Change weather info:

Ski weather Lesser Poland (Województwo małopolskie)

Weather forecast in Lesser Poland Voivodeship for 88 ski resorts - Mountain weather in Lesser Poland Voivodeship for 7 days


Weather Lesser Poland (Województwo małopolskie)

Prevailing weather conditions in Lesser Poland Voivodeship for skiing

Average values! Exact weather in Lesser Poland Voivodeship for 88 ski resorts here

7-day-
ski weather
Mon 01-24
Tue 01-25
Wed 01-26
Thu 01-27
Fri 01-28
Sat 01-29
Sun 01-30
Mon
01-24
Tue
01-25
Wed
01-26
Thu
01-27
Fri
01-28
Sat
01-29
Sun
01-30
7-day-
ski weather

Ski weather/mountain weather Lesser Poland (Województwo małopolskie)

1-50 out of 88 ski resorts

Weather at ski resort Mountain 910 m Base 680 m
Mon
fair
-16/-3 °C -15/-1 °C
Tue
snowfall
-11/-1 °C -10/1 °C
Wed
snowfall
-6/-2 °C -5/0 °C
Thu
overcast
-6/0 °C -5/2 °C
Fri
snowfall
-4/-2 °C -3/0 °C
Sat
snowfall
-9/-2 °C -8/0 °C
Sun
snowfall
-4/1 °C -3/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 910 m -16/-3 °C -11/-1 °C -6/-2 °C -6/0 °C -4/-2 °C -9/-2 °C -4/1 °C
Base 680 m -15/-1 °C -10/1 °C -5/0 °C -5/2 °C -3/0 °C -8/0 °C -3/3 °C

Weather at ski resort Mountain 1126 m Base 865 m
Mon
fair
-17/-5 °C -16/-3 °C
Tue
snowfall
-12/-3 °C -11/-1 °C
Wed
snowfall
-7/-4 °C -6/-2 °C
Thu
overcast
-7/-2 °C -6/0 °C
Fri
snowfall
-5/-4 °C -4/-2 °C
Sat
snowfall
-10/-4 °C -9/-2 °C
Sun
snowfall
-5/-1 °C -4/1 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 1126 m -17/-5 °C -12/-3 °C -7/-4 °C -7/-2 °C -5/-4 °C -10/-4 °C -5/-1 °C
Base 865 m -16/-3 °C -11/-1 °C -6/-2 °C -6/0 °C -4/-2 °C -9/-2 °C -4/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1987 m Base 1014 m
Mon
fair
-15/-4 °C -15/-3 °C
Tue
snowfall
-10/-4 °C -10/-1 °C
Wed
snowfall
-9/-4 °C -5/-2 °C
Thu
very cloudy
-9/-1 °C -5/0 °C
Fri
snowfall
-14/-6 °C -3/-2 °C
Sat
overcast
-13/-2 °C -8/-2 °C
Sun
snowfall
-8/0 °C -3/1 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
very cloudy
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
snowfall
Mountain 1987 m -15/-4 °C -10/-4 °C -9/-4 °C -9/-1 °C -14/-6 °C -13/-2 °C -8/0 °C
Base 1014 m -15/-3 °C -10/-1 °C -5/-2 °C -5/0 °C -3/-2 °C -8/-2 °C -3/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1114 m Base 644 m
Mon
fair
-17/-6 °C -15/-3 °C
Tue
very cloudy
-14/-1 °C -12/2 °C
Wed
very cloudy
-11/-2 °C -9/1 °C
Thu
very cloudy
-10/0 °C -8/3 °C
Fri
snow showers
-9/-1 °C -7/2 °C
Sat
snowfall
-13/-2 °C -11/1 °C
Sun
very cloudy
-7/1 °C -5/4 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 1114 m -17/-6 °C -14/-1 °C -11/-2 °C -10/0 °C -9/-1 °C -13/-2 °C -7/1 °C
Base 644 m -15/-3 °C -12/2 °C -9/1 °C -8/3 °C -7/2 °C -11/1 °C -5/4 °C

Weather at ski resort Mountain 1001 m Base 610 m
Mon
fair
-16/-5 °C -15/-2 °C
Tue
very cloudy
-13/0 °C -12/3 °C
Wed
very cloudy
-10/-1 °C -9/2 °C
Thu
very cloudy
-9/1 °C -8/4 °C
Fri
snow showers
-8/0 °C -7/2 °C
Sat
snowfall
-12/-1 °C -11/2 °C
Sun
very cloudy
-6/2 °C -5/5 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 1001 m -16/-5 °C -13/0 °C -10/-1 °C -9/1 °C -8/0 °C -12/-1 °C -6/2 °C
Base 610 m -15/-2 °C -12/3 °C -9/2 °C -8/4 °C -7/2 °C -11/2 °C -5/5 °C

