Change sorting method:

Khyber Pakhtunkhwa: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Khyber Pakhtunkhwa (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. in Khyber Pakhtunkhwa.


Highest ski resort in Khyber Pakhtunkhwa (2,670 m)

The ski resort Malam Jabba is the highest ski resort in Khyber Pakhtunkhwa. With 2,670 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Khyber Pakhtunkhwa.


Khyber Pakhtunkhwa: highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
201 m (2469 m - 2670 m)
1 km 0.5 km 0 km 0.5 km
  • 1 ski lift
1-1 out of 1 ski resorts