Change sorting method:

Start of the season Hochkönig (ski opening)

Ski resorts sorted according to the nearest season opening on the Hochkönig - Season opening on the Hochkönig for skiing


Ski opening Hochkönig (season begin)

1 season start date on the Hochkönig with an opening date in the future

0 season start dates in the near future

0 ski resorts already open


Map: ski openings on the Hochkönig

Hochkönig – switch to

Hochkönig: start of the ski season (ski start)

1-1 out of 1 ski resorts
1-1 out of 1 ski resorts