Change sorting method:

Sugana Valley (Valsugana): elevation differences of ski resorts

All ski resorts in the Sugana Valley (Valsugana) sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Sugana Valley (Valsugana) (426 m)

The ski resort Lavarone 426 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Sugana Valley (Valsugana).

Biggest height difference in the Sugana Valley (Valsugana) – ski resort Lavarone

Ski resorts with the biggest elevation differences in the Sugana Valley (Valsugana)

1-1 out of 1 ski resorts

Test result
426 m (1174 m - 1600 m)
30.4 km 22.4 km 6 km 2 km
  • 8 ski lifts
€ 37,-
1-1 out of 1 ski resorts