Change sorting method:

Base stations Pomerania (Województwo pomorskie) (according to elevation)

All base stations in Pomeranian Voivodeship sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Pomeranian Voivodeship

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Pomeranian Voivodeship - highest entry point to the ski resort (210 m)

The ski resort Kotlinka – Szymbark at 210 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Pomeranian Voivodeship.


Highest base stations in Pomeranian Voivodeship

1-5 out of 5 ski resorts

30 m (210 m - 240 m)
0.4 km 0.1 km 0.3 km 0 km
  • 2 ski lifts
PLN 100,- / approx. € 24,-

45 m (190 m - 235 m)
1.1 km 0.5 km 0.6 km 0 km
  • 8 ski lifts
PLN 95,- / approx. € 22,-

60 m (190 m - 250 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
PLN 75,- / approx. € 18,-

33 m (170 m - 203 m)
1.1 km 0.8 km 0.3 km 0 km
  • 3 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

Evaluation
35 m (70 m - 105 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-5 out of 5 ski resorts