Change sorting method:

Hochkönig: elevation differences of ski resorts

All 3 ski resorts on the Hochkönig sorted according to elevation difference.


Biggest height difference on the Hochkönig (1,100 m)

The ski resort Hochkönig – Maria Alm/Dienten/Mühlbach 1,100 m has the biggest elevation difference of all ski resorts on the Hochkönig.

Biggest height difference on the Hochkönig – ski resort Hochkönig – Maria Alm/Dienten/Mühlbach

Ski resorts with the biggest elevation differences on the Hochkönig

1-3 out of 3 ski resorts

Test result
1100 m (800 m - 1900 m)
120 km 52 km 41 km 27 km
  • 34 ski lifts
€ 57,-

Evaluation
443 m (1340 m - 1783 m)
8 km 3 km 3 km 2 km
  • 5 ski lifts
€ 41,-
1-3 out of 3 ski resorts