Change sorting method:

Alpenregion Hochschwab: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Alpenregion Hochschwab (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. in the Alpenregion Hochschwab.


Highest ski resort in the Alpenregion Hochschwab (1,810 m)

The ski resort Aflenz Bürgeralm is the highest ski resort in the Alpenregion Hochschwab. With 1,810 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Alpenregion Hochschwab.


Alpenregion Hochschwab: highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
1000 m (810 m - 1810 m)
10 km 2 km 8 km 0 km
  • 7 ski lifts
€ 32,-
1-1 out of 1 ski resorts