Change sorting method:

Hochschwab Mountains: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Hochschwab Mountains (mountain station): All 5 ski resorts sorted according to elevation. in the Hochschwab Mountains.


Highest ski resort in the Hochschwab Mountains (1,810 m)

The ski resort Aflenz Bürgeralm is the highest ski resort in the Hochschwab Mountains. With 1,810 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Hochschwab Mountains.


Hochschwab Mountains: highest ski resorts

1-5 out of 5 ski resorts

Evaluation
1000 m (810 m - 1810 m)
10 km 2 km 8 km 0 km
  • 7 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
508 m (1100 m - 1608 m)
20 km 6 km 11 km 3 km
  • 6 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
170 m (670 m - 840 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 10,-
1-5 out of 5 ski resorts