Change weather info:

Ski weather Lesser Poland (Województwo małopolskie)

Weather forecast in Lesser Poland Voivodeship for 88 ski resorts - Mountain weather in Lesser Poland Voivodeship for 7 days


Weather Lesser Poland (Województwo małopolskie)

Prevailing weather conditions in Lesser Poland Voivodeship for skiing

Average values! Exact weather in Lesser Poland Voivodeship for 88 ski resorts here

7-day-
ski weather
Sun 01-24
Mon 01-25
Tue 01-26
Wed 01-27
Thu 01-28
Fri 01-29
Sat 01-30
Sun
01-24
Mon
01-25
Tue
01-26
Wed
01-27
Thu
01-28
Fri
01-29
Sat
01-30
7-day-
ski weather

Ski weather/mountain weather Lesser Poland (Województwo małopolskie)

1-50 out of 88 ski resorts

Weather at ski resort Mountain 910 m Base 680 m
Sun
snowfall
-5/1 °C -4/2 °C
Mon
snow showers
-7/-3 °C -6/-1 °C
Tue
overcast
-9/-4 °C -8/-2 °C
Wed
snow showers
-8/-5 °C -7/-3 °C
Thu
snowfall
-11/-5 °C -10/-3 °C
Fri
very cloudy
-10/-4 °C -9/-2 °C
Sat
snowfall
-9/-1 °C -8/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 910 m -5/1 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-1 °C
Base 680 m -4/2 °C -6/-1 °C -8/-2 °C -7/-3 °C -10/-3 °C -9/-2 °C -8/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1987 m Base 1014 m
Sun
snowfall
-9/-3 °C -4/1 °C
Mon
snowfall
-13/-8 °C -6/-3 °C
Tue
cloudy
-14/-10 °C -8/-4 °C
Wed
snowfall
-15/-12 °C -7/-5 °C
Thu
snowfall
-16/-8 °C -10/-5 °C
Fri
very cloudy
-12/-7 °C -9/-4 °C
Sat
snowfall
-9/-4 °C -8/-1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1987 m -9/-3 °C -13/-8 °C -14/-10 °C -15/-12 °C -16/-8 °C -12/-7 °C -9/-4 °C
Base 1014 m -4/1 °C -6/-3 °C -8/-4 °C -7/-5 °C -10/-5 °C -9/-4 °C -8/-1 °C

Weather at ski resort Mountain 1126 m Base 865 m
Sun
snowfall
-6/-1 °C -5/1 °C
Mon
snow showers
-8/-5 °C -7/-3 °C
Tue
overcast
-10/-6 °C -9/-4 °C
Wed
snow showers
-9/-7 °C -8/-5 °C
Thu
snowfall
-12/-7 °C -11/-5 °C
Fri
very cloudy
-11/-6 °C -10/-4 °C
Sat
snowfall
-10/-3 °C -9/-1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1126 m -6/-1 °C -8/-5 °C -10/-6 °C -9/-7 °C -12/-7 °C -11/-6 °C -10/-3 °C
Base 865 m -5/1 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-1 °C

Weather at ski resort Mountain 902 m Base 610 m
Sun
snowfall
-5/0 °C -3/0 °C
Mon
snowfall
-7/-3 °C -4/-3 °C
Tue
very cloudy
-9/-4 °C -5/-2 °C
Wed
snowfall
-8/-5 °C -5/-3 °C
Thu
snowfall
-11/-5 °C -7/-3 °C
Fri
snowfall
-10/-4 °C -8/-4 °C
Sat
snowfall
-9/-5 °C -9/-5 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 902 m -5/0 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-5 °C
Base 610 m -3/0 °C -4/-3 °C -5/-2 °C -5/-3 °C -7/-3 °C -8/-4 °C -9/-5 °C