Weather at ski resort Mountain 1046 m Base 830 m
Mon
fair
-17/-6 °C -16/-4 °C
Tue
very cloudy
-14/-1 °C -13/1 °C
Wed
very cloudy
-11/-2 °C -10/0 °C
Thu
very cloudy
-10/0 °C -9/2 °C
Fri
snow showers
-9/-1 °C -8/1 °C
Sat
snowfall
-13/-2 °C -12/0 °C
Sun
very cloudy
-7/1 °C -6/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 1046 m -17/-6 °C -14/-1 °C -11/-2 °C -10/0 °C -9/-1 °C -13/-2 °C -7/1 °C
Base 830 m -16/-4 °C -13/1 °C -10/0 °C -9/2 °C -8/1 °C -12/0 °C -6/3 °C

Weather at ski resort Mountain 997 m Base 787 m
Mon
fair
-16/-4 °C -15/-2 °C
Tue
snowfall
-11/-2 °C -10/0 °C
Wed
snowfall
-6/-3 °C -5/-1 °C
Thu
overcast
-6/-1 °C -5/1 °C
Fri
snowfall
-4/-3 °C -3/-1 °C
Sat
snowfall
-9/-3 °C -8/-1 °C
Sun
snowfall
-4/0 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 997 m -16/-4 °C -11/-2 °C -6/-3 °C -6/-1 °C -4/-3 °C -9/-3 °C -4/0 °C
Base 787 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 720 m Base 456 m
Mon
fair
-15/-4 °C -14/-1 °C
Tue
very cloudy
-12/1 °C -11/4 °C
Wed
very cloudy
-9/0 °C -8/3 °C
Thu
very cloudy
-8/2 °C -7/5 °C
Fri
snow showers
-7/1 °C -6/2 °C
Sat
snowfall
-11/0 °C -10/3 °C
Sun
very cloudy
-5/3 °C -4/6 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 720 m -15/-4 °C -12/1 °C -9/0 °C -8/2 °C -7/1 °C -11/0 °C -5/3 °C
Base 456 m -14/-1 °C -11/4 °C -8/3 °C -7/5 °C -6/2 °C -10/3 °C -4/6 °C

Weather at ski resort Mountain 998 m Base 836 m
Mon
fair
-16/-4 °C -15/-3 °C
Tue
snowfall
-11/-2 °C -10/-1 °C
Wed
snowfall
-6/-3 °C -5/-2 °C
Thu
overcast
-6/-1 °C -5/0 °C
Fri
snowfall
-4/-3 °C -3/-2 °C
Sat
snowfall
-9/-3 °C -8/-2 °C
Sun
snowfall
-4/0 °C -3/1 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 998 m -16/-4 °C -11/-2 °C -6/-3 °C -6/-1 °C -4/-3 °C -9/-3 °C -4/0 °C
Base 836 m -15/-3 °C -10/-1 °C -5/-2 °C -5/0 °C -3/-2 °C -8/-2 °C -3/1 °C

Weather at ski resort Mountain 766 m Base 615 m
Mon
fair
-15/-3 °C -15/-2 °C
Tue
very cloudy
-12/2 °C -12/3 °C
Wed
very cloudy
-9/1 °C -9/2 °C
Thu
very cloudy
-8/3 °C -8/4 °C
Fri
snow showers
-7/2 °C -7/2 °C
Sat
snowfall
-11/1 °C -11/2 °C
Sun
very cloudy
-5/4 °C -5/5 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 766 m -15/-3 °C -12/2 °C -9/1 °C -8/3 °C -7/2 °C -11/1 °C -5/4 °C
Base 615 m -15/-2 °C -12/3 °C -9/2 °C -8/4 °C -7/2 °C -11/2 °C -5/5 °C

Weather at ski resort Mountain 1045 m Base 713 m
Mon
fair
-16/-4 °C -15/-2 °C
Tue
snowfall
-11/-2 °C -10/0 °C
Wed
snowfall
-6/-3 °C -5/-1 °C
Thu
overcast
-6/-1 °C -5/1 °C
Fri
snowfall
-4/-3 °C -3/-1 °C
Sat
snowfall
-9/-3 °C -8/-1 °C
Sun
snowfall
-4/0 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 1045 m -16/-4 °C -11/-2 °C -6/-3 °C -6/-1 °C -4/-3 °C -9/-3 °C -4/0 °C
Base 713 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 902 m Base 610 m
Mon
fair
-16/-5 °C -12/-5 °C
Tue
overcast
-11/-2 °C -7/-2 °C
Wed
snowfall
-6/-2 °C -3/-2 °C
Thu
overcast
-6/0 °C -2/1 °C
Fri
snowfall
-4/-2 °C -3/-1 °C
Sat
overcast
-9/-2 °C -5/-1 °C
Sun
overcast
-4/1 °C -2/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
overcast
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
overcast
Mountain 902 m -16/-5 °C -11/-2 °C -6/-2 °C -6/0 °C -4/-2 °C -9/-2 °C -4/1 °C
Base 610 m -12/-5 °C -7/-2 °C -3/-2 °C -2/1 °C -3/-1 °C -5/-1 °C -2/3 °C

