Change sorting method:

Svalbard (Spitsbergen): highest ski resorts

List of the highest ski resorts on Svalbard (Spitsbergen) (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. on Svalbard (Spitsbergen).


Highest ski resort on Svalbard (Spitsbergen) (70 m)

The ski resort Longyearbyen is the highest ski resort on Svalbard (Spitsbergen). With 70 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift on Svalbard (Spitsbergen).


Svalbard (Spitsbergen): highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
20 m (50 m - 70 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-1 out of 1 ski resorts