Weather at ski resort Mountain 861 m Base 697 m
Sun
snowfall
-4/2 °C -3/2 °C
Mon
snowfall
-8/-1 °C -7/0 °C
Tue
cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Wed
snow showers
-10/-2 °C -9/-1 °C
Thu
snowfall
-11/-2 °C -10/-1 °C
Fri
very cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Sat
snowfall
-10/0 °C -9/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 861 m -4/2 °C -8/-1 °C -11/-2 °C -10/-2 °C -11/-2 °C -11/-2 °C -10/0 °C
Base 697 m -3/2 °C -7/0 °C -10/-1 °C -9/-1 °C -10/-1 °C -10/-1 °C -9/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1114 m Base 644 m
Sun
snowfall
-5/0 °C -3/2 °C
Mon
snowfall
-9/-3 °C -7/0 °C
Tue
cloudy
-12/-4 °C -10/-1 °C
Wed
snow showers
-11/-4 °C -9/-1 °C
Thu
snowfall
-12/-4 °C -10/-1 °C
Fri
very cloudy
-12/-4 °C -10/-1 °C
Sat
snowfall
-11/-2 °C -9/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1114 m -5/0 °C -9/-3 °C -12/-4 °C -11/-4 °C -12/-4 °C -12/-4 °C -11/-2 °C
Base 644 m -3/2 °C -7/0 °C -10/-1 °C -9/-1 °C -10/-1 °C -10/-1 °C -9/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1046 m Base 830 m
Sun
snowfall
-5/0 °C -4/2 °C
Mon
snowfall
-9/-3 °C -8/-1 °C
Tue
cloudy
-12/-4 °C -11/-2 °C
Wed
snow showers
-11/-4 °C -10/-2 °C
Thu
snowfall
-12/-4 °C -11/-2 °C
Fri
very cloudy
-12/-4 °C -11/-2 °C
Sat
snowfall
-11/-2 °C -10/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1046 m -5/0 °C -9/-3 °C -12/-4 °C -11/-4 °C -12/-4 °C -12/-4 °C -11/-2 °C
Base 830 m -4/2 °C -8/-1 °C -11/-2 °C -10/-2 °C -11/-2 °C -11/-2 °C -10/0 °C

Weather at ski resort Mountain 1001 m Base 610 m
Sun
snowfall
-4/1 °C -3/2 °C
Mon
snowfall
-8/-2 °C -7/1 °C
Tue
cloudy
-11/-3 °C -10/0 °C
Wed
snow showers
-10/-3 °C -9/0 °C
Thu
snowfall
-11/-3 °C -10/0 °C
Fri
very cloudy
-11/-3 °C -10/0 °C
Sat
snowfall
-10/-1 °C -9/2 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1001 m -4/1 °C -8/-2 °C -11/-3 °C -10/-3 °C -11/-3 °C -11/-3 °C -10/-1 °C
Base 610 m -3/2 °C -7/1 °C -10/0 °C -9/0 °C -10/0 °C -10/0 °C -9/2 °C

Weather at ski resort Mountain 997 m Base 787 m
Sun
snowfall
-5/0 °C -4/2 °C
Mon
snow showers
-7/-4 °C -6/-2 °C
Tue
overcast
-9/-5 °C -8/-3 °C
Wed
snow showers
-8/-6 °C -7/-4 °C
Thu
snowfall
-11/-6 °C -10/-4 °C
Fri
very cloudy
-10/-5 °C -9/-3 °C
Sat
snowfall
-9/-2 °C -8/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 997 m -5/0 °C -7/-4 °C -9/-5 °C -8/-6 °C -11/-6 °C -10/-5 °C -9/-2 °C
Base 787 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C

Weather at ski resort Mountain 950 m Base 800 m
Sun
snowfall
-4/1 °C -3/2 °C
Mon
snowfall
-8/-2 °C -7/-1 °C
Tue
cloudy
-11/-3 °C -10/-2 °C
Wed
snow showers
-10/-3 °C -9/-2 °C
Thu
snowfall
-11/-3 °C -10/-2 °C
Fri
very cloudy
-11/-3 °C -10/-2 °C
Sat
snowfall
-10/-1 °C -9/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 950 m -4/1 °C -8/-2 °C -11/-3 °C -10/-3 °C -11/-3 °C -11/-3 °C -10/-1 °C
Base 800 m -3/2 °C -7/-1 °C -10/-2 °C -9/-2 °C -10/-2 °C -10/-2 °C -9/0 °C

Weather at ski resort Mountain 720 m Base 456 m
Sun
snowfall
-3/2 °C -2/5 °C
Mon
snowfall
-7/-1 °C -6/2 °C
Tue
cloudy
-10/-2 °C -9/1 °C
Wed
snow showers
-9/-2 °C -8/1 °C
Thu
snowfall
-10/-2 °C -9/1 °C
Fri
very cloudy
-10/-2 °C -9/1 °C
Sat
snowfall
-9/0 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 720 m -3/2 °C -7/-1 °C -10/-2 °C -9/-2 °C -10/-2 °C -10/-2 °C -9/0 °C
Base 456 m -2/5 °C -6/2 °C -9/1 °C -8/1 °C -9/1 °C -9/1 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 891 m Base 740 m
Sun
snowfall
-4/2 °C -3/2 °C
Mon
snowfall
-8/-1 °C -7/0 °C
Tue
cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Wed
snow showers
-10/-2 °C -9/-1 °C
Thu
snowfall
-11/-2 °C -10/-1 °C
Fri
very cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Sat
snowfall
-10/0 °C -9/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 891 m -4/2 °C -8/-1 °C -11/-2 °C -10/-2 °C -11/-2 °C -11/-2 °C -10/0 °C
Base 740 m -3/2 °C -7/0 °C -10/-1 °C -9/-1 °C -10/-1 °C -10/-1 °C -9/1 °C