Weather at ski resort Mountain 861 m Base 697 m
Mon
fair
-16/-4 °C -15/-3 °C
Tue
very cloudy
-13/1 °C -12/2 °C
Wed
very cloudy
-10/0 °C -9/1 °C
Thu
very cloudy
-9/2 °C -8/3 °C
Fri
snow showers
-8/1 °C -7/2 °C
Sat
snowfall
-12/0 °C -11/1 °C
Sun
very cloudy
-6/3 °C -5/4 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 861 m -16/-4 °C -13/1 °C -10/0 °C -9/2 °C -8/1 °C -12/0 °C -6/3 °C
Base 697 m -15/-3 °C -12/2 °C -9/1 °C -8/3 °C -7/2 °C -11/1 °C -5/4 °C

Weather at ski resort Mountain 950 m Base 800 m
Mon
fair
-16/-5 °C -15/-4 °C
Tue
very cloudy
-13/0 °C -12/1 °C
Wed
very cloudy
-10/-1 °C -9/0 °C
Thu
very cloudy
-9/1 °C -8/2 °C
Fri
snow showers
-8/0 °C -7/1 °C
Sat
snowfall
-12/-1 °C -11/0 °C
Sun
very cloudy
-6/2 °C -5/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 950 m -16/-5 °C -13/0 °C -10/-1 °C -9/1 °C -8/0 °C -12/-1 °C -6/2 °C
Base 800 m -15/-4 °C -12/1 °C -9/0 °C -8/2 °C -7/1 °C -11/0 °C -5/3 °C

Weather at ski resort Mountain 891 m Base 740 m
Mon
fair
-16/-4 °C -15/-3 °C
Tue
very cloudy
-13/1 °C -12/2 °C
Wed
very cloudy
-10/0 °C -9/1 °C
Thu
very cloudy
-9/2 °C -8/3 °C
Fri
snow showers
-8/1 °C -7/2 °C
Sat
snowfall
-12/0 °C -11/1 °C
Sun
very cloudy
-6/3 °C -5/4 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 891 m -16/-4 °C -13/1 °C -10/0 °C -9/2 °C -8/1 °C -12/0 °C -6/3 °C
Base 740 m -15/-3 °C -12/2 °C -9/1 °C -8/3 °C -7/2 °C -11/1 °C -5/4 °C

Weather at ski resort Mountain 720 m Base 560 m
Mon
cloudy
-12/-5 °C -11/-4 °C
Tue
overcast
-11/-7 °C -10/-6 °C
Wed
overcast
-10/-1 °C -9/0 °C
Thu
overcast
-7/-4 °C -6/-3 °C
Fri
very cloudy
-5/1 °C -4/2 °C
Sat
very cloudy
-8/-2 °C -7/-1 °C
Sun
overcast
-4/1 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
cloudy
Tue
overcast
Wed
overcast
Thu
overcast
Fri
very cloudy
Sat
very cloudy
Sun
overcast
Mountain 720 m -12/-5 °C -11/-7 °C -10/-1 °C -7/-4 °C -5/1 °C -8/-2 °C -4/1 °C
Base 560 m -11/-4 °C -10/-6 °C -9/0 °C -6/-3 °C -4/2 °C -7/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 810 m Base 595 m
Mon
fair
-13/-6 °C -11/-4 °C
Tue
overcast
-8/-3 °C -6/-1 °C
Wed
snowfall
-4/-3 °C -2/-1 °C
Thu
overcast
-3/0 °C -1/2 °C
Fri
snowfall
-4/-2 °C -2/0 °C
Sat
overcast
-6/-2 °C -4/0 °C
Sun
overcast
-3/2 °C -1/4 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
overcast
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
overcast
Mountain 810 m -13/-6 °C -8/-3 °C -4/-3 °C -3/0 °C -4/-2 °C -6/-2 °C -3/2 °C
Base 595 m -11/-4 °C -6/-1 °C -2/-1 °C -1/2 °C -2/0 °C -4/0 °C -1/4 °C

Weather at ski resort Mountain 711 m Base 595 m
Mon
fair
-15/-3 °C -14/-2 °C
Tue
very cloudy
-12/2 °C -11/3 °C
Wed
very cloudy
-9/1 °C -8/2 °C
Thu
very cloudy
-8/3 °C -7/4 °C
Fri
snow showers
-7/2 °C -6/2 °C
Sat
snowfall
-11/1 °C -10/2 °C
Sun
very cloudy
-5/4 °C -4/5 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 711 m -15/-3 °C -12/2 °C -9/1 °C -8/3 °C -7/2 °C -11/1 °C -5/4 °C
Base 595 m -14/-2 °C -11/3 °C -8/2 °C -7/4 °C -6/2 °C -10/2 °C -4/5 °C

