Change sorting method:

Samtskhe-Javakheti: elevation differences of ski resorts

All ski resorts in Samtskhe-Javakheti sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Samtskhe-Javakheti (1,061 m)

The ski resort Bakuriani ​ 1,061 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Samtskhe-Javakheti.


Ski resorts with the biggest elevation differences in Samtskhe-Javakheti

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
1061 m (1641 m - 2702 m)
29 km 2.3 km 13.2 km 13.5 km
  • 20 ski lifts
GEL 55,- / approx. € 19,-
1-1 out of 1 ski resorts