Change sorting method:

Ski lifts Mostviertel

All 11 ski resorts in the Mostviertel sorted according to the number of ski lifts.


Lifts Mostviertel

A total of 46 ski lifts are included in the Mostviertel .


Most lifts in the Mostviertel (8)

The ski resort Ötscher – Lackenhof (Gaming) (same amount: Hochkar – Göstling) has with 8 lifts the most ski lifts in the Mostviertel.

Lifts Mostviertel (for skiing)

1-11 out of 11 ski resorts

Evaluation
428 m (1380 m - 1808 m)
19.2 km 5.7 km 10 km 3.5 km
  • 8 ski lifts
€ 40,-

Evaluation
614 m (812 m - 1426 m)
15.5 km 5.3 km 6.6 km 3.6 km
  • 8 ski lifts
€ 40,-

Evaluation
404 m (896 m - 1300 m)
12.5 km 8 km 2.5 km 2 km
  • 5 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
826 m (800 m - 1626 m)
15.5 km 7 km 7 km 1.5 km
  • 4 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
240 m (790 m - 1030 m)
4.5 km 2 km 2 km 0.5 km
  • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
280 m (870 m - 1150 m)
3.5 km 2 km 1.5 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 21.50

Evaluation
70 m (510 m - 580 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 14,-
1-11 out of 11 ski resorts