Weather at ski resort Mountain 1090 m Base 878 m
Mon
fair
-17/-6 °C -16/-4 °C
Tue
very cloudy
-14/-1 °C -13/1 °C
Wed
very cloudy
-11/-2 °C -10/0 °C
Thu
very cloudy
-10/0 °C -9/2 °C
Fri
snow showers
-9/-1 °C -8/1 °C
Sat
snowfall
-13/-2 °C -12/0 °C
Sun
very cloudy
-7/1 °C -6/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 1090 m -17/-6 °C -14/-1 °C -11/-2 °C -10/0 °C -9/-1 °C -13/-2 °C -7/1 °C
Base 878 m -16/-4 °C -13/1 °C -10/0 °C -9/2 °C -8/1 °C -12/0 °C -6/3 °C

Weather at ski resort Mountain 680 m Base 580 m
Mon
cloudy
-12/-5 °C -11/-4 °C
Tue
overcast
-11/-7 °C -10/-6 °C
Wed
overcast
-10/-1 °C -9/0 °C
Thu
overcast
-7/-4 °C -6/-3 °C
Fri
very cloudy
-5/1 °C -4/2 °C
Sat
very cloudy
-8/-2 °C -7/-1 °C
Sun
overcast
-4/1 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
cloudy
Tue
overcast
Wed
overcast
Thu
overcast
Fri
very cloudy
Sat
very cloudy
Sun
overcast
Mountain 680 m -12/-5 °C -11/-7 °C -10/-1 °C -7/-4 °C -5/1 °C -8/-2 °C -4/1 °C
Base 580 m -11/-4 °C -10/-6 °C -9/0 °C -6/-3 °C -4/2 °C -7/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1123 m Base 823 m
Mon
fair
-17/-5 °C -15/-2 °C
Tue
snowfall
-12/-3 °C -10/0 °C
Wed
snowfall
-7/-4 °C -5/-1 °C
Thu
overcast
-7/-2 °C -5/1 °C
Fri
snowfall
-5/-4 °C -3/-1 °C
Sat
snowfall
-10/-4 °C -8/-1 °C
Sun
snowfall
-5/-1 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 1123 m -17/-5 °C -12/-3 °C -7/-4 °C -7/-2 °C -5/-4 °C -10/-4 °C -5/-1 °C
Base 823 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 629 m Base 422 m
Mon
fair
-15/-2 °C -14/-1 °C
Tue
very cloudy
-12/3 °C -11/4 °C
Wed
very cloudy
-9/2 °C -8/3 °C
Thu
very cloudy
-8/4 °C -7/5 °C
Fri
snow showers
-7/2 °C -6/2 °C
Sat
snowfall
-11/2 °C -10/3 °C
Sun
very cloudy
-5/5 °C -4/6 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 629 m -15/-2 °C -12/3 °C -9/2 °C -8/4 °C -7/2 °C -11/2 °C -5/5 °C
Base 422 m -14/-1 °C -11/4 °C -8/3 °C -7/5 °C -6/2 °C -10/3 °C -4/6 °C

Weather at ski resort Mountain 625 m Base 300 m
Mon
fair
-12/-5 °C -10/-3 °C
Tue
overcast
-7/-2 °C -5/0 °C
Wed
snowfall
-3/-2 °C -1/0 °C
Thu
overcast
-2/1 °C 0/3 °C
Fri
snowfall
-3/-1 °C -1/1 °C
Sat
overcast
-5/-1 °C -3/1 °C
Sun
overcast
-2/3 °C 0/5 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
overcast
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
overcast
Mountain 625 m -12/-5 °C -7/-2 °C -3/-2 °C -2/1 °C -3/-1 °C -5/-1 °C -2/3 °C
Base 300 m -10/-3 °C -5/0 °C -1/0 °C 0/3 °C -1/1 °C -3/1 °C 0/5 °C

Weather at ski resort Mountain 1186 m Base 900 m
Mon
fair
-17/-5 °C -16/-3 °C
Tue
snowfall
-12/-3 °C -11/-1 °C
Wed
snowfall
-7/-4 °C -6/-2 °C
Thu
overcast
-7/-2 °C -6/0 °C
Fri
snowfall
-5/-4 °C -4/-2 °C
Sat
snowfall
-10/-4 °C -9/-2 °C
Sun
snowfall
-5/-1 °C -4/1 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 1186 m -17/-5 °C -12/-3 °C -7/-4 °C -7/-2 °C -5/-4 °C -10/-4 °C -5/-1 °C
Base 900 m -16/-3 °C -11/-1 °C -6/-2 °C -6/0 °C -4/-2 °C -9/-2 °C -4/1 °C

