Change sorting method:

Yukon: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Yukon (mountain station): All 3 ski resorts sorted according to elevation. in the Yukon.


Highest ski resort in the Yukon (1,035 m)

The ski resort Mount Sima is the highest ski resort in the Yukon. With 1,035 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Yukon.


Yukon: highest ski resorts

1-3 out of 3 ski resorts

Evaluation
335 m (700 m - 1035 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
  • 3 ski lifts
C$ 45,- / approx. € 31,-

220 m (700 m - 920 m)
9 km 4 km 3 km 2 km
  • 2 ski lifts
C$ 25,- / approx. € 17,-

Evaluation
92 m (440 m - 532 m)
1.9 km 1.4 km 0.5 km 0 km
  • 1 ski lift
1-3 out of 3 ski resorts