Change sorting method:

Zugspitzland: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Zugspitzland (mountain station): All 6 ski resorts sorted according to elevation. in Zugspitzland.


Highest ski resort in Zugspitzland (2,720 m)

The ski resort Zugspitze is the highest ski resort in Zugspitzland. With 2,720 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Zugspitzland.

Highest ski resort in Zugspitzland – ski resort Zugspitze

Zugspitzland: highest ski resorts

1-6 out of 6 ski resorts
1-6 out of 6 ski resorts