Weather at ski resort Mountain 900 m Base 770 m
Mon
fair
-16/-4 °C -15/-3 °C
Tue
very cloudy
-13/1 °C -12/2 °C
Wed
very cloudy
-10/0 °C -9/1 °C
Thu
very cloudy
-9/2 °C -8/3 °C
Fri
snow showers
-8/1 °C -7/2 °C
Sat
snowfall
-12/0 °C -11/1 °C
Sun
very cloudy
-6/3 °C -5/4 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 900 m -16/-4 °C -13/1 °C -10/0 °C -9/2 °C -8/1 °C -12/0 °C -6/3 °C
Base 770 m -15/-3 °C -12/2 °C -9/1 °C -8/3 °C -7/2 °C -11/1 °C -5/4 °C

Weather at ski resort Mountain 780 m Base 612 m
Mon
cloudy
-15/-6 °C -12/-6 °C
Tue
snowfall
-12/-2 °C -8/-2 °C
Wed
snowfall
-9/-2 °C -2/-2 °C
Thu
overcast
-8/0 °C -1/0 °C
Fri
snowfall
-7/-1 °C -2/-1 °C
Sat
overcast
-11/-1 °C -4/-1 °C
Sun
overcast
-5/3 °C -1/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
cloudy
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
overcast
Mountain 780 m -15/-6 °C -12/-2 °C -9/-2 °C -8/0 °C -7/-1 °C -11/-1 °C -5/3 °C
Base 612 m -12/-6 °C -8/-2 °C -2/-2 °C -1/0 °C -2/-1 °C -4/-1 °C -1/3 °C

Weather at ski resort Mountain 913 m Base 728 m
Mon
fair
-16/-4 °C -15/-2 °C
Tue
snowfall
-11/-2 °C -10/0 °C
Wed
snowfall
-6/-3 °C -5/-1 °C
Thu
overcast
-6/-1 °C -5/1 °C
Fri
snowfall
-4/-3 °C -3/-1 °C
Sat
snowfall
-9/-3 °C -8/-1 °C
Sun
snowfall
-4/0 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 913 m -16/-4 °C -11/-2 °C -6/-3 °C -6/-1 °C -4/-3 °C -9/-3 °C -4/0 °C
Base 728 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 560 m Base 390 m
Mon
fair
-12/-4 °C -11/-3 °C
Tue
overcast
-7/-1 °C -6/0 °C
Wed
snowfall
-3/-1 °C -2/0 °C
Thu
overcast
-2/2 °C -1/3 °C
Fri
snowfall
-3/0 °C -2/1 °C
Sat
overcast
-5/0 °C -4/1 °C
Sun
overcast
-2/4 °C -1/5 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
overcast
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
overcast
Mountain 560 m -12/-4 °C -7/-1 °C -3/-1 °C -2/2 °C -3/0 °C -5/0 °C -2/4 °C
Base 390 m -11/-3 °C -6/0 °C -2/0 °C -1/3 °C -2/1 °C -4/1 °C -1/5 °C

Weather at ski resort Mountain 813 m Base 553 m
Mon
cloudy
-12/-6 °C -12/-6 °C
Tue
snowfall
-11/-8 °C -8/-2 °C
Wed
snowfall
-10/-2 °C -2/-2 °C
Thu
overcast
-7/-5 °C -1/0 °C
Fri
snowfall
-5/-1 °C -2/-1 °C
Sat
overcast
-8/-3 °C -4/-1 °C
Sun
overcast
-4/0 °C -1/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
cloudy
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
overcast
Mountain 813 m -12/-6 °C -11/-8 °C -10/-2 °C -7/-5 °C -5/-1 °C -8/-3 °C -4/0 °C
Base 553 m -12/-6 °C -8/-2 °C -2/-2 °C -1/0 °C -2/-1 °C -4/-1 °C -1/3 °C

Weather at ski resort Mountain 958 m Base 868 m
Mon
fair
-16/-5 °C -16/-4 °C
Tue
very cloudy
-13/0 °C -13/1 °C
Wed
very cloudy
-10/-1 °C -10/0 °C
Thu
very cloudy
-9/1 °C -9/2 °C
Fri
snow showers
-8/0 °C -8/1 °C
Sat
snowfall
-12/-1 °C -12/0 °C
Sun
very cloudy
-6/2 °C -6/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 958 m -16/-5 °C -13/0 °C -10/-1 °C -9/1 °C -8/0 °C -12/-1 °C -6/2 °C
Base 868 m -16/-4 °C -13/1 °C -10/0 °C -9/2 °C -8/1 °C -12/0 °C -6/3 °C

Weather at ski resort Mountain 820 m Base 680 m
Mon
fair
-16/-4 °C -15/-3 °C
Tue
very cloudy
-13/1 °C -12/2 °C
Wed
very cloudy
-10/0 °C -9/1 °C
Thu
very cloudy
-9/2 °C -8/3 °C
Fri
snow showers
-8/1 °C -7/2 °C
Sat
snowfall
-12/0 °C -11/1 °C
Sun
very cloudy
-6/3 °C -5/4 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 820 m -16/-4 °C -13/1 °C -10/0 °C -9/2 °C -8/1 °C -12/0 °C -6/3 °C
Base 680 m -15/-3 °C -12/2 °C -9/1 °C -8/3 °C -7/2 °C -11/1 °C -5/4 °C

