Change sorting method:

Samtskhe-Javakheti: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Samtskhe-Javakheti (mountain station): all ski resorts sorted according to elevation in Samtskhe-Javakheti


Highest ski resort in Samtskhe-Javakheti (2,702 m)

The ski resort Bakuriani is the highest ski resort in Samtskhe-Javakheti. With 2,702 m, it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Samtskhe-Javakheti.


Samtskhe-Javakheti: highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
1061 m (1641 m - 2702 m)
29 km 2.3 km 13.2 km 13.5 km
  • 20 ski lifts
GEL 55,- / approx. € 18,-
1-1 out of 1 ski resorts