Change sorting method:

Base stations Europe (according to elevation)

All base stations in Europe sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Europe

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Europe - highest entry point to the ski resort (2760 m)

The ski resort Passo dello Stelvio (Stelvio Pass) at 2,760 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Europe.

Highest base station in Europe – ski resort Passo dello Stelvio (Stelvio Pass)

Highest base stations in Europe

3251-3450 out of 3637 ski resorts

Evaluation
10 m (110 m - 120 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

75 m (110 m - 185 m)
1 km 0.5 km 0.3 km 0.2 km
 • 3 ski lifts

60 m (110 m - 170 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
200 m (106 m - 306 m)
7.5 km 2.5 km 2.5 km 2.5 km
 • 8 ski lifts
Skr 395,- / approx. € 37,-

Evaluation
100 m (105 m - 205 m)
2.5 km 1.5 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 35,-

Evaluation
28 m (103 m - 131 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
£ 17,- / approx. € 20,-

Evaluation
105 m (102 m - 207 m)
5 km 2 km 3 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 42,-

Evaluation
53 m (102 m - 155 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
142 m (101 m - 243 m)
1.5 km 0.9 km 0.5 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
Skr 160,- / approx. € 15,-

Evaluation
15 m (101 m - 116 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
903 m (100 m - 1003 m)
20 km 8 km 10 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 415,- / approx. € 41,-

Evaluation
220 m (100 m - 320 m)
8.4 km 4.7 km 3 km 0.7 km
 • 5 ski lifts
Skr 310,- / approx. € 29,-

Evaluation
446 m (100 m - 546 m)
4 km 2 km 1 km 1 km
 • 4 ski lifts
NOK 410,- / approx. € 41,-

Evaluation
40 m (100 m - 140 m)
1.9 km 1.5 km 0.4 km 0 km
 • 6 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

Evaluation
56 m (100 m - 156 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
15 m (100 m - 115 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 32,-

Evaluation
40 m (100 m - 140 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

80 m (100 m - 180 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 300,- / approx. € 30,-

Evaluation
90 m (99 m - 189 m)
1 km 0.3 km 0.4 km 0.3 km
 • 2 ski lifts
Skr 140,- / approx. € 13,-

Evaluation
70 m (99 m - 169 m)
0.6 km 0.4 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 25,-

Evaluation
38 m (99 m - 137 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
91 m (98 m - 189 m)
4.5 km 2.5 km 2 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 36,-

Test result
66 m (97 m - 163 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
46 m (97 m - 143 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
54 m (96 m - 150 m)
3.8 km 2 km 0.8 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
226 m (95 m - 321 m)
9 km 5 km 1 km 3 km
 • 4 ski lifts
Skr 320,- / approx. € 30,-

Evaluation
33 m (93 m - 126 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
£ 17,- / approx. € 20,-

Evaluation
19 m (91 m - 110 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
32 m (90 m - 122 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 37,-

45 m (90 m - 135 m)
1.3 km 0.4 km 0.3 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
PLN 75,- / approx. € 17,-

Evaluation
74 m (89 m - 163 m)
2.1 km 1.5 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
128 m (85 m - 213 m)
6.3 km 3.4 km 1.7 km 1.2 km
 • 4 ski lifts
€ 39.50

Evaluation
10 m (85 m - 95 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
42 m (85 m - 127 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

47 m (85 m - 132 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
200 m (84 m - 284 m)
20 km 10 km 8 km 2 km
 • 14 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
151 m (84 m - 235 m)
12.1 km 2 km 5.4 km 4.7 km
 • 14 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
234 m (84 m - 318 m)
6.2 km 2.2 km 1.9 km 2.1 km
 • 4 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
107 m (84 m - 191 m)
5.7 km 1.3 km 4.4 km 0 km
 • 9 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
31 m (84 m - 115 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 21,-

Evaluation
140 m (80 m - 220 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

40 m (80 m - 120 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 40,- / approx. € 9,-

