 m (75 m - 111 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 5 ski lifts

85 m (75 m - 160 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 4 ski lifts

35 m (75 m - 110 m)
1.6 km 1.6 km 0 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
3 m (74 m - 77 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km

Evaluation
154 m (73 m - 227 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 160,- / approx. € 14,-

Evaluation
168 m (72 m - 240 m)
6.6 km 5.9 km 0.7 km 0 km
 • 9 ski lifts

Evaluation
38 m (72 m - 110 m)
0.7 km 0.5 km 0 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
DKK 140,- / approx. € 19,-

Evaluation
50 m (72 m - 122 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 130,- / approx. € 12,-

Evaluation
248 m (71 m - 319 m)
5 km 3 km 1 km 1 km
 • 5 ski lifts
Skr 320,- / approx. € 28,-

Evaluation
36 m (71 m - 107 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
280 m (70 m - 350 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 470,- / approx. € 41,-

Evaluation
97 m (70 m - 167 m)
1.8 km 1.3 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 180,- / approx. € 16,-

Evaluation
35 m (70 m - 105 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

30 m (70 m - 100 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 12 ski lifts

Evaluation
96 m (69 m - 165 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
92 m (68 m - 160 m)
1.6 km 0.9 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 340,- / approx. € 30,-

Evaluation
27 m (68 m - 95 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 80,- / approx. € 7,-

Evaluation
42 m (68 m - 110 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 150,- / approx. € 13,-

Evaluation
90 m (67 m - 157 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 150,- / approx. € 13,-

Evaluation
11 m (67 m - 78 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (66 m - 86 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
£ 75,- / approx. € 88,-

Evaluation
34 m (65 m - 99 m)
1.4 km 0.9 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
21 m (65 m - 86 m)
1.1 km 0.9 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
70 m (62 m - 132 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
34 m (62 m - 96 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 100,- / approx. € 9,-

Evaluation
35 m (62 m - 97 m)
0.2 km 0.1 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
65 m (60 m - 125 m)
0.5 km 0.4 km 0.1 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 48,-

Evaluation
180 m (60 m - 240 m)
7 km 3 km 2 km 2 km
 • 4 ski lifts
Skr 310,- / approx. € 27,-

Evaluation
210 m (60 m - 270 m)
5.5 km 2.8 km 2 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
NOK 440,- / approx. € 38,-

Evaluation
85 m (60 m - 145 m)
2.7 km 1 km 1.5 km 0.2 km
 • 5 ski lifts
€ 40,-

Evaluation
20 m (60 m - 80 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 189,- / approx. € 44,-

Evaluation
108 m (60 m - 168 m)
2.3 km 1.1 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 270,- / approx. € 24,-

Evaluation
70 m (60 m - 130 m)
2 km 0.9 km 0.9 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
€ 24,-

23 m (60 m - 83 m)
0.7 km 0.2 km 0.2 km 0.3 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
37 m (60 m - 97 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 80,- / approx. € 7,-

Evaluation
15 m (58 m - 73 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
125 m (57 m - 182 m)
6 km 4 km 2 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
34 m (57 m - 91 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
10 m (57 m - 67 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
110 m (56 m - 166 m)
1.4 km 1 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 210,- / approx. € 19,-

Evaluation
235 m (55 m - 290 m)
5.1 km 2 km 2.2 km 0.9 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
55 m (55 m - 110 m)
2.1 km 1.8 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
15 m (55 m - 70 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
340 m (53 m - 393 m)
5.8 km 4.3 km 1.5 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 100,- / approx. € 9,-

Evaluation
36 m (51 m - 87 m)
4.9 km 2.5 km 1.8 km 0.6 km
 • 15 ski lifts

Evaluation
16 m (51 m - 67 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
500 m (50 m - 550 m)
13.3 km 3.8 km 4.9 km 4.6 km
 • 3 ski lifts
NOK 420,- / approx. € 37,-

Evaluation
120 m (50 m - 170 m)
2.7 km 2.5 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
70 m (50 m - 120 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (50 m - 120 m)
3.8 km 2.5 km 0.4 km 0.9 km
 • 10 ski lifts
€ 39,-

Test result
40 m (50 m - 90 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 52,-

Evaluation
90 m (50 m - 140 m)
1.8 km 1.8 km 0 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
118 m (50 m - 168 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 150,- / approx. € 13,-