Weather at ski resort Mountain 720 m Base 560 m
Sun
overcast
-2/2 °C -1/3 °C
Mon
snowfall
-6/-2 °C -5/-1 °C
Tue
cloudy
-9/-2 °C -8/-1 °C
Wed
snow showers
-10/-3 °C -9/-2 °C
Thu
cloudy
-10/-3 °C -9/-2 °C
Fri
snow showers
-9/-3 °C -8/-2 °C
Sat
snowfall
-9/-5 °C -8/-4 °C
Weather at
ski resort
Sun
overcast
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Mountain 720 m -2/2 °C -6/-2 °C -9/-2 °C -10/-3 °C -10/-3 °C -9/-3 °C -9/-5 °C
Base 560 m -1/3 °C -5/-1 °C -8/-1 °C -9/-2 °C -9/-2 °C -8/-2 °C -8/-4 °C

Weather at ski resort Mountain 810 m Base 595 m
Sun
snowfall
-4/-1 °C -2/1 °C
Mon
snowfall
-5/-4 °C -3/-2 °C
Tue
very cloudy
-6/-3 °C -4/-1 °C
Wed
snowfall
-6/-4 °C -4/-2 °C
Thu
snowfall
-8/-4 °C -6/-2 °C
Fri
snowfall
-9/-5 °C -7/-3 °C
Sat
snowfall
-10/-6 °C -8/-4 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 810 m -4/-1 °C -5/-4 °C -6/-3 °C -6/-4 °C -8/-4 °C -9/-5 °C -10/-6 °C
Base 595 m -2/1 °C -3/-2 °C -4/-1 °C -4/-2 °C -6/-2 °C -7/-3 °C -8/-4 °C

Weather at ski resort Mountain 998 m Base 836 m
Sun
snowfall
-5/0 °C -4/1 °C
Mon
snow showers
-7/-4 °C -6/-3 °C
Tue
overcast
-9/-5 °C -8/-4 °C
Wed
snow showers
-8/-6 °C -7/-5 °C
Thu
snowfall
-11/-6 °C -10/-5 °C
Fri
very cloudy
-10/-5 °C -9/-4 °C
Sat
snowfall
-9/-2 °C -8/-1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 998 m -5/0 °C -7/-4 °C -9/-5 °C -8/-6 °C -11/-6 °C -10/-5 °C -9/-2 °C
Base 836 m -4/1 °C -6/-3 °C -8/-4 °C -7/-5 °C -10/-5 °C -9/-4 °C -8/-1 °C

Weather at ski resort Mountain 711 m Base 595 m
Sun
snowfall
-3/2 °C -2/2 °C
Mon
snowfall
-7/0 °C -6/1 °C
Tue
cloudy
-10/-1 °C -9/0 °C
Wed
snow showers
-9/-1 °C -8/0 °C
Thu
snowfall
-10/-1 °C -9/0 °C
Fri
very cloudy
-10/-1 °C -9/0 °C
Sat
snowfall
-9/1 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 711 m -3/2 °C -7/0 °C -10/-1 °C -9/-1 °C -10/-1 °C -10/-1 °C -9/1 °C
Base 595 m -2/2 °C -6/1 °C -9/0 °C -8/0 °C -9/0 °C -9/0 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1090 m Base 878 m
Sun
snowfall
-5/0 °C -4/2 °C
Mon
snowfall
-9/-3 °C -8/-1 °C
Tue
cloudy
-12/-4 °C -11/-2 °C
Wed
snow showers
-11/-4 °C -10/-2 °C
Thu
snowfall
-12/-4 °C -11/-2 °C
Fri
very cloudy
-12/-4 °C -11/-2 °C
Sat
snowfall
-11/-2 °C -10/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1090 m -5/0 °C -9/-3 °C -12/-4 °C -11/-4 °C -12/-4 °C -12/-4 °C -11/-2 °C
Base 878 m -4/2 °C -8/-1 °C -11/-2 °C -10/-2 °C -11/-2 °C -11/-2 °C -10/0 °C

Weather at ski resort Mountain 680 m Base 580 m
Sun
overcast
-2/2 °C -1/3 °C
Mon
snowfall
-6/-2 °C -5/-1 °C
Tue
cloudy
-9/-2 °C -8/-1 °C
Wed
snow showers
-10/-3 °C -9/-2 °C
Thu
cloudy
-10/-3 °C -9/-2 °C
Fri
snow showers
-9/-3 °C -8/-2 °C
Sat
snowfall
-9/-5 °C -8/-4 °C
Weather at
ski resort
Sun
overcast
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Mountain 680 m -2/2 °C -6/-2 °C -9/-2 °C -10/-3 °C -10/-3 °C -9/-3 °C -9/-5 °C
Base 580 m -1/3 °C -5/-1 °C -8/-1 °C -9/-2 °C -9/-2 °C -8/-2 °C -8/-4 °C

