Change sorting method:

Zugspitz Region: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Zugspitz Region (mountain station): All 14 ski resorts sorted according to elevation. in the Zugspitz Region.


Highest ski resort in the Zugspitz Region (2,720 m)

The ski resort Zugspitze is the highest ski resort in the Zugspitz Region. With 2,720 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Zugspitz Region.

Highest ski resort in the Zugspitz Region – ski resort Zugspitze

Zugspitz Region: highest ski resorts

1-14 out of 14 ski resorts

Test result
720 m (2000 m - 2720 m)
20 km 7 km 13 km 0 km
  • 10 ski lifts
€ 49.50

Test result
102 m (670 m - 772 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 12,-

Test result
78 m (682 m - 760 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 12,-

Test result
30 m (700 m - 730 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-14 out of 14 ski resorts