Evaluation
12 m (49 m - 61 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
£ 25,- / approx. € 29,-

Evaluation
36 m (48 m - 84 m)
0.9 km 0.6 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 140,- / approx. € 12,-

Evaluation
383 m (47 m - 430 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 370,- / approx. € 32,-

Evaluation
66 m (47 m - 113 m)
1.6 km 0.7 km 0.6 km 0.3 km
 • 2 ski lifts
RUB 2500,- / approx. € 26,-

Evaluation
47 m (46 m - 93 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 70,- / approx. € 6,-

Evaluation
21 m (46 m - 67 m)
0.8 km 0.6 km 0.2 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
270 m (45 m - 315 m)
1.5 km 0 km 1.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
275 m (45 m - 320 m)
5 km 2 km 3 km 0 km
 • 2 ski lifts
ISK 3800,- / approx. € 25,-

Evaluation
51 m (45 m - 96 m)
1.5 km 0.7 km 0.3 km 0.5 km
 • 6 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
70 m (44 m - 114 m)
0.5 km 0.3 km 0.1 km 0.1 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
103 m (43 m - 146 m)
0.8 km 0.4 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 330,- / approx. € 29,-

Evaluation
84 m (43 m - 127 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 210,- / approx. € 19,-

Evaluation
23 m (43 m - 66 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
38 m (42 m - 80 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
60 m (40 m - 100 m)
2.5 km 2.5 km 0 km 0 km
 • 8 ski lifts

Evaluation
65 m (40 m - 105 m)
1 km 0.6 km 0.3 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
276 m (38 m - 314 m)
2.7 km 2.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 390,- / approx. € 34,-

Evaluation
23 m (38 m - 61 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 380,- / approx. € 34,-

Evaluation
44 m (38 m - 82 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 100,- / approx. € 9,-

Evaluation
15 m (38 m - 53 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 50,- / approx. € 4,-

Evaluation
35 m (37 m - 72 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
75 m (35 m - 110 m)
2.5 km 1.5 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
51 m (35 m - 86 m)
1.2 km 0.4 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
RUB 1500,- / approx. € 15,-

Evaluation
125 m (35 m - 160 m)
1.7 km 1.2 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 150,- / approx. € 13,-

Evaluation
7 m (34 m - 41 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
147 m (33 m - 180 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
NOK 340,- / approx. € 30,-

Test result
45 m (33 m - 78 m)
0.5 km 0.4 km 0 km 0.1 km
 • 3 ski lifts
DKK 100,- / approx. € 13,-

Evaluation
20 m (33 m - 53 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
11 m (32 m - 43 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

39 m (32 m - 71 m)
 • 4 ski lifts

Evaluation
55 m (31 m - 86 m)
1.5 km 0.8 km 0.7 km 0 km
 • 7 ski lifts
Skr 330,- / approx. € 29,-

Test result
22 m (30 m - 52 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 55.50

Test result
15 m (30 m - 45 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 33.50

Evaluation
160 m (30 m - 190 m)
1.3 km 0.8 km 0.3 km 0.2 km
 • 1 ski lift

Evaluation
132 m (30 m - 162 m)
1.3 km 0.5 km 0.7 km 0.1 km
 • 3 ski lifts
Skr 330,- / approx. € 29,-

Evaluation
145 m (30 m - 175 m)
0.9 km 0.2 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 220,- / approx. € 19,-

Evaluation
30 m (30 m - 60 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 100,- / approx. € 9,-

Evaluation
30 m (30 m - 60 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (30 m - 60 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
265 m (29 m - 294 m)
2.2 km 1.7 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 200,- / approx. € 18,-

Evaluation
35 m (28 m - 63 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
36 m (28 m - 64 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 80,- / approx. € 7,-

Evaluation
50 m (27 m - 77 m)
1.1 km 0.8 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 150,- / approx. € 13,-

Evaluation
108 m (27 m - 135 m)
1.9 km 0.8 km 1.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 200,- / approx. € 18,-

Evaluation
23 m (27 m - 50 m)
0.4 km 0.2 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
37 m (27 m - 64 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
15 m (27 m - 42 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
26 m (26 m - 52 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 300,- / approx. € 27,-

Evaluation
295 m (25 m - 320 m)
3 km 1.8 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (25 m - 75 m)
1 km 0.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 130,- / approx. € 12,-
3451-3650 out of 3931 ski resorts