Weather at ski resort Mountain 1123 m Base 823 m
Sun
snowfall
-6/-1 °C -4/2 °C
Mon
snow showers
-8/-5 °C -6/-2 °C
Tue
overcast
-10/-6 °C -8/-3 °C
Wed
snow showers
-9/-7 °C -7/-4 °C
Thu
snowfall
-12/-7 °C -10/-4 °C
Fri
very cloudy
-11/-6 °C -9/-3 °C
Sat
snowfall
-10/-3 °C -8/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1123 m -6/-1 °C -8/-5 °C -10/-6 °C -9/-7 °C -12/-7 °C -11/-6 °C -10/-3 °C
Base 823 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C

Weather at ski resort Mountain 629 m Base 422 m
Sun
snowfall
-3/2 °C -2/5 °C
Mon
snowfall
-7/1 °C -6/2 °C
Tue
cloudy
-10/0 °C -9/1 °C
Wed
snow showers
-9/0 °C -8/1 °C
Thu
snowfall
-10/0 °C -9/1 °C
Fri
very cloudy
-10/0 °C -9/1 °C
Sat
snowfall
-9/2 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 629 m -3/2 °C -7/1 °C -10/0 °C -9/0 °C -10/0 °C -10/0 °C -9/2 °C
Base 422 m -2/5 °C -6/2 °C -9/1 °C -8/1 °C -9/1 °C -9/1 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 625 m Base 300 m
Sun
snowfall
-3/0 °C -1/2 °C
Mon
snowfall
-4/-3 °C -2/-1 °C
Tue
very cloudy
-5/-2 °C -3/0 °C
Wed
snowfall
-5/-3 °C -3/-1 °C
Thu
snowfall
-7/-3 °C -5/-1 °C
Fri
snowfall
-8/-4 °C -6/-2 °C
Sat
snowfall
-9/-5 °C -7/-3 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 625 m -3/0 °C -4/-3 °C -5/-2 °C -5/-3 °C -7/-3 °C -8/-4 °C -9/-5 °C
Base 300 m -1/2 °C -2/-1 °C -3/0 °C -3/-1 °C -5/-1 °C -6/-2 °C -7/-3 °C

Weather at ski resort Mountain 766 m Base 615 m
Sun
snowfall
-3/2 °C -3/2 °C
Mon
snowfall
-7/0 °C -7/1 °C
Tue
cloudy
-10/-1 °C -10/0 °C
Wed
snow showers
-9/-1 °C -9/0 °C
Thu
snowfall
-10/-1 °C -10/0 °C
Fri
very cloudy
-10/-1 °C -10/0 °C
Sat
snowfall
-9/1 °C -9/2 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 766 m -3/2 °C -7/0 °C -10/-1 °C -9/-1 °C -10/-1 °C -10/-1 °C -9/1 °C
Base 615 m -3/2 °C -7/1 °C -10/0 °C -9/0 °C -10/0 °C -10/0 °C -9/2 °C

Weather at ski resort Mountain 900 m Base 770 m
Sun
snowfall
-4/2 °C -3/2 °C
Mon
snowfall
-8/-1 °C -7/0 °C
Tue
cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Wed
snow showers
-10/-2 °C -9/-1 °C
Thu
snowfall
-11/-2 °C -10/-1 °C
Fri
very cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Sat
snowfall
-10/0 °C -9/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 900 m -4/2 °C -8/-1 °C -11/-2 °C -10/-2 °C -11/-2 °C -11/-2 °C -10/0 °C
Base 770 m -3/2 °C -7/0 °C -10/-1 °C -9/-1 °C -10/-1 °C -10/-1 °C -9/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1045 m Base 713 m
Sun
snowfall
-5/0 °C -4/2 °C
Mon
snow showers
-7/-4 °C -6/-2 °C
Tue
overcast
-9/-5 °C -8/-3 °C
Wed
snow showers
-8/-6 °C -7/-4 °C
Thu
snowfall
-11/-6 °C -10/-4 °C
Fri
very cloudy
-10/-5 °C -9/-3 °C
Sat
snowfall
-9/-2 °C -8/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1045 m -5/0 °C -7/-4 °C -9/-5 °C -8/-6 °C -11/-6 °C -10/-5 °C -9/-2 °C
Base 713 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C

