Change sorting method:

Sugana Valley (Valsugana): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Sugana Valley (Valsugana) (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. in the Sugana Valley (Valsugana).


Highest ski resort in the Sugana Valley (Valsugana) (1,600 m)

The ski resort Lavarone is the highest ski resort in the Sugana Valley (Valsugana). With 1,600 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Sugana Valley (Valsugana).

Highest ski resort in the Sugana Valley (Valsugana) – ski resort Lavarone

Sugana Valley (Valsugana): highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Test result
426 m (1174 m - 1600 m)
30.4 km 22.4 km 6 km 2 km
  • 8 ski lifts
€ 36,-
1-1 out of 1 ski resorts