Change sorting method:

Ski lifts Podlaskie (Województwo podlaskie)

All 3 ski resorts in Podlaskie Voivodeship sorted according to the number of ski lifts.


Lifts Podlaskie (Województwo podlaskie)

A total of 15 ski lifts are included in Podlaskie Voivodeship .


Most lifts in Podlaskie Voivodeship (8)

The ski resort Szelment has with 8 lifts the most ski lifts in Podlaskie Voivodeship.

Lifts Podlaskie (Województwo podlaskie) (for skiing)

1-3 out of 3 ski resorts

Evaluation
60 m (190 m - 250 m)
3.6 km 1.8 km 0.9 km 0.9 km
  • 8 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
40 m (100 m - 140 m)
1.9 km 1.5 km 0.4 km 0 km
  • 6 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

Evaluation
25 m (145 m - 170 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-3 out of 3 ski resorts