Change sorting method:

Base stations Valga (according to elevation)

All base stations in Valga County sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Valga County

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Valga County - highest entry point to the ski resort (163 m)

The ski resort Kuutse Hill – Otepää at 163 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Valga County.


Highest base stations in Valga County

1-2 out of 2 ski resorts

Evaluation
54 m (163 m - 217 m)
2.3 km 1.3 km 0.5 km 0.5 km
  • 5 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
70 m (130 m - 200 m)
1.2 km 0.9 km 0 km 0.3 km
  • 2 ski lifts
€ 29,-
1-2 out of 2 ski resorts