Weather at ski resort Mountain 813 m Base 553 m
Sun
snowfall
-2/1 °C -1/2 °C
Mon
snowfall
-6/-3 °C -3/-2 °C
Tue
very cloudy
-9/-3 °C -7/-3 °C
Wed
snowfall
-10/-4 °C -6/-3 °C
Thu
snowfall
-10/-4 °C -8/-3 °C
Fri
snowfall
-9/-4 °C -9/-4 °C
Sat
snowfall
-10/-6 °C -10/-4 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 813 m -2/1 °C -6/-3 °C -9/-3 °C -10/-4 °C -10/-4 °C -9/-4 °C -10/-6 °C
Base 553 m -1/2 °C -3/-2 °C -7/-3 °C -6/-3 °C -8/-3 °C -9/-4 °C -10/-4 °C

Weather at ski resort Mountain 560 m Base 390 m
Sun
snowfall
-3/1 °C -2/2 °C
Mon
snowfall
-4/-2 °C -3/-1 °C
Tue
very cloudy
-5/-1 °C -4/0 °C
Wed
snowfall
-5/-2 °C -4/-1 °C
Thu
snowfall
-7/-2 °C -6/-1 °C
Fri
snowfall
-8/-3 °C -7/-2 °C
Sat
snowfall
-9/-4 °C -8/-3 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 560 m -3/1 °C -4/-2 °C -5/-1 °C -5/-2 °C -7/-2 °C -8/-3 °C -9/-4 °C
Base 390 m -2/2 °C -3/-1 °C -4/0 °C -4/-1 °C -6/-1 °C -7/-2 °C -8/-3 °C

Weather at ski resort Mountain 780 m Base 612 m
Sun
snowfall
-3/2 °C -1/2 °C
Mon
snowfall
-7/-2 °C -3/-2 °C
Tue
very cloudy
-10/-3 °C -7/-3 °C
Wed
snowfall
-9/-3 °C -6/-3 °C
Thu
snowfall
-10/-3 °C -8/-3 °C
Fri
snowfall
-10/-4 °C -9/-4 °C
Sat
snowfall
-10/-4 °C -10/-4 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 780 m -3/2 °C -7/-2 °C -10/-3 °C -9/-3 °C -10/-3 °C -10/-4 °C -10/-4 °C
Base 612 m -1/2 °C -3/-2 °C -7/-3 °C -6/-3 °C -8/-3 °C -9/-4 °C -10/-4 °C

Weather at ski resort Mountain 820 m Base 680 m
Sun
snowfall
-4/2 °C -3/2 °C
Mon
snowfall
-8/-1 °C -7/0 °C
Tue
cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Wed
snow showers
-10/-2 °C -9/-1 °C
Thu
snowfall
-11/-2 °C -10/-1 °C
Fri
very cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Sat
snowfall
-10/0 °C -9/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 820 m -4/2 °C -8/-1 °C -11/-2 °C -10/-2 °C -11/-2 °C -11/-2 °C -10/0 °C
Base 680 m -3/2 °C -7/0 °C -10/-1 °C -9/-1 °C -10/-1 °C -10/-1 °C -9/1 °C

Weather at ski resort Mountain 937 m Base 800 m
Sun
snowfall
-5/1 °C -4/2 °C
Mon
snow showers
-7/-3 °C -6/-2 °C
Tue
overcast
-9/-4 °C -8/-3 °C
Wed
snow showers
-8/-5 °C -7/-4 °C
Thu
snowfall
-11/-5 °C -10/-4 °C
Fri
very cloudy
-10/-4 °C -9/-3 °C
Sat
snowfall
-9/-1 °C -8/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 937 m -5/1 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-1 °C
Base 800 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C

Weather at ski resort Mountain 730 m Base 594 m
Sun
snowfall
-4/2 °C -3/2 °C
Mon
snow showers
-6/-2 °C -5/-1 °C
Tue
overcast
-8/-3 °C -7/-2 °C
Wed
snow showers
-7/-4 °C -6/-3 °C
Thu
snowfall
-10/-4 °C -9/-3 °C
Fri
very cloudy
-9/-3 °C -8/-2 °C
Sat
snowfall
-8/0 °C -7/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 730 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C
Base 594 m -3/2 °C -5/-1 °C -7/-2 °C -6/-3 °C -9/-3 °C -8/-2 °C -7/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1186 m Base 900 m
Sun
snowfall
-6/-1 °C -5/1 °C
Mon
snow showers
-8/-5 °C -7/-3 °C
Tue
overcast
-10/-6 °C -9/-4 °C
Wed
snow showers
-9/-7 °C -8/-5 °C
Thu
snowfall
-12/-7 °C -11/-5 °C
Fri
very cloudy
-11/-6 °C -10/-4 °C
Sat
snowfall
-10/-3 °C -9/-1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1186 m -6/-1 °C -8/-5 °C -10/-6 °C -9/-7 °C -12/-7 °C -11/-6 °C -10/-3 °C
Base 900 m -5/1 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-1 °C

