Change sorting method:

Otago: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Otago (mountain station): All 4 ski resorts sorted according to elevation. in Otago.


Highest ski resort in Otago (1,960 m)

The ski resort Treble Cone is the highest ski resort in Otago. With 1,960 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Otago.


Otago: highest ski resorts

1-4 out of 4 ski resorts

Evaluation
700 m (1260 m - 1960 m)
22 km 4 km 9 km 9 km
  • 3 ski lifts
NZ$ 149,- / approx. € 87,-

Evaluation
357 m (1586 m - 1943 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
  • 4 ski lifts
NZ$ 129,- / approx. € 75,-

Evaluation
600 m (1260 m - 1860 m)
40 km 9 km 20 km 11 km
  • 5 ski lifts
NZ$ 120,- / approx. € 70,-

Evaluation
420 m (1229 m - 1649 m)
40 km 8 km 16 km 16 km
  • 4 ski lifts
NZ$ 129,- / approx. € 75,-
1-4 out of 4 ski resorts