Change sorting method:

Manitoba: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Manitoba (mountain station): All 8 ski resorts sorted according to elevation. in Manitoba.


Highest ski resort in Manitoba (600 m)

The ski resort Minnedosa Ski Valley is the highest ski resort in Manitoba. With 600 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Manitoba.


Manitoba: highest ski resorts

1-8 out of 8 ski resorts

80 m (520 m - 600 m)
1.6 km 0.8 km 0.6 km 0.2 km
  • 2 ski lifts
C$ 39,- / approx. € 27,-

Evaluation
103 m (469 m - 572 m)
4.9 km 3 km 1 km 0.9 km
  • 2 ski lifts
C$ 25,- / approx. € 18,-

Evaluation
152 m (400 m - 552 m)
10 km 4 km 3 km 3 km
  • 3 ski lifts
C$ 54.60 / approx. € 38,-

Evaluation
70 m (390 m - 460 m)
1.9 km 0.6 km 1 km 0.3 km
  • 2 ski lifts
C$ 47,- / approx. € 33,-

Evaluation
36 m (331 m - 367 m)
1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
  • 5 ski lifts
C$ 27,- / approx. € 19,-

Evaluation
18 m (239 m - 257 m)
0.6 km 0.4 km 0.1 km 0.1 km
  • 2 ski lifts
C$ 23.80 / approx. € 17,-
1-8 out of 8 ski resorts