Change sorting method:

Base stations Slovak Paradise (Slovenský raj) (according to elevation)

All base stations in the Slovak Paradise National Park (Národný park Slovenský raj) sorted according to base elevation - List of the highest base stations in the Slovak Paradise National Park (Národný park Slovenský raj)

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in the Slovak Paradise National Park (Národný park Slovenský raj) - highest entry point to the ski resort (800 m)

The ski resort Vernár at 800 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in the Slovak Paradise National Park (Národný park Slovenský raj).


Highest base stations in the Slovak Paradise National Park (Národný park Slovenský raj)

1-3 out of 3 ski resorts

160 m (800 m - 960 m)
1.3 km 0.5 km 0.8 km 0 km
  • 3 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
80 m (770 m - 850 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift

90 m (760 m - 850 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
  • 4 ski lifts
€ 13,-
1-3 out of 3 ski resorts