Change sorting method:

Komárom-Esztergom: elevation differences of ski resorts

All 2 ski resorts in Komárom-Esztergom County sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Komárom-Esztergom County (170 m)

The ski resort Dobogókő 170 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Komárom-Esztergom County.


Ski resorts with the biggest elevation differences in Komárom-Esztergom County

1-2 out of 2 ski resorts

Evaluation
170 m (510 m - 680 m)
2.7 km 1.5 km 1 km 0.2 km
  • 1 ski lift
HUF 4000,- / approx. € 12,-

Evaluation
15 m (130 m - 145 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-2 out of 2 ski resorts