Change sorting method:

Base stations Považský Inovec (according to elevation)

All base stations in the Považský Inovec sorted according to base elevation - List of the highest base stations in the Považský Inovec

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in the Považský Inovec - highest entry point to the ski resort (480 m)

The ski resort Bezovec at 480 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in the Považský Inovec.


Highest base stations in the Považský Inovec

1-2 out of 2 ski resorts

Evaluation
268 m (480 m - 748 m)
2.7 km 0.2 km 0.9 km 1.6 km
  • 5 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
100 m (250 m - 350 m)
1.3 km 0.8 km 0.5 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 15,-
1-2 out of 2 ski resorts