Change sorting method:

Alpenregion Hochschwab: biggest ski resorts

All ski resorts in the Alpenregion Hochschwab sorted according to size (total slope length).


Biggest ski resort in the Alpenregion Hochschwab (10 km)

The ski resort Aflenz Bürgeralm is the biggest ski resort in the Alpenregion Hochschwab. The total slope length is 10 km.


Biggest ski resorts in the Alpenregion Hochschwab

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
1000 m (810 m - 1810 m)
10 km 2 km 8 km 0 km
  • 7 ski lifts
€ 32,-
1-1 out of 1 ski resorts