30 m (80 m - 110 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

20 m (80 m - 100 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

65 m (80 m - 145 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 140,- / approx. € 13,-

Evaluation
28 m (78 m - 106 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
£ 65,- / approx. € 76,-

Evaluation
32 m (77 m - 109 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
41 m (75 m - 116 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
£ 35,- / approx. € 41,-

85 m (75 m - 160 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 4 ski lifts

35 m (75 m - 110 m)
1.6 km 1.6 km 0 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
11 m (74 m - 85 m)
0.3 km 0.2 km 0.1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
30 m (74 m - 104 m)
1.2 km 1 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
3 m (74 m - 77 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km

Evaluation
168 m (72 m - 240 m)
6.6 km 5.9 km 0.7 km 0 km
 • 9 ski lifts

Evaluation
38 m (72 m - 110 m)
0.7 km 0.5 km 0 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
DKK 140,- / approx. € 19,-

Evaluation
248 m (71 m - 319 m)
5 km 3 km 1 km 1 km
 • 5 ski lifts
Skr 250,- / approx. € 24,-

Evaluation
280 m (70 m - 350 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 420,- / approx. € 42,-

Evaluation
97 m (70 m - 167 m)
1.8 km 1.3 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 150,- / approx. € 14,-

Evaluation
35 m (70 m - 105 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

30 m (70 m - 100 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 12 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
92 m (68 m - 160 m)
1.6 km 0.9 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 250,- / approx. € 24,-

Evaluation
42 m (68 m - 110 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 150,- / approx. € 14,-

Evaluation
102 m (66 m - 168 m)
2.3 km 1.1 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 190,- / approx. € 18,-

Evaluation
20 m (66 m - 86 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
£ 69,- / approx. € 81,-

Evaluation
34 m (65 m - 99 m)
1.4 km 0.9 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
21 m (65 m - 86 m)
1.1 km 0.9 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
34 m (62 m - 96 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 100,- / approx. € 9,-

Evaluation
180 m (60 m - 240 m)
7 km 3 km 2 km 2 km
 • 4 ski lifts
Skr 270,- / approx. € 26,-

Evaluation
20 m (60 m - 80 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
85 m (60 m - 145 m)
2.7 km 1 km 1.5 km 0.2 km
 • 5 ski lifts
€ 35,-

23 m (60 m - 83 m)
0.7 km 0.2 km 0.2 km 0.3 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
18 m (58 m - 76 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
£ 25,- / approx. € 29,-

Evaluation
125 m (57 m - 182 m)
6 km 4 km 2 km 0 km
 • 4 ski lifts
RUB 1800,- / approx. € 26,-

Evaluation
10 m (57 m - 67 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
34 m (57 m - 91 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
235 m (55 m - 290 m)
5.1 km 2 km 2.2 km 0.9 km
 • 2 ski lifts
NOK 300,- / approx. € 30,-

Evaluation
15 m (55 m - 70 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

55 m (55 m - 110 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
36 m (51 m - 87 m)
4.9 km 2.5 km 1.8 km 0.6 km
 • 15 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
16 m (51 m - 67 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
500 m (50 m - 550 m)
13.3 km 3.8 km 4.9 km 4.6 km
 • 3 ski lifts
NOK 380,- / approx. € 38,-

Evaluation
120 m (50 m - 170 m)
2.7 km 2.5 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts

Test result
40 m (50 m - 90 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 42,-

Evaluation
70 m (50 m - 120 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (50 m - 70 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
12 m (49 m - 61 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
£ 20,- / approx. € 23,-

Evaluation
383 m (47 m - 430 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

21 m (46 m - 67 m)
0.8 km 0.6 km 0.2 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
275 m (45 m - 320 m)
5 km 2 km 3 km 0 km
 • 2 ski lifts
ISK 3300,- / approx. € 25,-

Evaluation
70 m (44 m - 114 m)
0.5 km 0.3 km 0.1 km 0.1 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
152 m (43 m - 195 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 7 ski lifts
Skr 375,- / approx. € 36,-