Weather at ski resort Mountain 670 m Base 600 m
Sun
overcast
-2/2 °C -1/3 °C
Mon
snowfall
-6/-2 °C -5/-1 °C
Tue
cloudy
-9/-2 °C -8/-1 °C
Wed
snow showers
-10/-3 °C -9/-2 °C
Thu
cloudy
-10/-3 °C -9/-2 °C
Fri
snow showers
-9/-3 °C -8/-2 °C
Sat
snowfall
-9/-5 °C -8/-4 °C
Weather at
ski resort
Sun
overcast
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Mountain 670 m -2/2 °C -6/-2 °C -9/-2 °C -10/-3 °C -10/-3 °C -9/-3 °C -9/-5 °C
Base 600 m -1/3 °C -5/-1 °C -8/-1 °C -9/-2 °C -9/-2 °C -8/-2 °C -8/-4 °C

Weather at ski resort Mountain 879 m Base 681 m
Sun
snowfall
-4/2 °C -3/2 °C
Mon
snowfall
-8/-1 °C -7/0 °C
Tue
cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Wed
snow showers
-10/-2 °C -9/-1 °C
Thu
snowfall
-11/-2 °C -10/-1 °C
Fri
very cloudy
-11/-2 °C -10/-1 °C
Sat
snowfall
-10/0 °C -9/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 879 m -4/2 °C -8/-1 °C -11/-2 °C -10/-2 °C -11/-2 °C -11/-2 °C -10/0 °C
Base 681 m -3/2 °C -7/0 °C -10/-1 °C -9/-1 °C -10/-1 °C -10/-1 °C -9/1 °C

Weather at ski resort Mountain 958 m Base 868 m
Sun
snowfall
-4/1 °C -4/2 °C
Mon
snowfall
-8/-2 °C -8/-1 °C
Tue
cloudy
-11/-3 °C -11/-2 °C
Wed
snow showers
-10/-3 °C -10/-2 °C
Thu
snowfall
-11/-3 °C -11/-2 °C
Fri
very cloudy
-11/-3 °C -11/-2 °C
Sat
snowfall
-10/-1 °C -10/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 958 m -4/1 °C -8/-2 °C -11/-3 °C -10/-3 °C -11/-3 °C -11/-3 °C -10/-1 °C
Base 868 m -4/2 °C -8/-1 °C -11/-2 °C -10/-2 °C -11/-2 °C -11/-2 °C -10/0 °C

Weather at ski resort Mountain 913 m Base 728 m
Sun
snowfall
-5/0 °C -4/2 °C
Mon
snow showers
-7/-4 °C -6/-2 °C
Tue
overcast
-9/-5 °C -8/-3 °C
Wed
snow showers
-8/-6 °C -7/-4 °C
Thu
snowfall
-11/-6 °C -10/-4 °C
Fri
very cloudy
-10/-5 °C -9/-3 °C
Sat
snowfall
-9/-2 °C -8/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 913 m -5/0 °C -7/-4 °C -9/-5 °C -8/-6 °C -11/-6 °C -10/-5 °C -9/-2 °C
Base 728 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C

Weather at ski resort Mountain 732 m Base 700 m
Sun
overcast
-2/2 °C -2/2 °C
Mon
snowfall
-6/-2 °C -6/-2 °C
Tue
cloudy
-9/-2 °C -9/-2 °C
Wed
snow showers
-10/-3 °C -10/-3 °C
Thu
cloudy
-10/-3 °C -10/-3 °C
Fri
snow showers
-9/-3 °C -9/-3 °C
Sat
snowfall
-9/-5 °C -9/-5 °C
Weather at
ski resort
Sun
overcast
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Mountain 732 m -2/2 °C -6/-2 °C -9/-2 °C -10/-3 °C -10/-3 °C -9/-3 °C -9/-5 °C
Base 700 m -2/2 °C -6/-2 °C -9/-2 °C -10/-3 °C -10/-3 °C -9/-3 °C -9/-5 °C

Weather at ski resort Mountain 804 m Base 617 m
Sun
snowfall
-4/2 °C -3/2 °C
Mon
snow showers
-6/-2 °C -5/-1 °C
Tue
overcast
-8/-3 °C -7/-2 °C
Wed
snow showers
-7/-4 °C -6/-3 °C
Thu
snowfall
-10/-4 °C -9/-3 °C
Fri
very cloudy
-9/-3 °C -8/-2 °C
Sat
snowfall
-8/0 °C -7/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 804 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C
Base 617 m -3/2 °C -5/-1 °C -7/-2 °C -6/-3 °C -9/-3 °C -8/-2 °C -7/1 °C

Weather at ski resort Mountain 960 m Base 905 m
Sun
snowfall
-5/1 °C -5/1 °C
Mon
snow showers
-7/-3 °C -7/-3 °C
Tue
overcast
-9/-4 °C -9/-4 °C
Wed
snow showers
-8/-5 °C -8/-5 °C
Thu
snowfall
-11/-5 °C -11/-5 °C
Fri
very cloudy
-10/-4 °C -10/-4 °C
Sat
snowfall
-9/-1 °C -9/-1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 960 m -5/1 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-1 °C
Base 905 m -5/1 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-1 °C

