Change sorting method:

Podlaskie (Województwo podlaskie): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Podlaskie Voivodeship (mountain station): All 3 ski resorts sorted according to elevation. in Podlaskie Voivodeship.


Highest ski resort in Podlaskie Voivodeship (250 m)

The ski resort Szelment is the highest ski resort in Podlaskie Voivodeship. With 250 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Podlaskie Voivodeship.


Podlaskie (Województwo podlaskie): highest ski resorts

1-3 out of 3 ski resorts

Evaluation
60 m (190 m - 250 m)
3.6 km 1.8 km 0.9 km 0.9 km
  • 8 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
25 m (145 m - 170 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift

Evaluation
40 m (100 m - 140 m)
1.9 km 1.5 km 0.4 km 0 km
  • 6 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-
1-3 out of 3 ski resorts