Change sorting method:

Alpenregion Bludenz: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Alpenregion Bludenz (mountain station): All 6 ski resorts sorted according to elevation. in the Alpenregion Bludenz.


Highest ski resort in the Alpenregion Bludenz (2,300 m)

The ski resort Sonnenkopf – Klösterle is the highest ski resort in the Alpenregion Bludenz. With 2,300 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Alpenregion Bludenz.

Highest ski resort in the Alpenregion Bludenz – ski resort Sonnenkopf – Klösterle

Alpenregion Bludenz: highest ski resorts

1-6 out of 6 ski resorts

Test result
1300 m (1000 m - 2300 m)
29.5 km 12.8 km 15.9 km 0.8 km
  • 9 ski lifts
€ 45,-

Test result
1096 m (904 m - 2000 m)
54 km 23 km 28 km 3 km
  • 14 ski lifts
€ 51,-

Evaluation
530 m (1450 m - 1980 m)
6.8 km 5.5 km 1.3 km 0 km
  • 7 ski lifts
€ 41.50

Evaluation
450 m (1300 m - 1750 m)
7 km 4 km 3 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
320 m (980 m - 1300 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
  • 3 ski lifts
€ 22.50

Evaluation
300 m (850 m - 1150 m)
4.7 km 2 km 1.5 km 1.2 km
  • 1 ski lift
€ 15,-
1-6 out of 6 ski resorts