Weather at ski resort Mountain 910 m Base 790 m
Sun
snowfall
-5/1 °C -4/2 °C
Mon
snow showers
-7/-3 °C -6/-2 °C
Tue
overcast
-9/-4 °C -8/-3 °C
Wed
snow showers
-8/-5 °C -7/-4 °C
Thu
snowfall
-11/-5 °C -10/-4 °C
Fri
very cloudy
-10/-4 °C -9/-3 °C
Sat
snowfall
-9/-1 °C -8/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 910 m -5/1 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-1 °C
Base 790 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C

Weather at ski resort Mountain 1120 m Base 1055 m
Sun
snowfall
-5/0 °C -5/0 °C
Mon
snowfall
-9/-3 °C -9/-3 °C
Tue
cloudy
-12/-4 °C -12/-4 °C
Wed
snow showers
-11/-4 °C -11/-4 °C
Thu
snowfall
-12/-4 °C -12/-4 °C
Fri
very cloudy
-12/-4 °C -12/-4 °C
Sat
snowfall
-11/-2 °C -11/-2 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1120 m -5/0 °C -9/-3 °C -12/-4 °C -11/-4 °C -12/-4 °C -12/-4 °C -11/-2 °C
Base 1055 m -5/0 °C -9/-3 °C -12/-4 °C -11/-4 °C -12/-4 °C -12/-4 °C -11/-2 °C

Weather at ski resort Mountain 1020 m Base 894 m
Sun
snowfall
-5/1 °C -4/2 °C
Mon
snowfall
-9/-2 °C -8/-1 °C
Tue
cloudy
-12/-3 °C -11/-2 °C
Wed
snow showers
-11/-3 °C -10/-2 °C
Thu
snowfall
-12/-3 °C -11/-2 °C
Fri
very cloudy
-12/-3 °C -11/-2 °C
Sat
snowfall
-11/-1 °C -10/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 1020 m -5/1 °C -9/-2 °C -12/-3 °C -11/-3 °C -12/-3 °C -12/-3 °C -11/-1 °C
Base 894 m -4/2 °C -8/-1 °C -11/-2 °C -10/-2 °C -11/-2 °C -11/-2 °C -10/0 °C

Weather at ski resort Mountain 353 m Base 288 m
Sun
snowfall
-2/2 °C -1/2 °C
Mon
snowfall
-3/-1 °C -2/-1 °C
Tue
very cloudy
-4/0 °C -3/0 °C
Wed
snowfall
-4/-1 °C -3/-1 °C
Thu
snowfall
-6/-1 °C -5/-1 °C
Fri
snowfall
-7/-2 °C -6/-2 °C
Sat
snowfall
-8/-3 °C -7/-3 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 353 m -2/2 °C -3/-1 °C -4/0 °C -4/-1 °C -6/-1 °C -7/-2 °C -8/-3 °C
Base 288 m -1/2 °C -2/-1 °C -3/0 °C -3/-1 °C -5/-1 °C -6/-2 °C -7/-3 °C

Weather at ski resort Mountain 862 m Base 750 m
Sun
snowfall
-5/1 °C -4/2 °C
Mon
snow showers
-7/-3 °C -6/-2 °C
Tue
overcast
-9/-4 °C -8/-3 °C
Wed
snow showers
-8/-5 °C -7/-4 °C
Thu
snowfall
-11/-5 °C -10/-4 °C
Fri
very cloudy
-10/-4 °C -9/-3 °C
Sat
snowfall
-9/-1 °C -8/0 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 862 m -5/1 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-1 °C
Base 750 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C

Weather at ski resort Mountain 550 m Base 410 m
Sun
snowfall
-2/2 °C -2/5 °C
Mon
snowfall
-6/1 °C -6/2 °C
Tue
cloudy
-9/0 °C -9/1 °C
Wed
snow showers
-8/0 °C -8/1 °C
Thu
snowfall
-9/0 °C -9/1 °C
Fri
very cloudy
-9/0 °C -9/1 °C
Sat
snowfall
-8/2 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 550 m -2/2 °C -6/1 °C -9/0 °C -8/0 °C -9/0 °C -9/0 °C -8/2 °C
Base 410 m -2/5 °C -6/2 °C -9/1 °C -8/1 °C -9/1 °C -9/1 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 780 m Base 690 m
Sun
snowfall
-4/2 °C -4/2 °C
Mon
snow showers
-6/-2 °C -6/-1 °C
Tue
overcast
-8/-3 °C -8/-2 °C
Wed
snow showers
-7/-4 °C -7/-3 °C
Thu
snowfall
-10/-4 °C -10/-3 °C
Fri
very cloudy
-9/-3 °C -9/-2 °C
Sat
snowfall
-8/0 °C -8/1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 780 m -4/2 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-4 °C -10/-4 °C -9/-3 °C -8/0 °C
Base 690 m -4/2 °C -6/-1 °C -8/-2 °C -7/-3 °C -10/-3 °C -9/-2 °C -8/1 °C

