Change sorting method:

Hochschwarzwald: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Hochschwarzwald (High Black Forest) (mountain station): All 24 ski resorts sorted according to elevation. in the Hochschwarzwald (High Black Forest).


Highest ski resort in the Hochschwarzwald (High Black Forest) (1,448 m)

The ski resort Feldberg – Seebuck/Grafenmatt/Fahl is the highest ski resort in the Hochschwarzwald (High Black Forest). With 1,448 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Hochschwarzwald (High Black Forest).

Highest ski resort in the Hochschwarzwald (High Black Forest) – ski resort Feldberg – Seebuck/Grafenmatt/Fahl

Hochschwarzwald: highest ski resorts

1-24 out of 24 ski resorts

Test result
400 m (1000 m - 1400 m)
13 km 0 km 13 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
225 m (1025 m - 1250 m)
1.8 km 1.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
263 m (980 m - 1243 m)
5 km 2.5 km 2.5 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
370 m (850 m - 1220 m)
3.9 km 2.1 km 1.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
240 m (960 m - 1200 m)
4 km 2.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
86 m (1108 m - 1194 m)
0.5 km 0.4 km 0.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
160 m (1000 m - 1160 m)
2.9 km 1.5 km 0.7 km 0.7 km
 • 1 ski lift
€ 33,-

Evaluation
130 m (1020 m - 1150 m)
1.1 km 0.1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
103 m (960 m - 1063 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
69 m (960 m - 1029 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
364 m (662 m - 1026 m)
1 km 0 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 26,-

Evaluation
71 m (947 m - 1018 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 8,-

Evaluation
72 m (897 m - 969 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 11,-

Evaluation
40 m (870 m - 910 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
80 m (800 m - 880 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-
1-24 out of 24 ski resorts