Weather at ski resort Mountain 937 m Base 800 m
Mon
fair
-16/-3 °C -15/-2 °C
Tue
snowfall
-11/-1 °C -10/0 °C
Wed
snowfall
-6/-2 °C -5/-1 °C
Thu
overcast
-6/0 °C -5/1 °C
Fri
snowfall
-4/-2 °C -3/-1 °C
Sat
snowfall
-9/-2 °C -8/-1 °C
Sun
snowfall
-4/1 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 937 m -16/-3 °C -11/-1 °C -6/-2 °C -6/0 °C -4/-2 °C -9/-2 °C -4/1 °C
Base 800 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 879 m Base 681 m
Mon
fair
-16/-4 °C -15/-3 °C
Tue
very cloudy
-13/1 °C -12/2 °C
Wed
very cloudy
-10/0 °C -9/1 °C
Thu
very cloudy
-9/2 °C -8/3 °C
Fri
snow showers
-8/1 °C -7/2 °C
Sat
snowfall
-12/0 °C -11/1 °C
Sun
very cloudy
-6/3 °C -5/4 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 879 m -16/-4 °C -13/1 °C -10/0 °C -9/2 °C -8/1 °C -12/0 °C -6/3 °C
Base 681 m -15/-3 °C -12/2 °C -9/1 °C -8/3 °C -7/2 °C -11/1 °C -5/4 °C

Weather at ski resort Mountain 670 m Base 600 m
Mon
cloudy
-12/-5 °C -11/-4 °C
Tue
overcast
-11/-7 °C -10/-6 °C
Wed
overcast
-10/-1 °C -9/0 °C
Thu
overcast
-7/-4 °C -6/-3 °C
Fri
very cloudy
-5/1 °C -4/2 °C
Sat
very cloudy
-8/-2 °C -7/-1 °C
Sun
overcast
-4/1 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
cloudy
Tue
overcast
Wed
overcast
Thu
overcast
Fri
very cloudy
Sat
very cloudy
Sun
overcast
Mountain 670 m -12/-5 °C -11/-7 °C -10/-1 °C -7/-4 °C -5/1 °C -8/-2 °C -4/1 °C
Base 600 m -11/-4 °C -10/-6 °C -9/0 °C -6/-3 °C -4/2 °C -7/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 730 m Base 594 m
Mon
fair
-15/-2 °C -14/-1 °C
Tue
snowfall
-10/0 °C -9/1 °C
Wed
snowfall
-5/-1 °C -4/0 °C
Thu
overcast
-5/1 °C -4/2 °C
Fri
snowfall
-3/-1 °C -2/0 °C
Sat
snowfall
-8/-1 °C -7/0 °C
Sun
snowfall
-3/2 °C -2/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 730 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C
Base 594 m -14/-1 °C -9/1 °C -4/0 °C -4/2 °C -2/0 °C -7/0 °C -2/3 °C

Weather at ski resort Mountain 804 m Base 617 m
Mon
fair
-15/-2 °C -14/-1 °C
Tue
snowfall
-10/0 °C -9/1 °C
Wed
snowfall
-5/-1 °C -4/0 °C
Thu
overcast
-5/1 °C -4/2 °C
Fri
snowfall
-3/-1 °C -2/0 °C
Sat
snowfall
-8/-1 °C -7/0 °C
Sun
snowfall
-3/2 °C -2/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 804 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C
Base 617 m -14/-1 °C -9/1 °C -4/0 °C -4/2 °C -2/0 °C -7/0 °C -2/3 °C

