Change sorting method:

Vietnam: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Vietnam (mountain station): all ski resorts sorted according to elevation in Vietnam


Highest ski resort in Vietnam (10 m)

The ski resort Snow Town Saigon is the highest ski resort in Vietnam. With 10 m, it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Vietnam.


Vietnam: highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
5 m (5 m - 10 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
1-1 out of 1 ski resorts