Weather at ski resort Mountain 660 m Base 565 m
Sun
snowfall
-1/2 °C -1/2 °C
Mon
snowfall
-3/-2 °C -3/-2 °C
Tue
very cloudy
-7/-3 °C -7/-3 °C
Wed
snowfall
-6/-3 °C -6/-3 °C
Thu
snowfall
-8/-3 °C -8/-3 °C
Fri
snowfall
-9/-4 °C -9/-4 °C
Sat
snowfall
-10/-4 °C -10/-4 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 660 m -1/2 °C -3/-2 °C -7/-3 °C -6/-3 °C -8/-3 °C -9/-4 °C -10/-4 °C
Base 565 m -1/2 °C -3/-2 °C -7/-3 °C -6/-3 °C -8/-3 °C -9/-4 °C -10/-4 °C

Weather at ski resort Mountain 445 m Base 385 m
Sun
snowfall
-2/1 °C -2/2 °C
Mon
snowfall
-3/-2 °C -3/-1 °C
Tue
very cloudy
-4/-1 °C -4/0 °C
Wed
snowfall
-4/-2 °C -4/-1 °C
Thu
snowfall
-6/-2 °C -6/-1 °C
Fri
snowfall
-7/-3 °C -7/-2 °C
Sat
snowfall
-8/-4 °C -8/-3 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 445 m -2/1 °C -3/-2 °C -4/-1 °C -4/-2 °C -6/-2 °C -7/-3 °C -8/-4 °C
Base 385 m -2/2 °C -3/-1 °C -4/0 °C -4/-1 °C -6/-1 °C -7/-2 °C -8/-3 °C

Weather at ski resort Mountain 805 m Base 470 m
Sun
snowfall
-3/1 °C -2/1 °C
Mon
snowfall
-7/-2 °C -3/-2 °C
Tue
very cloudy
-10/-2 °C -4/-1 °C
Wed
snowfall
-9/-2 °C -4/-2 °C
Thu
snowfall
-10/-2 °C -6/-2 °C
Fri
snowfall
-10/-3 °C -7/-3 °C
Sat
snowfall
-9/-4 °C -8/-4 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
very cloudy
Wed
snowfall
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Mountain 805 m -3/1 °C -7/-2 °C -10/-2 °C -9/-2 °C -10/-2 °C -10/-3 °C -9/-4 °C
Base 470 m -2/1 °C -3/-2 °C -4/-1 °C -4/-2 °C -6/-2 °C -7/-3 °C -8/-4 °C

Weather at ski resort Mountain 990 m Base 930 m
Sun
snowfall
-4/1 °C -4/1 °C
Mon
snowfall
-8/-2 °C -8/-2 °C
Tue
cloudy
-11/-3 °C -11/-3 °C
Wed
snow showers
-10/-3 °C -10/-3 °C
Thu
snowfall
-11/-3 °C -11/-3 °C
Fri
very cloudy
-11/-3 °C -11/-3 °C
Sat
snowfall
-10/-1 °C -10/-1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 990 m -4/1 °C -8/-2 °C -11/-3 °C -10/-3 °C -11/-3 °C -11/-3 °C -10/-1 °C
Base 930 m -4/1 °C -8/-2 °C -11/-3 °C -10/-3 °C -11/-3 °C -11/-3 °C -10/-1 °C

Weather at ski resort Mountain 899 m Base 854 m
Sun
snowfall
-5/1 °C -4/1 °C
Mon
snow showers
-7/-3 °C -6/-3 °C
Tue
overcast
-9/-4 °C -8/-4 °C
Wed
snow showers
-8/-5 °C -7/-5 °C
Thu
snowfall
-11/-5 °C -10/-5 °C
Fri
very cloudy
-10/-4 °C -9/-4 °C
Sat
snowfall
-9/-1 °C -8/-1 °C
Weather at
ski resort
Sun
snowfall
Mon
snow showers
Tue
overcast
Wed
snow showers
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snowfall
Mountain 899 m -5/1 °C -7/-3 °C -9/-4 °C -8/-5 °C -11/-5 °C -10/-4 °C -9/-1 °C
Base 854 m -4/1 °C -6/-3 °C -8/-4 °C -7/-5 °C -10/-5 °C -9/-4 °C -8/-1 °C
1-50 out of 88 ski resorts