Weather at ski resort Mountain 960 m Base 905 m
Mon
fair
-16/-3 °C -16/-3 °C
Tue
snowfall
-11/-1 °C -11/-1 °C
Wed
snowfall
-6/-2 °C -6/-2 °C
Thu
overcast
-6/0 °C -6/0 °C
Fri
snowfall
-4/-2 °C -4/-2 °C
Sat
snowfall
-9/-2 °C -9/-2 °C
Sun
snowfall
-4/1 °C -4/1 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 960 m -16/-3 °C -11/-1 °C -6/-2 °C -6/0 °C -4/-2 °C -9/-2 °C -4/1 °C
Base 905 m -16/-3 °C -11/-1 °C -6/-2 °C -6/0 °C -4/-2 °C -9/-2 °C -4/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1120 m Base 1055 m
Mon
fair
-17/-6 °C -17/-6 °C
Tue
very cloudy
-14/-1 °C -14/-1 °C
Wed
very cloudy
-11/-2 °C -11/-2 °C
Thu
very cloudy
-10/0 °C -10/0 °C
Fri
snow showers
-9/-1 °C -9/-1 °C
Sat
snowfall
-13/-2 °C -13/-2 °C
Sun
very cloudy
-7/1 °C -7/1 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 1120 m -17/-6 °C -14/-1 °C -11/-2 °C -10/0 °C -9/-1 °C -13/-2 °C -7/1 °C
Base 1055 m -17/-6 °C -14/-1 °C -11/-2 °C -10/0 °C -9/-1 °C -13/-2 °C -7/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1020 m Base 894 m
Mon
fair
-17/-5 °C -16/-4 °C
Tue
very cloudy
-14/0 °C -13/1 °C
Wed
very cloudy
-11/-1 °C -10/0 °C
Thu
very cloudy
-10/1 °C -9/2 °C
Fri
snow showers
-9/0 °C -8/1 °C
Sat
snowfall
-13/-1 °C -12/0 °C
Sun
very cloudy
-7/2 °C -6/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 1020 m -17/-5 °C -14/0 °C -11/-1 °C -10/1 °C -9/0 °C -13/-1 °C -7/2 °C
Base 894 m -16/-4 °C -13/1 °C -10/0 °C -9/2 °C -8/1 °C -12/0 °C -6/3 °C

Weather at ski resort Mountain 910 m Base 790 m
Mon
fair
-16/-3 °C -15/-2 °C
Tue
snowfall
-11/-1 °C -10/0 °C
Wed
snowfall
-6/-2 °C -5/-1 °C
Thu
overcast
-6/0 °C -5/1 °C
Fri
snowfall
-4/-2 °C -3/-1 °C
Sat
snowfall
-9/-2 °C -8/-1 °C
Sun
snowfall
-4/1 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 910 m -16/-3 °C -11/-1 °C -6/-2 °C -6/0 °C -4/-2 °C -9/-2 °C -4/1 °C
Base 790 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 353 m Base 288 m
Mon
fair
-11/-3 °C -10/-3 °C
Tue
overcast
-6/0 °C -5/0 °C
Wed
snowfall
-2/0 °C -1/0 °C
Thu
overcast
-1/3 °C 0/3 °C
Fri
snowfall
-2/1 °C -1/1 °C
Sat
overcast
-4/1 °C -3/1 °C
Sun
overcast
-1/5 °C 0/5 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
overcast
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
overcast
Mountain 353 m -11/-3 °C -6/0 °C -2/0 °C -1/3 °C -2/1 °C -4/1 °C -1/5 °C
Base 288 m -10/-3 °C -5/0 °C -1/0 °C 0/3 °C -1/1 °C -3/1 °C 0/5 °C

Weather at ski resort Mountain 732 m Base 700 m
Mon
cloudy
-12/-5 °C -12/-5 °C
Tue
overcast
-11/-7 °C -11/-7 °C
Wed
overcast
-10/-1 °C -10/-1 °C
Thu
overcast
-7/-4 °C -7/-4 °C
Fri
very cloudy
-5/1 °C -5/1 °C
Sat
very cloudy
-8/-2 °C -8/-2 °C
Sun
overcast
-4/1 °C -4/1 °C
Weather at
ski resort
Mon
cloudy
Tue
overcast
Wed
overcast
Thu
overcast
Fri
very cloudy
Sat
very cloudy
Sun
overcast
Mountain 732 m -12/-5 °C -11/-7 °C -10/-1 °C -7/-4 °C -5/1 °C -8/-2 °C -4/1 °C
Base 700 m -12/-5 °C -11/-7 °C -10/-1 °C -7/-4 °C -5/1 °C -8/-2 °C -4/1 °C

Weather at ski resort Mountain 550 m Base 410 m
Mon
fair
-14/-2 °C -14/-1 °C
Tue
very cloudy
-11/3 °C -11/4 °C
Wed
very cloudy
-8/2 °C -8/3 °C
Thu
very cloudy
-7/4 °C -7/5 °C
Fri
snow showers
-6/2 °C -6/2 °C
Sat
snowfall
-10/2 °C -10/3 °C
Sun
very cloudy
-4/5 °C -4/6 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 550 m -14/-2 °C -11/3 °C -8/2 °C -7/4 °C -6/2 °C -10/2 °C -4/5 °C
Base 410 m -14/-1 °C -11/4 °C -8/3 °C -7/5 °C -6/2 °C -10/3 °C -4/6 °C

Weather at ski resort Mountain 862 m Base 750 m
Mon
fair
-16/-3 °C -15/-2 °C
Tue
snowfall
-11/-1 °C -10/0 °C
Wed
snowfall
-6/-2 °C -5/-1 °C
Thu
overcast
-6/0 °C -5/1 °C
Fri
snowfall
-4/-2 °C -3/-1 °C
Sat
snowfall
-9/-2 °C -8/-1 °C
Sun
snowfall
-4/1 °C -3/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 862 m -16/-3 °C -11/-1 °C -6/-2 °C -6/0 °C -4/-2 °C -9/-2 °C -4/1 °C
Base 750 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C

