Change sorting method:

Sardinia (Sardegna): highest ski resorts

List of the highest ski resorts on Sardinia (Sardegna) (mountain station): All 4 ski resorts sorted according to elevation. on Sardinia (Sardegna).


Highest ski resort on Sardinia (Sardegna) (1,820 m)

The ski resort Bruncu Spina is the highest ski resort on Sardinia (Sardegna). With 1,820 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift on Sardinia (Sardegna).


Sardinia (Sardegna): highest ski resorts

1-4 out of 4 ski resorts

Evaluation
250 m (1570 m - 1820 m)
3.3 km 0.4 km 1.9 km 1 km
  • 2 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
90 m (1460 m - 1550 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
120 m (1320 m - 1440 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 10,-

Evaluation
25 m (1360 m - 1385 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 10,-
1-4 out of 4 ski resorts