Change sorting method:

Base stations Deutschlandsberg (according to elevation)

All base stations in the District of Deutschlandsberg sorted according to base elevation - List of the highest base stations in the District of Deutschlandsberg

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in the District of Deutschlandsberg - highest entry point to the ski resort (1350 m)

The ski resort Kluglifte Hebalm – Rettenbach (Deutschlandsberg) at 1,350 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in the District of Deutschlandsberg.


Highest base stations in the District of Deutschlandsberg

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
100 m (1350 m - 1450 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
  • 3 ski lifts
€ 24,-
1-1 out of 1 ski resorts