Change sorting method:

Season end Alpenregion Hochschwab (ski finish date)

Ski resorts sorted according to season end date in the Alpenregion Hochschwab (season finale or end of season in the Alpenregion Hochschwab)


Alpenregion Hochschwab: end of the ski season

1 ski resort with a season end date in the Alpenregion Hochschwab


Alpenregion Hochschwab: end of the ski season

1-1 out of 1 ski resorts

Season 2021-12-18 - 2022-03-20
Status Ski resort closed
1-1 out of 1 ski resorts