Change sorting method:

Holiday Region Alpbachtal: biggest ski resorts

All 5 ski resorts in the Holiday Region Alpbachtal sorted according to size (total slope length).


Biggest ski resort in the Holiday Region Alpbachtal (96.7 km)

The ski resort Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau is the biggest ski resort in the Holiday Region Alpbachtal. The total slope length is 96.7 km.

Biggest ski resort in the Holiday Region Alpbachtal – ski resort Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Biggest ski resorts in the Holiday Region Alpbachtal

1-5 out of 5 ski resorts
1-5 out of 5 ski resorts