Change sorting method:

Base stations Rhein-Neckar County (according to elevation)

All base stations in Rhein-Neckar County sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Rhein-Neckar County

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Rhein-Neckar County - highest entry point to the ski resort (405 m)

The ski resort Dossenheim at 405 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Rhein-Neckar County .


Highest base stations in Rhein-Neckar County

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
59 m (405 m - 464 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
  • 1 ski lift
1-1 out of 1 ski resorts