Change sorting method:

Khyber Pakhtunkhwa: elevation differences of ski resorts

All ski resorts in Khyber Pakhtunkhwa sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Khyber Pakhtunkhwa (201 m)

The ski resort Malam Jabba ​ 201 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Khyber Pakhtunkhwa.


Ski resorts with the biggest elevation differences in Khyber Pakhtunkhwa

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
201 m (2469 m - 2670 m)
1 km 0.5 km 0 km 0.5 km
  • 1 ski lift
1-1 out of 1 ski resorts