Evaluation
60 m (40 m - 100 m)
2.5 km 2.5 km 0 km 0 km
 • 8 ski lifts

Evaluation
129 m (40 m - 169 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 100,- / approx. € 9,-

Evaluation
65 m (40 m - 105 m)
1 km 0.6 km 0.3 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
276 m (38 m - 314 m)
2.7 km 2.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 370,- / approx. € 37,-

Evaluation
35 m (37 m - 72 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
75 m (35 m - 110 m)
2.5 km 1.5 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
75 m (35 m - 110 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
7 m (34 m - 41 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
147 m (33 m - 180 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
NOK 250,- / approx. € 25,-

Evaluation
20 m (33 m - 53 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
45 m (33 m - 78 m)
0.5 km 0.4 km 0 km 0.1 km
 • 3 ski lifts
DKK 130,- / approx. € 17,-

39 m (32 m - 71 m)
 • 4 ski lifts
€ 12,-

Test result
22 m (30 m - 52 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 46.50

Test result
15 m (30 m - 45 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 33.50

Evaluation
145 m (30 m - 175 m)
0.9 km 0.2 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 160,- / approx. € 15,-

Evaluation
160 m (30 m - 190 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (30 m - 60 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
£ 59.99 / approx. € 70,-

Evaluation
20 m (30 m - 50 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

120 m (30 m - 150 m)
1.3 km 0.5 km 0.7 km 0.1 km
 • 3 ski lifts
Skr 260,- / approx. € 25,-

Evaluation
35 m (28 m - 63 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
23 m (27 m - 50 m)
0.4 km 0.2 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
37 m (27 m - 64 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
15 m (27 m - 42 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
24 m (26 m - 50 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
£ 15,- / approx. € 18,-

Evaluation
295 m (25 m - 320 m)
3 km 1.8 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (25 m - 95 m)
0.4 km 0.1 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
25 m (25 m - 50 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
18 m (25 m - 43 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
49 m (22 m - 71 m)
2.6 km 1 km 1.1 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 33,-

Evaluation
235 m (22 m - 257 m)
1.1 km 0.1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
88 m (22 m - 110 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
29 m (22 m - 51 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
16 m (22 m - 38 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
£ 15,- / approx. € 18,-

Evaluation
40 m (20 m - 60 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 280,- / approx. € 27,-

Evaluation
25 m (20 m - 45 m)
0.3 km 0.2 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift
DKK 100,- / approx. € 13,-

55 m (20 m - 75 m)
1.3 km 0.7 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts

150 m (20 m - 170 m)
2.5 km 1.8 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 180,- / approx. € 17,-

Evaluation
31 m (19 m - 50 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 34,-

Evaluation
49 m (18 m - 67 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 120,- / approx. € 11,-

Evaluation
17 m (18 m - 35 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
£ 15,- / approx. € 18,-

Evaluation
83 m (17 m - 100 m)
0.9 km 0.6 km 0.3 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
14 m (17 m - 31 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
84 m (16 m - 100 m)
0.8 km 0.2 km 0.3 km 0.3 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
48 m (16 m - 64 m)
0.2 km 0.1 km 0.1 km 0 km
€ 45,-

Evaluation
10 m (15 m - 25 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
2 m (15 m - 17 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (15 m - 35 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 11,-

Evaluation
10 m (13 m - 23 m)
0.5 km 0.3 km 0.1 km 0.1 km
 • 2 ski lifts

79 m (12 m - 91 m)
1.8 km 1 km 0.6 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
15 m (11 m - 26 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
85 m (10 m - 95 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 275,- / approx. € 26,-

Evaluation
75 m (10 m - 85 m)
0.4 km 0.3 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
25 m (10 m - 35 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
£ 35,- / approx. € 41,-

Evaluation
21 m (9 m - 30 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
26 m (9 m - 35 m)
0.2 km 0.1 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
11 m (8 m - 19 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
3251-3450 out of 3637 ski resorts