Weather at ski resort Mountain 445 m Base 385 m
Mon
fair
-11/-4 °C -11/-3 °C
Tue
overcast
-6/-1 °C -6/0 °C
Wed
snowfall
-2/-1 °C -2/0 °C
Thu
overcast
-1/2 °C -1/3 °C
Fri
snowfall
-2/0 °C -2/1 °C
Sat
overcast
-4/0 °C -4/1 °C
Sun
overcast
-1/4 °C -1/5 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
overcast
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
overcast
Mountain 445 m -11/-4 °C -6/-1 °C -2/-1 °C -1/2 °C -2/0 °C -4/0 °C -1/4 °C
Base 385 m -11/-3 °C -6/0 °C -2/0 °C -1/3 °C -2/1 °C -4/1 °C -1/5 °C

Weather at ski resort Mountain 780 m Base 690 m
Mon
fair
-15/-2 °C -15/-1 °C
Tue
snowfall
-10/0 °C -10/1 °C
Wed
snowfall
-5/-1 °C -5/0 °C
Thu
overcast
-5/1 °C -5/2 °C
Fri
snowfall
-3/-1 °C -3/0 °C
Sat
snowfall
-8/-1 °C -8/0 °C
Sun
snowfall
-3/2 °C -3/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 780 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C
Base 690 m -15/-1 °C -10/1 °C -5/0 °C -5/2 °C -3/0 °C -8/0 °C -3/3 °C

Weather at ski resort Mountain 660 m Base 565 m
Mon
cloudy
-12/-6 °C -12/-6 °C
Tue
snowfall
-8/-2 °C -8/-2 °C
Wed
snowfall
-2/-2 °C -2/-2 °C
Thu
overcast
-1/0 °C -1/0 °C
Fri
snowfall
-2/-1 °C -2/-1 °C
Sat
overcast
-4/-1 °C -4/-1 °C
Sun
overcast
-1/3 °C -1/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
cloudy
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
overcast
Sun
overcast
Mountain 660 m -12/-6 °C -8/-2 °C -2/-2 °C -1/0 °C -2/-1 °C -4/-1 °C -1/3 °C
Base 565 m -12/-6 °C -8/-2 °C -2/-2 °C -1/0 °C -2/-1 °C -4/-1 °C -1/3 °C

Weather at ski resort Mountain 990 m Base 930 m
Mon
fair
-16/-5 °C -16/-5 °C
Tue
very cloudy
-13/0 °C -13/0 °C
Wed
very cloudy
-10/-1 °C -10/-1 °C
Thu
very cloudy
-9/1 °C -9/1 °C
Fri
snow showers
-8/0 °C -8/0 °C
Sat
snowfall
-12/-1 °C -12/-1 °C
Sun
very cloudy
-6/2 °C -6/2 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
very cloudy
Wed
very cloudy
Thu
very cloudy
Fri
snow showers
Sat
snowfall
Sun
very cloudy
Mountain 990 m -16/-5 °C -13/0 °C -10/-1 °C -9/1 °C -8/0 °C -12/-1 °C -6/2 °C
Base 930 m -16/-5 °C -13/0 °C -10/-1 °C -9/1 °C -8/0 °C -12/-1 °C -6/2 °C

Weather at ski resort Mountain 723 m Base 640 m
Mon
fair
-15/-2 °C -14/-1 °C
Tue
snowfall
-10/0 °C -9/1 °C
Wed
snowfall
-5/-1 °C -4/0 °C
Thu
overcast
-5/1 °C -4/2 °C
Fri
snowfall
-3/-1 °C -2/0 °C
Sat
snowfall
-8/-1 °C -7/0 °C
Sun
snowfall
-3/2 °C -2/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 723 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C
Base 640 m -14/-1 °C -9/1 °C -4/0 °C -4/2 °C -2/0 °C -7/0 °C -2/3 °C

Weather at ski resort Mountain 743 m Base 678 m
Mon
fair
-15/-2 °C -15/-1 °C
Tue
snowfall
-10/0 °C -10/1 °C
Wed
snowfall
-5/-1 °C -5/0 °C
Thu
overcast
-5/1 °C -5/2 °C
Fri
snowfall
-3/-1 °C -3/0 °C
Sat
snowfall
-8/-1 °C -8/0 °C
Sun
snowfall
-3/2 °C -3/3 °C
Weather at
ski resort
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Thu
overcast
Fri
snowfall
Sat
snowfall
Sun
snowfall
Mountain 743 m -15/-2 °C -10/0 °C -5/-1 °C -5/1 °C -3/-1 °C -8/-1 °C -3/2 °C
Base 678 m -15/-1 °C -10/1 °C -5/0 °C -5/2 °C -3/0 °C -8/0 °C -3/3 °C
1-50 out of 88 ski resorts