Change sorting method:

Komárom-Esztergom: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Komárom-Esztergom County (mountain station): All 2 ski resorts sorted according to elevation. in Komárom-Esztergom County.


Highest ski resort in Komárom-Esztergom County (680 m)

The ski resort Dobogókő is the highest ski resort in Komárom-Esztergom County. With 680 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Komárom-Esztergom County.


Komárom-Esztergom: highest ski resorts

1-2 out of 2 ski resorts

Evaluation
170 m (510 m - 680 m)
2.7 km 1.5 km 1 km 0.2 km
  • 1 ski lift
HUF 4000,- / approx. € 12,-

Evaluation
15 m (130 m - 145 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-2 out of 2 ski resorts